Tác Giả Bạch Kim Chi Tinh S

Trùng Sinh Vi Long Bắt Đầu Nộp Lên Chính Mình!

Trùng Sinh Vi Long Bắt Đầu Nộp Lên Chính Mình!

7.7/10
2852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 36
Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng

Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng

7.5/10
1336

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường

Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường

7.1/10
1517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

7.5/10
3003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Liền Sợ Trà Xanh Có Kỹ Thuật Diễn

Liền Sợ Trà Xanh Có Kỹ Thuật Diễn

7.7/10
22897

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 201
Giả Làm Vợ Chồng Ở Hào Môn

Giả Làm Vợ Chồng Ở Hào Môn

7.7/10
3225

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 16
Chếnh Choáng FULL

Chếnh Choáng FULL

7.3/10
2564

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Bản Sắc Quỷ Y

Bản Sắc Quỷ Y

7.2/10
2067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 4
Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

7.9/10
3311

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

7.9/10
42307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 128
Ve Kêu Mùa Hạ FULL

Ve Kêu Mùa Hạ FULL

7.4/10
19606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 82
Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

5.3/10
63839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 283
Xin Hãy Ôm Em

Xin Hãy Ôm Em

8.1/10
1551837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 367
Đảo Mộng Tưởng

Đảo Mộng Tưởng

7.5/10
13260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Bắc Kinh Cố Sự

Bắc Kinh Cố Sự

7.5/10
13567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 32
Hợp Tô Y Tiên

Hợp Tô Y Tiên

7.5/10
4954

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 15
Trùng Sinh Vi Long Bắt Đầu Nộp Lên Chính Mình!
7.7/10
2852

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng
7.5/10
1336

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường
7.1/10
1517

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời
7.5/10
3003

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Liền Sợ Trà Xanh Có Kỹ Thuật Diễn
7.7/10
22897

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Giả Làm Vợ Chồng Ở Hào Môn
7.7/10
3225

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chếnh Choáng FULL
7.3/10
2564

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bản Sắc Quỷ Y
7.2/10
2067

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình
7.9/10
3311

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân
7.9/10
42307

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ve Kêu Mùa Hạ FULL
7.4/10
19606

Thể loại: Bách Hợp

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!
5.3/10
63839

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xin Hãy Ôm Em
8.1/10
1551837

Thể loại: Ngôn Tình

Đảo Mộng Tưởng
7.5/10
13260

Thể loại: Đam Mỹ

Bắc Kinh Cố Sự
7.5/10
13567

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hợp Tô Y Tiên
7.5/10
4954

Thể loại: Đô Thị