Tác Giả Da Thanh Oa

Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí

Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí

7.3/10
3083

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc

Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc

7.7/10
3136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 16
Củ Cải Tinh Thật Thiên Kim Hằng Ngày FULL

Củ Cải Tinh Thật Thiên Kim Hằng Ngày FULL

7.4/10
11781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 95
Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện

Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện

7.9/10
6935

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 54
Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

7.7/10
37543

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Chương 134
Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL

Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL

7.2/10
9472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

7.7/10
6034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 27
Cuộc Sống Hằng Ngày Của Thiên Kim Hàng Thật Củ Cải Tinh

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Thiên Kim Hàng Thật Củ Cải Tinh

7.7/10
9636

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 20
Hoàn Xuân FULL

Hoàn Xuân FULL

7.4/10
22716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 37
Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn FULL

Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn FULL

7.2/10
10809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

8.5/10
95640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện

Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện

8.9/10
57432

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 102
Gả cho anh trai nam chính giàu ngầm

Gả cho anh trai nam chính giàu ngầm

8/10
12347

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 22
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

8.1/10
69548

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 72
Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

7.5/10
3069

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 5
Bạn Cùng Phòng Cùng Giường

Bạn Cùng Phòng Cùng Giường

7.5/10
3670

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí
7.3/10
3083

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc
7.7/10
3136

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Củ Cải Tinh Thật Thiên Kim Hằng Ngày FULL
7.4/10
11781

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện
7.9/10
6935

Thể loại: Huyền huyễn

Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ
7.7/10
37543

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL
7.2/10
9472

Thể loại: Đam Mỹ

Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên Hoa
7.7/10
6034

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Thiên Kim Hàng Thật Củ Cải Tinh
7.7/10
9636

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Hoàn Xuân FULL
7.4/10
22716

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn FULL
7.2/10
10809

Thể loại: Đam Mỹ

Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế
8.5/10
95640

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện
8.9/10
57432

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gả cho anh trai nam chính giàu ngầm
8/10
12347

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam
8.1/10
69548

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh
7.5/10
3069

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Bạn Cùng Phòng Cùng Giường
7.5/10
3670

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ