Tác Giả Cầu Mộng

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

8.5/10
12139

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

8.5/10
7394

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

8.5/10
8184

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ân nhân quá vô lại

Ân nhân quá vô lại

8.5/10
4438

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

7.5/10
44758

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Đặc Điển Về Xà Quý Phi

Đặc Điển Về Xà Quý Phi

7.5/10
7095

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

7.5/10
7095

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Đặc Điển Xà Quý Phi

Đặc Điển Xà Quý Phi

7.5/10
7480

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 10
Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

7.5/10
29791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

7.5/10
9451

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Phú Quý Nhàn Phu

Phú Quý Nhàn Phu

7.5/10
15587

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 18
Vương Phi Mau Lên Giường

Vương Phi Mau Lên Giường

7.5/10
17425

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

7.5/10
23039

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 40
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

7.5/10
3917

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Triền Định Tướng Quân Phu

Triền Định Tướng Quân Phu

7.5/10
5064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Vương Gia Sợ Vợ

Vương Gia Sợ Vợ

7.5/10
17338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Túc Vương Thiên Tuế

Túc Vương Thiên Tuế

7.5/10
8814

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

7.5/10
14497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

7.5/10
4036

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Ôm Tài Nữ Về

Ôm Tài Nữ Về

7.5/10
5163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 11
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

7.5/10
6499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

7.5/10
5569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Cự Gả Vương Gia Phu

Cự Gả Vương Gia Phu

7.5/10
6128

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

7.5/10
4930

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

7.5/10
5684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

7.5/10
6042

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

7.5/10
23749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

7.5/10
6117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Yêu Nghiệt Nhà Ta

Yêu Nghiệt Nhà Ta

7.5/10
7722

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 10
Ở Rể Phật Môn

Ở Rể Phật Môn

7.5/10
6765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

7.5/10
4362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 11
Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

7.5/10
18735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Vợ Yêu Thích Tán Gái

Vợ Yêu Thích Tán Gái

7.5/10
5196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

7.5/10
7447

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa
8.5/10
12139

Thể loại: Ngôn Tình

Gian Phu Thắng Phụ
8.5/10
7394

Thể loại: Ngôn Tình

Lên Xà Nhà Trộm Thê
8.5/10
8184

Thể loại: Ngôn Tình

Ân nhân quá vô lại
8.5/10
4438

Thể loại: Ngôn Tình

Đạo Cô Vương Phi
7.5/10
44758

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đặc Điển Về Xà Quý Phi
7.5/10
7095

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Gian Phu Thắng Phụ
7.5/10
7095

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đặc Điển Xà Quý Phi
7.5/10
7480

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Người Hầu Của Vương Gia
7.5/10
29791

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Đại Ôn Thần
7.5/10
9451

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Phú Quý Nhàn Phu
7.5/10
15587

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vương Phi Mau Lên Giường
7.5/10
17425

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Quân Lấy Chồng
7.5/10
23039

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền
7.5/10
3917

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Triền Định Tướng Quân Phu
7.5/10
5064

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vương Gia Sợ Vợ
7.5/10
17338

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Túc Vương Thiên Tuế
7.5/10
8814

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư
7.5/10
14497

Thể loại: Ngôn Tình

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp
7.5/10
4036

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ôm Tài Nữ Về
7.5/10
5163

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nương Tử Tạm Khoan Dung
7.5/10
6499

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hồ Ly Phu
7.5/10
5569

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cự Gả Vương Gia Phu
7.5/10
6128

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chủ Nợ Đánh Lên Thân
7.5/10
4930

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Bánh Bao Thịt Tướng Công
7.5/10
5684

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ăn Định Trạng Nguyên Phu
7.5/10
6042

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ác Bá Cửu Vương Gia
7.5/10
23749

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân
7.5/10
6117

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Yêu Nghiệt Nhà Ta
7.5/10
7722

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Ở Rể Phật Môn
7.5/10
6765

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây
7.5/10
4362

Thể loại: Xuyên Không

Tổng Giám Đốc Gạt Cưới
7.5/10
18735

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Yêu Thích Tán Gái
7.5/10
5196

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
7.5/10
7447

Thể loại: Ngôn Tình