Tác Giả Cố Tây Tước

Hôn Nhân Không Tình Yêu Liệu Có Bền Chặt Không

Hôn Nhân Không Tình Yêu Liệu Có Bền Chặt Không

8.3/10
1416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Tiểu Xuân Nguyệt

Tiểu Xuân Nguyệt

7.3/10
2177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Cớ Sao Nói Không Yêu

Cớ Sao Nói Không Yêu

8.5/10
149555

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

8.5/10
87017

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Bức thư bị lãng quên

Bức thư bị lãng quên

8.5/10
40220

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Vì sao đông ấm - vì sao hạ mát

Vì sao đông ấm - vì sao hạ mát

8.5/10
183057

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

7.5/10
37905

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

7.5/10
67610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 33
Nơi Nào Hạ Mát

Nơi Nào Hạ Mát

7.5/10
89888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 28
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

7.5/10
66168

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 68
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

8.1/10
171716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

7.5/10
21577

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

7.5/10
3808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 3
Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

7.5/10
4037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Tia Nắng Ban Mai

Tia Nắng Ban Mai

7.5/10
9223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
All In Love

All In Love

7.5/10
103665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Anh Luôn Ở Bên Em

Anh Luôn Ở Bên Em

7.5/10
56622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Vì Sao Hạ Lạnh?

Vì Sao Hạ Lạnh?

7.5/10
12408

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

7.5/10
127612

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

7.5/10
12912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Cô Dâu Nhỏ

Cô Dâu Nhỏ

7.5/10
7163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

7.5/10
121023

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Hôn Nhân Không Tình Yêu Liệu Có Bền Chặt Không
8.3/10
1416

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Xuân Nguyệt
7.3/10
2177

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Cớ Sao Nói Không Yêu
8.5/10
149555

Thể loại: Ngôn Tình

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh
8.5/10
87017

Thể loại: Ngôn Tình

Bức thư bị lãng quên
8.5/10
40220

Thể loại: Ngôn Tình

Vì sao đông ấm - vì sao hạ mát
8.5/10
183057

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
7.5/10
37905

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)
7.5/10
67610

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Nơi Nào Hạ Mát
7.5/10
89888

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em
7.5/10
66168

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp
8.1/10
171716

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa
7.5/10
21577

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê
7.5/10
3808

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu
7.5/10
4037

Thể loại: Ngôn Tình

Tia Nắng Ban Mai
7.5/10
9223

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

All In Love
7.5/10
103665

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Luôn Ở Bên Em
7.5/10
56622

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Sao Hạ Lạnh?
7.5/10
12408

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Nào Đông Ấm
7.5/10
127612

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng
7.5/10
12912

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Dâu Nhỏ
7.5/10
7163

Thể loại: Ngôn Tình

Đêm Nay Bao Giờ Sáng
7.5/10
121023

Thể loại: Ngôn Tình