Tác Giả Hứa Cửu Vọng Xuyên

Uyển Thượng Chi

Uyển Thượng Chi

7.9/10
1950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Hắc Y Của Chàng Vì Ta Mà Nhuộm Tím Mộng Mơ

Hắc Y Của Chàng Vì Ta Mà Nhuộm Tím Mộng Mơ

7.2/10
1429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Trà Xanh Pha Đường FULL

Trà Xanh Pha Đường FULL

7.7/10
2431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Xuyên Thành Mạt Thế Thánh Mẫu Nữ Phụ

Xuyên Thành Mạt Thế Thánh Mẫu Nữ Phụ

7.6/10
48154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 163
Yêu Tiên Tiêu Dao

Yêu Tiên Tiêu Dao

7.2/10
15073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 385
Hoàn Mỹ Ngẫu Hợp Nam A Nữ O

Hoàn Mỹ Ngẫu Hợp Nam A Nữ O

7.4/10
18193

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 214
Trà Xanh Ướp Đường

Trà Xanh Ướp Đường

7.2/10
1498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Muốn Một Cái Ôm

Muốn Một Cái Ôm

7.4/10
1955

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Trúc Mã Nhà Tôi Ghét Huyền Học

Trúc Mã Nhà Tôi Ghét Huyền Học

7.5/10
8331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 39
Tôi Cùng Nhà Giàu Số Một Trói Tơ Hồng

Tôi Cùng Nhà Giàu Số Một Trói Tơ Hồng

7.2/10
3845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 28
Anh Giả Beta Tôi Giả Omega FULL

Anh Giả Beta Tôi Giả Omega FULL

7.7/10
11803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 30
Trị Liệu Trái Tim Em

Trị Liệu Trái Tim Em

7.1/10
3267

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Trộm Nhìn Gió Bờ Biển

Trộm Nhìn Gió Bờ Biển

7.5/10
2915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 15
Khoảng Cách Năm Bước FULL

Khoảng Cách Năm Bước FULL

7.1/10
92223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 51
Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

7.6/10
13943

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 69
Mau Xuyên Vai Ác Này Có Độc

Mau Xuyên Vai Ác Này Có Độc

7.7/10
20896

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 100
Nông Gia Hãn Phụ

Nông Gia Hãn Phụ

7/10
27155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 29
Tôi chỉ muốn yên tĩnh làm một omega

Tôi chỉ muốn yên tĩnh làm một omega

8.5/10
13015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 7
Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

8.3/10
64525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 91
Cửu Biện Liên

Cửu Biện Liên

7.5/10
42205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 227
Uyển Thượng Chi
7.9/10
1950

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hắc Y Của Chàng Vì Ta Mà Nhuộm Tím Mộng Mơ
7.2/10
1429

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Trà Xanh Pha Đường FULL
7.7/10
2431

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Thành Mạt Thế Thánh Mẫu Nữ Phụ
7.6/10
48154

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Yêu Tiên Tiêu Dao
7.2/10
15073

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Hoàn Mỹ Ngẫu Hợp Nam A Nữ O
7.4/10
18193

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trà Xanh Ướp Đường
7.2/10
1498

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Một Cái Ôm
7.4/10
1955

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trúc Mã Nhà Tôi Ghét Huyền Học
7.5/10
8331

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Tôi Cùng Nhà Giàu Số Một Trói Tơ Hồng
7.2/10
3845

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Anh Giả Beta Tôi Giả Omega FULL
7.7/10
11803

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Trị Liệu Trái Tim Em
7.1/10
3267

Thể loại: Ngôn Tình

Trộm Nhìn Gió Bờ Biển
7.5/10
2915

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Khoảng Cách Năm Bước FULL
7.1/10
92223

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế
7.6/10
13943

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Mau Xuyên Vai Ác Này Có Độc
7.7/10
20896

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nông Gia Hãn Phụ
7/10
27155

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Tôi chỉ muốn yên tĩnh làm một omega
8.5/10
13015

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
8.3/10
64525

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cửu Biện Liên
7.5/10
42205

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn