Tác Giả Bạch Giới Tử

Bản Sắc

Bản Sắc

7.2/10
1173

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Đồng Truỵ

Đồng Truỵ

7.8/10
3229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 45
Trăng Trên Mây

Trăng Trên Mây

7.4/10
1393

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Abo Đốt Tâm

Abo Đốt Tâm

7.7/10
3029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 35
Đam Mỹ Kim Phong Ngọc Lộ

Đam Mỹ Kim Phong Ngọc Lộ

7.5/10
2648

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Giản Tâm

Giản Tâm

7.5/10
5295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 31
Ôn Hương Diễm Ngọc

Ôn Hương Diễm Ngọc

7.6/10
6624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 47
Tù Điểu

Tù Điểu

7.5/10
53048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Sa Vào

Sa Vào

7.5/10
44865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 46
Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

7.5/10
51452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 92
Hoàng Ân Hạo Đãng

Hoàng Ân Hạo Đãng

7.5/10
28799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 65
Sơ Hạ Trong Tôi

Sơ Hạ Trong Tôi

7.5/10
118064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 61
Scandal Hàng Đầu

Scandal Hàng Đầu

7.5/10
42339

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55