Tác Giả Cầu Mộng

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

8.5/10
12835

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

8.5/10
7755

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

8.5/10
9513

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ân nhân quá vô lại

Ân nhân quá vô lại

8.5/10
5468

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

7.5/10
49235

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Đặc Điển Về Xà Quý Phi

Đặc Điển Về Xà Quý Phi

7.5/10
7950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

7.5/10
7602

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Đặc Điển Xà Quý Phi

Đặc Điển Xà Quý Phi

7.5/10
8594

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 10
Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

7.5/10
33932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

7.5/10
10511

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Phú Quý Nhàn Phu

Phú Quý Nhàn Phu

7.5/10
17434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 18
Vương Phi Mau Lên Giường

Vương Phi Mau Lên Giường

7.5/10
19262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

7.5/10
25714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 40
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

7.5/10
4487

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Triền Định Tướng Quân Phu

Triền Định Tướng Quân Phu

7.5/10
5726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Vương Gia Sợ Vợ

Vương Gia Sợ Vợ

7.5/10
19320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Túc Vương Thiên Tuế

Túc Vương Thiên Tuế

7.5/10
9824

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

7.5/10
15647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

7.5/10
4573

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Ôm Tài Nữ Về

Ôm Tài Nữ Về

7.5/10
5800

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 11
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

7.5/10
7064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

7.5/10
6236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Cự Gả Vương Gia Phu

Cự Gả Vương Gia Phu

7.5/10
6782

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

7.5/10
5444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

7.5/10
6714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

7.5/10
6650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

7.5/10
25329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

7.5/10
6859

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Yêu Nghiệt Nhà Ta

Yêu Nghiệt Nhà Ta

7.5/10
8749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 10
Ở Rể Phật Môn

Ở Rể Phật Môn

7.5/10
7591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

7.5/10
4872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 11
Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

Tổng Giám Đốc Gạt Cưới

7.5/10
20691

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Vợ Yêu Thích Tán Gái

Vợ Yêu Thích Tán Gái

7.5/10
5774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

7.5/10
8173

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa
8.5/10
12835

Thể loại: Ngôn Tình

Gian Phu Thắng Phụ
8.5/10
7755

Thể loại: Ngôn Tình

Lên Xà Nhà Trộm Thê
8.5/10
9513

Thể loại: Ngôn Tình

Ân nhân quá vô lại
8.5/10
5468

Thể loại: Ngôn Tình

Đạo Cô Vương Phi
7.5/10
49235

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đặc Điển Về Xà Quý Phi
7.5/10
7950

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Gian Phu Thắng Phụ
7.5/10
7602

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đặc Điển Xà Quý Phi
7.5/10
8594

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Người Hầu Của Vương Gia
7.5/10
33932

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Đại Ôn Thần
7.5/10
10511

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Phú Quý Nhàn Phu
7.5/10
17434

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vương Phi Mau Lên Giường
7.5/10
19262

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Quân Lấy Chồng
7.5/10
25714

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền
7.5/10
4487

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Triền Định Tướng Quân Phu
7.5/10
5726

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vương Gia Sợ Vợ
7.5/10
19320

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Túc Vương Thiên Tuế
7.5/10
9824

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư
7.5/10
15647

Thể loại: Ngôn Tình

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp
7.5/10
4573

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ôm Tài Nữ Về
7.5/10
5800

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nương Tử Tạm Khoan Dung
7.5/10
7064

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hồ Ly Phu
7.5/10
6236

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cự Gả Vương Gia Phu
7.5/10
6782

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chủ Nợ Đánh Lên Thân
7.5/10
5444

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Bánh Bao Thịt Tướng Công
7.5/10
6714

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ăn Định Trạng Nguyên Phu
7.5/10
6650

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ác Bá Cửu Vương Gia
7.5/10
25329

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân
7.5/10
6859

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Yêu Nghiệt Nhà Ta
7.5/10
8749

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Ở Rể Phật Môn
7.5/10
7591

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây
7.5/10
4872

Thể loại: Xuyên Không

Tổng Giám Đốc Gạt Cưới
7.5/10
20691

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Yêu Thích Tán Gái
7.5/10
5774

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
7.5/10
8173

Thể loại: Ngôn Tình