Tác Giả akiaki

Người Xa Lạ Thân Quen

Người Xa Lạ Thân Quen

7.5/10
3803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Phu Nhân Của Giáo Chủ

Phu Nhân Của Giáo Chủ

8.5/10
6600

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Lên Nhầm Kiệu Hoa

Lên Nhầm Kiệu Hoa

8.5/10
30956

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Cướp Tân Lang

Cướp Tân Lang

8.5/10
2590

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Hạo Vương Truy Thê

Hạo Vương Truy Thê

7.5/10
4778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Lên Nhầm Giường

Lên Nhầm Giường

7.5/10
5669

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Truy Phu

Truy Phu

7.5/10
4278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn

Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn

7.5/10
4559

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Tinh Linh Tuyết

Tinh Linh Tuyết

7.5/10
3200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Phu Quân Của Giáo Chủ

Phu Quân Của Giáo Chủ

7.5/10
6331

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Nhược Phi

Nhược Phi

7.5/10
3643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Mua Thê Tử

Mua Thê Tử

7.5/10
5088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Dược Yêu

Dược Yêu

7.5/10
8611

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Tráo Đổi Vương Phi

Tráo Đổi Vương Phi

7.5/10
12314

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Thê Tử Bỏ Trốn

Thê Tử Bỏ Trốn

7.5/10
8424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Người Xa Lạ Thân Quen
7.5/10
3803

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phu Nhân Của Giáo Chủ
8.5/10
6600

Thể loại: Ngôn Tình

Lên Nhầm Kiệu Hoa
8.5/10
30956

Thể loại: Ngôn Tình

Cướp Tân Lang
8.5/10
2590

Thể loại: Ngôn Tình

Hạo Vương Truy Thê
7.5/10
4778

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lên Nhầm Giường
7.5/10
5669

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truy Phu
7.5/10
4278

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn
7.5/10
4559

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tinh Linh Tuyết
7.5/10
3200

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Phu Quân Của Giáo Chủ
7.5/10
6331

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhược Phi
7.5/10
3643

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mua Thê Tử
7.5/10
5088

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dược Yêu
7.5/10
8611

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tráo Đổi Vương Phi
7.5/10
12314

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Bỏ Trốn
7.5/10
8424

Thể loại: Ngôn Tình