Tác Giả Cung Tường Vãng Sự

Hựu Hựu Tiêu Nham

Hựu Hựu Tiêu Nham

7.3/10
1591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 14
Không Theo Ý Người

Không Theo Ý Người

8.4/10
1467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Vòng Lặp Vô Tận Điên Cuồng Chinh Phục

Vòng Lặp Vô Tận Điên Cuồng Chinh Phục

7.7/10
1206

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Xâm Lấn

Xâm Lấn

7.6/10
1232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 9
Trong Lòng Mỗi Người Có Một Ánh Trăng Sáng FULL

Trong Lòng Mỗi Người Có Một Ánh Trăng Sáng FULL

7.8/10
3085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 17
Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

7.1/10
6394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 73
Tháng 5 Em Rời Xa Anh

Tháng 5 Em Rời Xa Anh

7.5/10
1678

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 5
Bảo Hộ Nam Chủ Phe Ta

Bảo Hộ Nam Chủ Phe Ta

7.2/10
2501

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
YÊU VƯƠNG BÁO ÂN

YÊU VƯƠNG BÁO ÂN

9.7/10
2577

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Ngoại Truyện Về Lam Tư

Ngoại Truyện Về Lam Tư

8.5/10
39729

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

9.1/10
184975

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 117
Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

7.5/10
2903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 9
Mẫu Đơn Chi Luyến

Mẫu Đơn Chi Luyến

7.5/10
3444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 10
[Fanfic Đạo Tình] Ngoại truyện về Lam Tư

[Fanfic Đạo Tình] Ngoại truyện về Lam Tư

7.5/10
16729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

7.5/10
12639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Hựu Hựu Tiêu Nham
7.3/10
1591

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Không Theo Ý Người
8.4/10
1467

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Vòng Lặp Vô Tận Điên Cuồng Chinh Phục
7.7/10
1206

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xâm Lấn
7.6/10
1232

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Trong Lòng Mỗi Người Có Một Ánh Trăng Sáng FULL
7.8/10
3085

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm
7.1/10
6394

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Tháng 5 Em Rời Xa Anh
7.5/10
1678

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Bảo Hộ Nam Chủ Phe Ta
7.2/10
2501

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

YÊU VƯƠNG BÁO ÂN
9.7/10
2577

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ngoại Truyện Về Lam Tư
8.5/10
39729

Thể loại: Ngôn Tình

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
9.1/10
184975

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về
7.5/10
2903

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Mẫu Đơn Chi Luyến
7.5/10
3444

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

[Fanfic Đạo Tình] Ngoại truyện về Lam Tư
7.5/10
16729

Thể loại: Ngôn Tình

Tử Ảnh Đan Tâm
7.5/10
12639

Thể loại: Kiếm Hiệp