Tác Giả Chu Khinh

Cực Kỳ Cưng Chiều FULL

Cực Kỳ Cưng Chiều FULL

7.9/10
6923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Hôn Trái

Hôn Trái

8.5/10
18062

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Nhật ký anh chàng yêu vợ

Nhật ký anh chàng yêu vợ

8.5/10
33022

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Khất Phu

Khất Phu

7.5/10
16163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Rất Khó Không Yêu

Rất Khó Không Yêu

7.5/10
103217

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 37
Thưởng Hôn

Thưởng Hôn

7.5/10
19025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

8.2/10
40011

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

7.5/10
22731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Nam Sủng

Nam Sủng

7.5/10
4614

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

7.5/10
62792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Yêu Nữ Hoành Hành

Yêu Nữ Hoành Hành

7.5/10
14169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn

Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn

7.5/10
43276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Kết Hôn Rồi Yêu

Kết Hôn Rồi Yêu

8.9/10
112107

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nợ Chồng

Nợ Chồng

8.5/10
36019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

8.7/10
49644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Cực Kỳ Cưng Chiều FULL
7.9/10
6923

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Hôn Trái
8.5/10
18062

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký anh chàng yêu vợ
8.5/10
33022

Thể loại: Ngôn Tình

Khất Phu
7.5/10
16163

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Rất Khó Không Yêu
7.5/10
103217

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thưởng Hôn
7.5/10
19025

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân
8.2/10
40011

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đêm Không Thể Tẩm
7.5/10
22731

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nam Sủng
7.5/10
4614

Thể loại: Ngôn Tình

Khoản Nợ Hôn Nhân
7.5/10
62792

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Nữ Hoành Hành
7.5/10
14169

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn
7.5/10
43276

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Hôn Rồi Yêu
8.9/10
112107

Thể loại: Ngôn Tình

Nợ Chồng
8.5/10
36019

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này
8.7/10
49644

Thể loại: Ngôn Tình