Tác Giả Cửu Lộ Phi Hương

Mạnh Như Ký

Mạnh Như Ký

7.4/10
3135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 38
Đúng Lúc Gặp Được Em

Đúng Lúc Gặp Được Em

7.7/10
1473

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL

Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL

7.9/10
8734

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Hòa Ly FULL

Hòa Ly FULL

7.6/10
36231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 80
Cô Nương Uy Vũ

Cô Nương Uy Vũ

7/10
2414

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Ma Tôn

Ma Tôn

8.5/10
104647

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 90
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

8.5/10
27137

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

8.5/10
36774

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Bổn Vương Ở Đây 2

Bổn Vương Ở Đây 2

8.5/10
112819

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 89
Đồng thể

Đồng thể

8.5/10
15936

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 37
Phu Đào Huyệt

Phu Đào Huyệt

8.5/10
14495

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử

8.5/10
44499

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 19
Thiên Thế Khúc

Thiên Thế Khúc

7.5/10
79317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 52
[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

7.5/10
416778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 150
Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Cửu Gia Đừng Làm Vậy

7.5/10
66347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 89
Tang Ca

Tang Ca

7.5/10
8119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 4
Tô Oản Thầm Mến!

Tô Oản Thầm Mến!

7.5/10
5853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Tuyết Thảo

Tuyết Thảo

7.5/10
10491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Khinh Ngữ

Khinh Ngữ

7.5/10
35542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 54
Thiên Hiểu

Thiên Hiểu

7.5/10
8856

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Cùng Tấn Trường An

Cùng Tấn Trường An

7.5/10
12296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

7.5/10
55530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 72
Chiêu Diêu

Chiêu Diêu

7.5/10
234781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 81
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

7.5/10
77292

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 51
Hộ Tâm

Hộ Tâm

7.5/10
229010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 113
Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

7.5/10
175445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Nhẫn Đông

Nhẫn Đông

7.5/10
7945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Ti Mệnh

Ti Mệnh

7.5/10
100523

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 62
Tình Kiếp Tam Sinh

Tình Kiếp Tam Sinh

7.5/10
51200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 15
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

7.5/10
11182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 23
Mập Mới Đẹp

Mập Mới Đẹp

7.5/10
13353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 48
Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

7.5/10
11225

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Mười Năm Không Xa

Mười Năm Không Xa

7.5/10
10045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

7.5/10
12172

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 16
Đào Yêu

Đào Yêu

7.5/10
6678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 7
Bổn Vương Ở Đây

Bổn Vương Ở Đây

7.5/10
226071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 90
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

7.5/10
120810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 34
Bách Quỷ Tập

Bách Quỷ Tập

7.5/10
81728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 100
Sư Phụ (Hệ Liệt)

Sư Phụ (Hệ Liệt)

7.5/10
28839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

7.5/10
73751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 53
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

7.5/10
37342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 47
Khuynh Thế

Khuynh Thế

7.5/10
8982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

7.5/10
133829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 72
Mạnh Như Ký
7.4/10
3135

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đúng Lúc Gặp Được Em
7.7/10
1473

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ngự Yêu Ngự Giao Ký FULL
7.9/10
8734

Thể loại: Ngôn Tình

Hòa Ly FULL
7.6/10
36231

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cô Nương Uy Vũ
7/10
2414

Thể loại: Ngôn Tình

Ma Tôn
8.5/10
104647

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Trăng Trong Kính
8.5/10
27137

Thể loại: Ngôn Tình

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương
8.5/10
36774

Thể loại: Ngôn Tình

Bổn Vương Ở Đây 2
8.5/10
112819

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đồng thể
8.5/10
15936

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Phu Đào Huyệt
8.5/10
14495

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử
8.5/10
44499

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thiên Thế Khúc
7.5/10
79317

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)
7.5/10
416778

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cửu Gia Đừng Làm Vậy
7.5/10
66347

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tang Ca
7.5/10
8119

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tô Oản Thầm Mến!
7.5/10
5853

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tuyết Thảo
7.5/10
10491

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Khinh Ngữ
7.5/10
35542

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thiên Hiểu
7.5/10
8856

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Tấn Trường An
7.5/10
12296

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vài Lần Hồn Mộng
7.5/10
55530

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chiêu Diêu
7.5/10
234781

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cô Nàng Mạnh Mẽ
7.5/10
77292

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hộ Tâm
7.5/10
229010

Thể loại: Huyền huyễn

Không Yêu Thì Biến
7.5/10
175445

Thể loại: Ngôn Tình

Nhẫn Đông
7.5/10
7945

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ti Mệnh
7.5/10
100523

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tình Kiếp Tam Sinh
7.5/10
51200

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Trăng Trong Gương
7.5/10
11182

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mập Mới Đẹp
7.5/10
13353

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương
7.5/10
11225

Thể loại: Ngôn Tình

Mười Năm Không Xa
7.5/10
10045

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử
7.5/10
12172

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đào Yêu
7.5/10
6678

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bổn Vương Ở Đây
7.5/10
226071

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Bảy Kiếp Xui Xẻo
7.5/10
120810

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Bách Quỷ Tập
7.5/10
81728

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sư Phụ (Hệ Liệt)
7.5/10
28839

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May
7.5/10
73751

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Béo Mới Là Đẹp
7.5/10
37342

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Khuynh Thế
7.5/10
8982

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Muốn Đến Cửu Châu
7.5/10
133829

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn