Tác Giả Cửu Châu Đại Nhân

Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

8.5/10
15589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 89
Nữ Phụ Mạt Thế Công Lược Boss Phản Diện

Nữ Phụ Mạt Thế Công Lược Boss Phản Diện

7.9/10
1948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 29
Tâm Niệm Em Đã Lâu

Tâm Niệm Em Đã Lâu

8/10
2822

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 35
Thập Niên 60 Nàng Dâu Hợp Đồng

Thập Niên 60 Nàng Dâu Hợp Đồng

7.9/10
1252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Chương 5
Tư Thiếu Độc Sủng Vợ Mới FULL

Tư Thiếu Độc Sủng Vợ Mới FULL

7.7/10
16933

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Nữ Phụ Một Lòng Thoát Khỏi Nghèo Khó

Nữ Phụ Một Lòng Thoát Khỏi Nghèo Khó

7.3/10
1916

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Chỉ cần em

Chỉ cần em

8.5/10
8151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 108
Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

7.7/10
11595

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Gả Cho Ba Của Nam Chủ

Gả Cho Ba Của Nam Chủ

7.6/10
6971

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Chỉ Cần Em Thôi

Chỉ Cần Em Thôi

7.4/10
4789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 45
Tiên Môn Đi Ra Nam Nhân

Tiên Môn Đi Ra Nam Nhân

8.5/10
38062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 501
【 Thập Niên 60 】tiểu Tiên Nữ

【 Thập Niên 60 】tiểu Tiên Nữ

7.1/10
8439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 80 Gả Cho Nam Chính

Thập Niên 80 Gả Cho Nam Chính

7/10
9508

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Một Túi Bánh Ngọt Nhỏ

Một Túi Bánh Ngọt Nhỏ

7/10
1654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Ở Trong Lòng Anh FULL

Ở Trong Lòng Anh FULL

7.2/10
31113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Tự Mình Hiểu Lấy

Tự Mình Hiểu Lấy

7.8/10
2937

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Chia Tay Năm Thứ Tư FULL

Chia Tay Năm Thứ Tư FULL

7.2/10
6130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 16
Làm Càn Sủng Nịnh

Làm Càn Sủng Nịnh

/10
5615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại:

Chương 30
Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

9.3/10
51735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 89
Phù Hợp Nhất

Phù Hợp Nhất

7.3/10
32222

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 83
Làm Càn Sủng Nịch

Làm Càn Sủng Nịch

8.6/10
18050

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Nhạt Màu

Nhạt Màu

7.5/10
72204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 44
Nguyệt Lão

Nguyệt Lão

8.5/10
4970

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Mẹ Thơm Một Cái

Mẹ Thơm Một Cái

8.5/10
10279

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

8.5/10
13928

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

8.5/10
8961

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Siêu Phẩm Vu Sư

Siêu Phẩm Vu Sư

7.5/10
33523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 100
Tây Song Trúc

Tây Song Trúc

7.5/10
25458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 88
Bệnh Mất Ngủ

Bệnh Mất Ngủ

7.5/10
6212

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Giường Đàn Bà

Giường Đàn Bà

7.5/10
10660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương

Chương 45
Thương Hành Thiên Hạ

Thương Hành Thiên Hạ

7.5/10
22239

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 96
Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

7.5/10
6030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 12
Thâm Cung Tù - Quyển 1

Thâm Cung Tù - Quyển 1

7.5/10
18543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 68
Từng Niên Thiếu

Từng Niên Thiếu

7.5/10
33239

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 79
Thiên Vận Online

Thiên Vận Online

7.5/10
13965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 64
Beautiful

Beautiful

7.5/10
6146

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã

7.5/10
49819

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Gia Cát Linh Ẩn

Gia Cát Linh Ẩn

7.5/10
318278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 352
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

7.5/10
9057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Cà Phê Đợi Một Người

Cà Phê Đợi Một Người

7.5/10
9248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
First Love

First Love

7.5/10
19570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ
8.5/10
15589

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Nữ Phụ Mạt Thế Công Lược Boss Phản Diện
7.9/10
1948

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế

Tâm Niệm Em Đã Lâu
8/10
2822

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Nàng Dâu Hợp Đồng
7.9/10
1252

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Tư Thiếu Độc Sủng Vợ Mới FULL
7.7/10
16933

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phụ Một Lòng Thoát Khỏi Nghèo Khó
7.3/10
1916

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chỉ cần em
8.5/10
8151

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức
7.7/10
11595

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Gả Cho Ba Của Nam Chủ
7.6/10
6971

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chỉ Cần Em Thôi
7.4/10
4789

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tiên Môn Đi Ra Nam Nhân
8.5/10
38062

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

【 Thập Niên 60 】tiểu Tiên Nữ
7.1/10
8439

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Gả Cho Nam Chính
7/10
9508

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Một Túi Bánh Ngọt Nhỏ
7/10
1654

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ở Trong Lòng Anh FULL
7.2/10
31113

Thể loại: Ngôn Tình

Tự Mình Hiểu Lấy
7.8/10
2937

Thể loại: Đam Mỹ

Chia Tay Năm Thứ Tư FULL
7.2/10
6130

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Làm Càn Sủng Nịnh
/10
5615

Thể loại:

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ
9.3/10
51735

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Phù Hợp Nhất
7.3/10
32222

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Làm Càn Sủng Nịch
8.6/10
18050

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhạt Màu
7.5/10
72204

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nguyệt Lão
8.5/10
4970

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ Thơm Một Cái
8.5/10
10279

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
8.5/10
13928

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
8.5/10
8961

Thể loại: Kiếm Hiệp

Siêu Phẩm Vu Sư
7.5/10
33523

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Tây Song Trúc
7.5/10
25458

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Bệnh Mất Ngủ
7.5/10
6212

Thể loại: Đam Mỹ

Giường Đàn Bà
7.5/10
10660

Thể loại: Đông Phương

Thương Hành Thiên Hạ
7.5/10
22239

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng
7.5/10
6030

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Thâm Cung Tù - Quyển 1
7.5/10
18543

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Từng Niên Thiếu
7.5/10
33239

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Vận Online
7.5/10
13965

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Beautiful
7.5/10
6146

Thể loại: Đam Mỹ

Năm Tháng Vội Vã
7.5/10
49819

Thể loại: Ngôn Tình

Gia Cát Linh Ẩn
7.5/10
318278

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
7.5/10
9057

Thể loại: Ngôn Tình

Cà Phê Đợi Một Người
7.5/10
9248

Thể loại: Ngôn Tình

First Love
7.5/10
19570

Thể loại: Ngôn Tình