Tác Giả Đả Cương Thi

Hai Đại Boss Hệ Thống Mang Bạn Bay

Hai Đại Boss Hệ Thống Mang Bạn Bay

7.1/10
1466

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 17
Chào Mừng Đến Với Thế Giới Mơ Ước

Chào Mừng Đến Với Thế Giới Mơ Ước

7.2/10
1115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Đông Phương, Điền Văn, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 5
Đẹp Quá Tôi Nhìn Không Nổi!

Đẹp Quá Tôi Nhìn Không Nổi!

7.4/10
2463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 37
Đồ Ngốc Ông Đây Biết Vẽ Tranh!

Đồ Ngốc Ông Đây Biết Vẽ Tranh!

7.2/10
1621

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 4
Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

7.7/10
8085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 86
Tu Tiên Chi Phế Sài

Tu Tiên Chi Phế Sài

7.5/10
87852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn, Tiên Hiệp

Chương 168
Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

7.5/10
70379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 150
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

7.5/10
34055

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 117
Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Cửa Hàng Dị Thú Số 138

7.5/10
117687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Thám Hiểm

Chương 177