Tác Giả akiaki

Người Xa Lạ Thân Quen

Người Xa Lạ Thân Quen

7.5/10
5456

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 34
Phu Nhân Của Giáo Chủ

Phu Nhân Của Giáo Chủ

8.5/10
7806

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Lên Nhầm Kiệu Hoa

Lên Nhầm Kiệu Hoa

8.5/10
34227

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Cướp Tân Lang

Cướp Tân Lang

8.5/10
3143

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Hạo Vương Truy Thê

Hạo Vương Truy Thê

7.5/10
5534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Lên Nhầm Giường

Lên Nhầm Giường

7.5/10
6359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Truy Phu

Truy Phu

7.5/10
4982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn

Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn

7.5/10
5243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Tinh Linh Tuyết

Tinh Linh Tuyết

7.5/10
3872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Phu Quân Của Giáo Chủ

Phu Quân Của Giáo Chủ

7.5/10
7673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Nhược Phi

Nhược Phi

7.5/10
4370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Mua Thê Tử

Mua Thê Tử

7.5/10
6019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Dược Yêu

Dược Yêu

7.5/10
9896

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Tráo Đổi Vương Phi

Tráo Đổi Vương Phi

7.5/10
13703

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Thê Tử Bỏ Trốn

Thê Tử Bỏ Trốn

7.5/10
9673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Người Xa Lạ Thân Quen
7.5/10
5456

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Phu Nhân Của Giáo Chủ
8.5/10
7806

Thể loại: Ngôn Tình

Lên Nhầm Kiệu Hoa
8.5/10
34227

Thể loại: Ngôn Tình

Cướp Tân Lang
8.5/10
3143

Thể loại: Ngôn Tình

Hạo Vương Truy Thê
7.5/10
5534

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lên Nhầm Giường
7.5/10
6359

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truy Phu
7.5/10
4982

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn
7.5/10
5243

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tinh Linh Tuyết
7.5/10
3872

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phu Quân Của Giáo Chủ
7.5/10
7673

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhược Phi
7.5/10
4370

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Mua Thê Tử
7.5/10
6019

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dược Yêu
7.5/10
9896

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tráo Đổi Vương Phi
7.5/10
13703

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Bỏ Trốn
7.5/10
9673

Thể loại: Ngôn Tình