Tác Giả Cuồng Thượng Gia Cuồng

Tóc Mây Thêm Hương

Tóc Mây Thêm Hương

7.9/10
1696

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu

Chương 8
Kiều Tàng

Kiều Tàng

7.6/10
7418

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 21
Dưỡng đế

Dưỡng đế

8.5/10
106815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 120
Trọng sinh trở về vị trí cũ

Trọng sinh trở về vị trí cũ

8.5/10
174249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 209
Làm Nô

Làm Nô

7.5/10
35888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 67
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

7.5/10
33265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 124
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

7.5/10
30845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 155
Phượng Hoàng Nam

Phượng Hoàng Nam

7.5/10
17696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 56
Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)

7.5/10
28113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Quỷ Tình Trái

Quỷ Tình Trái

7.5/10
11812

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 67
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

7.5/10
188282

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

7.5/10
36009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Khốn Tại Võng Trung Ương

Khốn Tại Võng Trung Ương

7.5/10
8424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Câu Dẫn Không Thương Lượng

Câu Dẫn Không Thương Lượng

7.5/10
17431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 46
Kinh Thuế

Kinh Thuế

7.5/10
19448

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Ngục Quỷ

Ngục Quỷ

7.5/10
21028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 85
Tóc Mây Thêm Hương
7.9/10
1696

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu

Kiều Tàng
7.6/10
7418

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Dưỡng đế
8.5/10
106815

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Trọng sinh trở về vị trí cũ
8.5/10
174249

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Làm Nô
7.5/10
35888

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tàng Ngọc Nạp Châu
7.5/10
33265

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Bình Thiên Hạ
7.5/10
30845

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Phượng Hoàng Nam
7.5/10
17696

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Tự Lang (Nuôi Sói)
7.5/10
28113

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Quỷ Tình Trái
7.5/10
11812

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Dục Vọng Chiếm Hữu
7.5/10
188282

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết
7.5/10
36009

Thể loại: Ngôn Tình

Khốn Tại Võng Trung Ương
7.5/10
8424

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Không Thương Lượng
7.5/10
17431

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kinh Thuế
7.5/10
19448

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngục Quỷ
7.5/10
21028

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền Huyễn