Tác Giả Bạch Khuông Lương Thái Tử

Gió Biển Thổi Qua Mùa Hạ

Gió Biển Thổi Qua Mùa Hạ

8/10
1314

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Trường Từ Tạ Sơn Hà

Trường Từ Tạ Sơn Hà

7.2/10
1310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Bạn Trai Tôi Là Học Bá

Bạn Trai Tôi Là Học Bá

7.3/10
2682

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Lục Minh

Lục Minh

8.1/10
2990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 15
Dòng Chảy Hoa Hồng Trắng

Dòng Chảy Hoa Hồng Trắng

7.6/10
1383

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Thiên Hạ Đệ Nhất Thần - Lý Tuấn Hy

Thiên Hạ Đệ Nhất Thần - Lý Tuấn Hy

7.6/10
2099

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng

Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng

8.2/10
1105

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Chương 2
Nguyệt Quang Tiểu Hoa FULL

Nguyệt Quang Tiểu Hoa FULL

7.5/10
1923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng

Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng

7.8/10
1666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

7/10
1382

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

7.6/10
3471

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Gió Biển Thổi Qua Mùa Hạ
8/10
1314

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trường Từ Tạ Sơn Hà
7.2/10
1310

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Bạn Trai Tôi Là Học Bá
7.3/10
2682

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lục Minh
8.1/10
2990

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Dòng Chảy Hoa Hồng Trắng
7.6/10
1383

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Hạ Đệ Nhất Thần - Lý Tuấn Hy
7.6/10
2099

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng
8.2/10
1105

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Nguyệt Quang Tiểu Hoa FULL
7.5/10
1923

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng
7.8/10
1666

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL
7/10
1382

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL
7.6/10
3471

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình