Tác Giả Cuồng Thượng Gia Cuồng

Mộc Tiên Đài

Mộc Tiên Đài

7.6/10
1037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 5
Tiên Đài Có Cây

Tiên Đài Có Cây

8.1/10
1480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 98
Chất nữ

Chất nữ

8.5/10
128324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 193
Tóc Mây Thêm Hương

Tóc Mây Thêm Hương

7.9/10
68756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 124
Kiều Tàng

Kiều Tàng

7.6/10
41673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Dưỡng đế

Dưỡng đế

8.5/10
147089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 120
Trọng sinh trở về vị trí cũ

Trọng sinh trở về vị trí cũ

8.5/10
369433

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 217
Làm Nô

Làm Nô

7.5/10
45391

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 67
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

7.5/10
57291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 205
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

7.5/10
39504

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 155
Phượng Hoàng Nam

Phượng Hoàng Nam

7.5/10
21083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 56
Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)

7.5/10
33083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 63
Quỷ Tình Trái

Quỷ Tình Trái

7.5/10
15459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 67
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

7.5/10
216191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

7.5/10
44528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Khốn Tại Võng Trung Ương

Khốn Tại Võng Trung Ương

7.5/10
10766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Câu Dẫn Không Thương Lượng

Câu Dẫn Không Thương Lượng

7.5/10
20792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 46
Kinh Thuế

Kinh Thuế

7.5/10
23247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Ngục Quỷ

Ngục Quỷ

7.5/10
25005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 85
Mộc Tiên Đài
7.6/10
1037

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Tiên Đài Có Cây
8.1/10
1480

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chất nữ
8.5/10
128324

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Tóc Mây Thêm Hương
7.9/10
68756

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Kiều Tàng
7.6/10
41673

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dưỡng đế
8.5/10
147089

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Trọng sinh trở về vị trí cũ
8.5/10
369433

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Làm Nô
7.5/10
45391

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tàng Ngọc Nạp Châu
7.5/10
57291

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Bình Thiên Hạ
7.5/10
39504

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Phượng Hoàng Nam
7.5/10
21083

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Tự Lang (Nuôi Sói)
7.5/10
33083

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Quỷ Tình Trái
7.5/10
15459

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Dục Vọng Chiếm Hữu
7.5/10
216191

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết
7.5/10
44528

Thể loại: Ngôn Tình

Khốn Tại Võng Trung Ương
7.5/10
10766

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Không Thương Lượng
7.5/10
20792

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kinh Thuế
7.5/10
23247

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngục Quỷ
7.5/10
25005

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn