Tác Giả Tại Nhân Gian

Khai Sinh Hoa

Khai Sinh Hoa

7.2/10
1296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình

Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình

7.2/10
1254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Thái Ất

Thái Ất

7.2/10
18972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 501
Bắt Đầu Từ Thức Tỉnh Ngàn Mắt Tà Đồng

Bắt Đầu Từ Thức Tỉnh Ngàn Mắt Tà Đồng

7.5/10
2200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 18
Chú Xin Chào

Chú Xin Chào

7.7/10
3321

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật FULL

Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật FULL

7.2/10
24396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 89
Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ FULL

Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ FULL

7.3/10
43828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 145
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7/10
8216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương

Chương 128
Vô Tận Hắc Ám Trò Chơi

Vô Tận Hắc Ám Trò Chơi

7.6/10
3566

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 24
Tam Thập Nhi Thụ Ba Mươi Tuổi Làm Thụ FULL

Tam Thập Nhi Thụ Ba Mươi Tuổi Làm Thụ FULL

7.7/10
49749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Chương 116
Xuyên Việt ABO

Xuyên Việt ABO

7.5/10
172752

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 86
Nỗi Bất Hạnh Tình Yêu

Nỗi Bất Hạnh Tình Yêu

8.5/10
7859

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 43
Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

7.5/10
45070

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 112
Giam Cầm Nhân Tính

Giam Cầm Nhân Tính

7.5/10
17751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 14
Mộ Sắc Tịch Hoa

Mộ Sắc Tịch Hoa

7.5/10
24434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 109
Với Tay Bắt Lấy Vì Sao

Với Tay Bắt Lấy Vì Sao

7.5/10
36264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 54
Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

7.5/10
1559917

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 2753
Tuyệt Mị Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Tuyệt Mị Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

7.5/10
2630

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Thiên Thần Ngủ Gật

Thiên Thần Ngủ Gật

7.5/10
3968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Nỗi Buồn Đẹp Nhất

Nỗi Buồn Đẹp Nhất

7.5/10
5516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

7.5/10
6850

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 25
Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

7.5/10
648100

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1190
Khai Sinh Hoa
7.2/10
1296

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình
7.2/10
1254

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thái Ất
7.2/10
18972

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Bắt Đầu Từ Thức Tỉnh Ngàn Mắt Tà Đồng
7.5/10
2200

Thể loại: Huyền huyễn

Chú Xin Chào
7.7/10
3321

Thể loại: Đam Mỹ

Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật FULL
7.2/10
24396

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ FULL
7.3/10
43828

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7/10
8216

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương

Vô Tận Hắc Ám Trò Chơi
7.6/10
3566

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Tam Thập Nhi Thụ Ba Mươi Tuổi Làm Thụ FULL
7.7/10
49749

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Xuyên Việt ABO
7.5/10
172752

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nỗi Bất Hạnh Tình Yêu
8.5/10
7859

Thể loại: Truyện Teen

Phùng Xuân - Đại Giang Lưu
7.5/10
45070

Thể loại: Đam Mỹ

Giam Cầm Nhân Tính
7.5/10
17751

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Mộ Sắc Tịch Hoa
7.5/10
24434

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Với Tay Bắt Lấy Vì Sao
7.5/10
36264

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Đại Đạo Độc Hành
7.5/10
1559917

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tuyệt Mị Vương Phi Quá Kiêu Ngạo
7.5/10
2630

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Thần Ngủ Gật
7.5/10
3968

Thể loại: Ngôn Tình

Nỗi Buồn Đẹp Nhất
7.5/10
5516

Thể loại: Ngôn Tình

Người Bên Ngoài Cửa Sổ
7.5/10
6850

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tiên Ngạo
7.5/10
648100

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn