Tác Giả Công Tử Văn Tranh

Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu

Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu

8.5/10
18331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 80
Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

7.4/10
8165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 18
Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

7.8/10
14487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 103
Dạy ba ba vai ác làm người

Dạy ba ba vai ác làm người

8.5/10
32057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 101
Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

7.8/10
10206

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

7.6/10
25770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL

Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL

7.6/10
23601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 31
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

7.7/10
56410

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 87
Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Dạy Baba Phản Diện Làm Người

9.3/10
64133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 112
Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

9.1/10
115146

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 158
Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

8.8/10
668786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 88
Vưu Vật Giữa Đường

Vưu Vật Giữa Đường

8.5/10
17592

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ

Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ

8.5/10
4220

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

8.5/10
76326

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

8.5/10
6835

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!

Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!

8.5/10
14577

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Thiên Kim Tưởng Môn

Thiên Kim Tưởng Môn

7.5/10
5576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 16
Thiên Kim Nhà Nghèo

Thiên Kim Nhà Nghèo

7.5/10
6045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 14
Đan Nữ

Đan Nữ

7.5/10
16871

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 31
Thiên Kim Hạ Phủ

Thiên Kim Hạ Phủ

7.5/10
107579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 100
Giảo Phụ

Giảo Phụ

7.5/10
57897

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 88
Manh Hậu

Manh Hậu

7.5/10
21736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 38
Mị Cốt Chi Tư

Mị Cốt Chi Tư

8.7/10
116542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 76
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

7.5/10
31534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 55
Thẩm Thị Kiều Kiều

Thẩm Thị Kiều Kiều

7.5/10
5832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Mị Hương

Mị Hương

7.5/10
93899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 82
Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ

Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ

7.5/10
3851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Thịnh Sủng

Thịnh Sủng

7.5/10
51269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 137
Mỹ Nhân Trong Ngực

Mỹ Nhân Trong Ngực

7.5/10
5459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu
8.5/10
18331

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang
7.4/10
8165

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
7.8/10
14487

Thể loại: Xuyên Không

Dạy ba ba vai ác làm người
8.5/10
32057

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất
7.8/10
10206

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác
7.6/10
25770

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL
7.6/10
23601

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ
7.7/10
56410

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Dạy Baba Phản Diện Làm Người
9.3/10
64133

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
9.1/10
115146

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu
8.8/10
668786

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vưu Vật Giữa Đường
8.5/10
17592

Thể loại: Ngôn Tình

Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ
8.5/10
4220

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Chiến Hôn Nhân
8.5/10
76326

Thể loại: Ngôn Tình

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!
8.5/10
6835

Thể loại: Truyện Teen

Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!
8.5/10
14577

Thể loại: Truyện Teen

Thiên Kim Tưởng Môn
7.5/10
5576

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Kim Nhà Nghèo
7.5/10
6045

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Đan Nữ
7.5/10
16871

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Thiên Kim Hạ Phủ
7.5/10
107579

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Giảo Phụ
7.5/10
57897

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Manh Hậu
7.5/10
21736

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mị Cốt Chi Tư
8.7/10
116542

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Mưu Kế Của Quý Nữ
7.5/10
31534

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thẩm Thị Kiều Kiều
7.5/10
5832

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mị Hương
7.5/10
93899

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ
7.5/10
3851

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Thịnh Sủng
7.5/10
51269

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Trong Ngực
7.5/10
5459

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu