Tác Giả Hắc Tử Triết

Kiều Thê Khó Dỗ FULL

Kiều Thê Khó Dỗ FULL

7.1/10
26567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 140
Xuyên Qua 70 Gả Cho Ác Bá Hoá Lười Nhác

Xuyên Qua 70 Gả Cho Ác Bá Hoá Lười Nhác

7.9/10
5263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 50
Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

7.7/10
8491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 34
Từ Đấu La Bắt Đầu Đương Nữ Hoàng

Từ Đấu La Bắt Đầu Đương Nữ Hoàng

7.3/10
14362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 401
Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang FULL

Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang FULL

7.2/10
6350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 74
Thánh Giới Chi Chiến

Thánh Giới Chi Chiến

7.5/10
8780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 115
Văn Võ Song Toàn

Văn Võ Song Toàn

7.4/10
6341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 166
Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

7.1/10
2357

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 21
Quang Điện Tiêu Ứng Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới FULL

Quang Điện Tiêu Ứng Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới FULL

7.2/10
2620

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Chiến Đội Ace FULL

Chiến Đội Ace FULL

7/10
10008

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Thiên Địa Đại Đạo

Thiên Địa Đại Đạo

7.3/10
11562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 580
Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

7.4/10
17737

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 76
Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

7.5/10
167740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 145
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

8.5/10
19199

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Độc Sủng Kiều Thê

Độc Sủng Kiều Thê

7.5/10
2419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

7.5/10
291477

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 201
Thức Cốt Tầm Tung

Thức Cốt Tầm Tung

7.5/10
22353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 82
Bad Boy

Bad Boy

7.5/10
7175

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

7.5/10
30285

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Tổng Giám Đốc Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Giám Đốc Mặt Trắng Xấu Xa

7.5/10
10568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 9
Kiều Thê Khó Dỗ FULL
7.1/10
26567

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Xuyên Qua 70 Gả Cho Ác Bá Hoá Lười Nhác
7.9/10
5263

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết
7.7/10
8491

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Từ Đấu La Bắt Đầu Đương Nữ Hoàng
7.3/10
14362

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang FULL
7.2/10
6350

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Thánh Giới Chi Chiến
7.5/10
8780

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Văn Võ Song Toàn
7.4/10
6341

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng
7.1/10
2357

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Quang Điện Tiêu Ứng Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới FULL
7.2/10
2620

Thể loại: Đam Mỹ

Chiến Đội Ace FULL
7/10
10008

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Địa Đại Đạo
7.3/10
11562

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh
7.4/10
17737

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
7.5/10
167740

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
8.5/10
19199

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Sủng Kiều Thê
7.5/10
2419

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tư Thái Cung Phi
7.5/10
291477

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Thức Cốt Tầm Tung
7.5/10
22353

Thể loại: Đam Mỹ

Bad Boy
7.5/10
7175

Thể loại: Đam Mỹ

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh
7.5/10
30285

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Mặt Trắng Xấu Xa
7.5/10
10568

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình