Tác Giả Bắc Nam

Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

7.6/10
52603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 130
Vương Gia Gia Phu Lang Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Vương Gia Gia Phu Lang Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

7.1/10
24815

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 94
Ta Thật Không Muốn Làm Huấn Luyện Gia A

Ta Thật Không Muốn Làm Huấn Luyện Gia A

7.9/10
16801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Tố Tâm FULL

Tố Tâm FULL

7.5/10
2240

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Chu Tiên Sinh Cưới Trước Yêu Sau

Chu Tiên Sinh Cưới Trước Yêu Sau

7.5/10
11141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Là Anh Hết Mực Nuông Chiều

Là Anh Hết Mực Nuông Chiều

7.9/10
8825

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Là Em Hôn Anh Trước

Là Em Hôn Anh Trước

7.8/10
2001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

7.2/10
8912

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 48
Hoắc Loạn Giang Hồ

Hoắc Loạn Giang Hồ

7.9/10
21045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 116
Tâm Nhãn

Tâm Nhãn

6.3/10
52426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 102
Diễn Viên Lấn Sân

Diễn Viên Lấn Sân

9.6/10
40350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 117
Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư

8.5/10
17407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 62
Trăm Năm Không Hợp

Trăm Năm Không Hợp

7.5/10
14373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 50
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
4690

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam

Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam

7.5/10
64739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 99
Toái Ngọc Đầu Châu

Toái Ngọc Đầu Châu

7.5/10
30421

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 66
Không Đường Thối Lui

Không Đường Thối Lui

7.5/10
34402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 85
An Tri Ngã Ý

An Tri Ngã Ý

7.5/10
47427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 58
Phi Thường Quan Hệ

Phi Thường Quan Hệ

7.5/10
30683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

7.5/10
42004

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Yêu Cả Đời

Yêu Cả Đời

7.5/10
53480

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng
7.6/10
52603

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Vương Gia Gia Phu Lang Chỉ Nghĩ Làm Ruộng
7.1/10
24815

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Ta Thật Không Muốn Làm Huấn Luyện Gia A
7.9/10
16801

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tố Tâm FULL
7.5/10
2240

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chu Tiên Sinh Cưới Trước Yêu Sau
7.5/10
11141

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Là Anh Hết Mực Nuông Chiều
7.9/10
8825

Thể loại: Ngôn Tình

Là Em Hôn Anh Trước
7.8/10
2001

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn
7.2/10
8912

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hoắc Loạn Giang Hồ
7.9/10
21045

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tâm Nhãn
6.3/10
52426

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Diễn Viên Lấn Sân
9.6/10
40350

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hai Đứa Trẻ Vô Tư
8.5/10
17407

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Trăm Năm Không Hợp
7.5/10
14373

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tặc Giường
8.5/10
4690

Thể loại: Ngôn Tình

Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam
7.5/10
64739

Thể loại: Đam Mỹ

Toái Ngọc Đầu Châu
7.5/10
30421

Thể loại: Đam Mỹ

Không Đường Thối Lui
7.5/10
34402

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

An Tri Ngã Ý
7.5/10
47427

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Phi Thường Quan Hệ
7.5/10
30683

Thể loại: Đam Mỹ

Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn
7.5/10
42004

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Cả Đời
7.5/10
53480

Thể loại: Ngôn Tình