Tác Giả Bồng Vũ

Linh Hồn Mê Đắm

Linh Hồn Mê Đắm

8.5/10
3877

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vong Niên

Vong Niên

8.5/10
7618

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

8.5/10
6250

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Nhiệm vụ cứu yêu

Nhiệm vụ cứu yêu

8.5/10
3082

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

8.5/10
3403

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lãnh Lệ chi tinh

Lãnh Lệ chi tinh

8.5/10
3972

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Kiếp hôn ký

Kiếp hôn ký

8.5/10
2779

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Cô Gái Mù Kỳ Duyên

Cô Gái Mù Kỳ Duyên

8.5/10
5857

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

8.5/10
5257

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Thần thoại Ma vương

Thần thoại Ma vương

8.5/10
5705

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

7.5/10
4602

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

7.5/10
4340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

7.5/10
5382

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

7.5/10
5303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Mộng Cảnh

Mộng Cảnh

7.5/10
4249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ác Điêu

Ác Điêu

7.5/10
6704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 12
Dã Phượng

Dã Phượng

7.5/10
10244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 12
Báo Nam

Báo Nam

7.5/10
9866

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Chiến Xu Chi Tinh

Chiến Xu Chi Tinh

7.5/10
10636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

7.5/10
4581

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Chết Cũng Không Thể Yêu

Chết Cũng Không Thể Yêu

7.5/10
47063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 51
[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

7.5/10
5910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đông Phương

Chương 10
Điệp Vụ Kết Hôn

Điệp Vụ Kết Hôn

7.5/10
41894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Sinh Tử Kiến

Sinh Tử Kiến

7.5/10
4361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Si Tâm Hồn

Si Tâm Hồn

7.5/10
4297

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Tuấn Hồ

Tuấn Hồ

7.5/10
12156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 46
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

7.5/10
15810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Cô Gái Mù Kì Duyên

Cô Gái Mù Kì Duyên

7.5/10
3904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Chương 10
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

7.5/10
5043

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân

7.5/10
3827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Linh Hồn Mê Đắm
8.5/10
3877

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Niên
8.5/10
7618

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàn Đồng
8.5/10
6250

Thể loại: Ngôn Tình

Nhiệm vụ cứu yêu
8.5/10
3082

Thể loại: Ngôn Tình

Đồng Mệnh Tuyệt
8.5/10
3403

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Lệ chi tinh
8.5/10
3972

Thể loại: Ngôn Tình

Kiếp hôn ký
8.5/10
2779

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Mù Kỳ Duyên
8.5/10
5857

Thể loại: Ngôn Tình

Lời Nguyền Mỹ Nhân
8.5/10
5257

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thần thoại Ma vương
8.5/10
5705

Thể loại: Ngôn Tình

Đồng Mệnh Tuyệt
7.5/10
4602

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Trong Mơ
7.5/10
4340

Thể loại: Ngôn Tình

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương
7.5/10
5382

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Ma Truyền Kỳ
7.5/10
5303

Thể loại: Ngôn Tình

Mộng Cảnh
7.5/10
4249

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Điêu
7.5/10
6704

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Dã Phượng
7.5/10
10244

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Báo Nam
7.5/10
9866

Thể loại: Ngôn Tình

Chiến Xu Chi Tinh
7.5/10
10636

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Kiêu Khuyển
7.5/10
4581

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chết Cũng Không Thể Yêu
7.5/10
47063

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm
7.5/10
5910

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đông Phương

Điệp Vụ Kết Hôn
7.5/10
41894

Thể loại: Ngôn Tình

Sinh Tử Kiến
7.5/10
4361

Thể loại: Ngôn Tình

Si Tâm Hồn
7.5/10
4297

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tuấn Hồ
7.5/10
12156

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hệ Liệt Thủ Tuế
7.5/10
15810

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Mù Kì Duyên
7.5/10
3904

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Cuồng Lãng Chi Tinh
7.5/10
5043

Thể loại: Ngôn Tình

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân
7.5/10
3827

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn