Tác Giả Bắc Khuynh

Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành

Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành

7.6/10
2010

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Mang em cùng thời gian giấu đi

Mang em cùng thời gian giấu đi

8.5/10
12391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 90
Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát

Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát

7.2/10
56709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 114
Ai nói anh không yêu em

Ai nói anh không yêu em

8.5/10
73277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 84
Từ Từ Dụ Dỗ

Từ Từ Dụ Dỗ

7.5/10
665868

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 87
Người Nguyện Bắt, Tôi Nguyện Theo

Người Nguyện Bắt, Tôi Nguyện Theo

7.5/10
9495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát

Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát

7.5/10
41004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 114
Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

7.5/10
67329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

7.5/10
32907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Anh Và Yêu Đều Có Tội

Anh Và Yêu Đều Có Tội

7.5/10
3640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Ai Nói Tôi Không Yêu Em

7.5/10
24007

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát

7.5/10
92271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 115
Mỹ Nhân Nghi Tu

Mỹ Nhân Nghi Tu

7.5/10
154794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Hồng Trần Như Nước

Hồng Trần Như Nước

7.5/10
11219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Trúc Mã Tương Thanh Mai

Trúc Mã Tương Thanh Mai

7.5/10
118662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 85
Dao Hoan

Dao Hoan

7.5/10
12178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 26
Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành
7.6/10
2010

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mang em cùng thời gian giấu đi
8.5/10
12391

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát
7.2/10
56709

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ai nói anh không yêu em
8.5/10
73277

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Từ Từ Dụ Dỗ
7.5/10
665868

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Người Nguyện Bắt, Tôi Nguyện Theo
7.5/10
9495

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát
7.5/10
41004

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp
7.5/10
67329

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
7.5/10
32907

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Và Yêu Đều Có Tội
7.5/10
3640

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Nói Tôi Không Yêu Em
7.5/10
24007

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát
7.5/10
92271

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Nghi Tu
7.5/10
154794

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hồng Trần Như Nước
7.5/10
11219

Thể loại: Ngôn Tình

Trúc Mã Tương Thanh Mai
7.5/10
118662

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Dao Hoan
7.5/10
12178

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn