Tác Giả Cửu Nguyệt Hi

Con Đường Tám Ngàn Dặm

Con Đường Tám Ngàn Dặm

7.4/10
4125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Báo Thù Độc Liên Hoa!

Báo Thù Độc Liên Hoa!

7.1/10
5823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 48
Tần Cảnh Ký

Tần Cảnh Ký

6.8/10
36466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 56
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

7.9/10
204978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 93
Socrates Yêu Dấu

Socrates Yêu Dấu

8.5/10
95965

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 115
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

7.5/10
54188

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 32
Vị Gió Hè

Vị Gió Hè

7.5/10
28364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Cây Ô Liu Màu Trắng

Cây Ô Liu Màu Trắng

8.6/10
186011

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 84
Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Nhược Xuân Và Cảnh Minh

7.5/10
489054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 98
Tiểu Nam Phong

Tiểu Nam Phong

7.5/10
55966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 45
Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

7.5/10
471373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Sủng Thê Hằng Ngày

Sủng Thê Hằng Ngày

7.5/10
16953

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 14
Vì Gió Ở Nơi Ấy

Vì Gió Ở Nơi Ấy

7.5/10
182938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 47
Socrates Thân Yêu

Socrates Thân Yêu

7.5/10
142733

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 115
Freud Thân Yêu

Freud Thân Yêu

7.5/10
211003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 79
Archimedes Thân Yêu

Archimedes Thân Yêu

7.5/10
127202

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 51
Thiên Kim Đại Chiến

Thiên Kim Đại Chiến

7.5/10
608978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 76
Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em

Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em

7.5/10
82822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

7.5/10
435106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Con Đường Tám Ngàn Dặm
7.4/10
4125

Thể loại: Ngôn Tình

Báo Thù Độc Liên Hoa!
7.1/10
5823

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tần Cảnh Ký
6.8/10
36466

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
7.9/10
204978

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Socrates Yêu Dấu
8.5/10
95965

Thể loại: Trinh Thám

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy
7.5/10
54188

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vị Gió Hè
7.5/10
28364

Thể loại: Ngôn Tình

Cây Ô Liu Màu Trắng
8.6/10
186011

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nhược Xuân Và Cảnh Minh
7.5/10
489054

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Nam Phong
7.5/10
55966

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh
7.5/10
471373

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Thê Hằng Ngày
7.5/10
16953

Thể loại: Cổ Đại

Vì Gió Ở Nơi Ấy
7.5/10
182938

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Socrates Thân Yêu
7.5/10
142733

Thể loại: Ngôn Tình

Freud Thân Yêu
7.5/10
211003

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Archimedes Thân Yêu
7.5/10
127202

Thể loại: Trinh Thám

Thiên Kim Đại Chiến
7.5/10
608978

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
7.5/10
82822

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
7.5/10
435106

Thể loại: Ngôn Tình