Tác Giả Công Tử Văn Tranh

Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu

Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu

8.5/10
9522

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 80
Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

7.4/10
6802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 18
Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

7.8/10
7574

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 103
Dạy ba ba vai ác làm người

Dạy ba ba vai ác làm người

8.5/10
22591

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 101
Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

7.8/10
6983

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

7.6/10
18769

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL

Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL

7.6/10
21782

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 31
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

7.7/10
51026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 87
Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Dạy Baba Phản Diện Làm Người

9.3/10
26171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 32
Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

9.1/10
104253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 158
Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

8.8/10
631249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 88
Vưu Vật Giữa Đường

Vưu Vật Giữa Đường

8.5/10
16153

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ

Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ

8.5/10
3929

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

8.5/10
68618

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

8.5/10
6068

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!

Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!

8.5/10
13401

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Thiên Kim Tưởng Môn

Thiên Kim Tưởng Môn

7.5/10
5048

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 16
Thiên Kim Nhà Nghèo

Thiên Kim Nhà Nghèo

7.5/10
5583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 14
Đan Nữ

Đan Nữ

7.5/10
15021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 31
Thiên Kim Hạ Phủ

Thiên Kim Hạ Phủ

7.5/10
99151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 100
Giảo Phụ

Giảo Phụ

7.5/10
52635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 88
Manh Hậu

Manh Hậu

7.5/10
19879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 38
Mị Cốt Chi Tư

Mị Cốt Chi Tư

8.7/10
105973

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 76
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

7.5/10
29282

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 55
Thẩm Thị Kiều Kiều

Thẩm Thị Kiều Kiều

7.5/10
5247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Mị Hương

Mị Hương

7.5/10
77312

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 82
Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ

Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ

7.5/10
3586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Thịnh Sủng

Thịnh Sủng

7.5/10
45218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 137
Mỹ Nhân Trong Ngực

Mỹ Nhân Trong Ngực

7.5/10
5118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Nhà giàu nữ phụ không muốn có được tình yêu
8.5/10
9522

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang
7.4/10
6802

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
7.8/10
7574

Thể loại: Xuyên Không

Dạy ba ba vai ác làm người
8.5/10
22591

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất
7.8/10
6983

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác
7.6/10
18769

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm FULL
7.6/10
21782

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ
7.7/10
51026

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Dạy Baba Phản Diện Làm Người
9.3/10
26171

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
9.1/10
104253

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu
8.8/10
631249

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vưu Vật Giữa Đường
8.5/10
16153

Thể loại: Ngôn Tình

Ái Phi, Trẫm Hoan Ngênh Sắc Dụ
8.5/10
3929

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Chiến Hôn Nhân
8.5/10
68618

Thể loại: Ngôn Tình

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!
8.5/10
6068

Thể loại: Truyện Teen

Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!!
8.5/10
13401

Thể loại: Truyện Teen

Thiên Kim Tưởng Môn
7.5/10
5048

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Kim Nhà Nghèo
7.5/10
5583

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Đan Nữ
7.5/10
15021

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Thiên Kim Hạ Phủ
7.5/10
99151

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Giảo Phụ
7.5/10
52635

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Manh Hậu
7.5/10
19879

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mị Cốt Chi Tư
8.7/10
105973

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Mưu Kế Của Quý Nữ
7.5/10
29282

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thẩm Thị Kiều Kiều
7.5/10
5247

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mị Hương
7.5/10
77312

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ
7.5/10
3586

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Thịnh Sủng
7.5/10
45218

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Trong Ngực
7.5/10
5118

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu