Tác Giả Lôi Tốc Đăng Tiểu Tạp

Đậu Trạng Nguyên Ngươi Để Ta Đi Bắt Quỷ Đi Ta Bắt

Đậu Trạng Nguyên Ngươi Để Ta Đi Bắt Quỷ Đi Ta Bắt

7.4/10
1224

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 14
Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang

Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang

7.3/10
1170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Dã Đồ

Dã Đồ

7.9/10
1503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 19
Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

7/10
9030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Dự Án Gột Rửa Linh Hồn FULL

Dự Án Gột Rửa Linh Hồn FULL

7.1/10
5699

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 62
Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui

Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui

7.4/10
3137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 32
Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

7.6/10
11839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 50
Thập Niên 80 Tiểu Bàn Miêu Làm Cục Cưng

Thập Niên 80 Tiểu Bàn Miêu Làm Cục Cưng

7.3/10
1543

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Tôi Làm Mèo Trà Xanh Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

Tôi Làm Mèo Trà Xanh Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo

7.9/10
1642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 3
Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

7.2/10
11624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 75
Ta Ở Bá Tổng Tiểu Thuyết Đương Trà Xanh Miêu

Ta Ở Bá Tổng Tiểu Thuyết Đương Trà Xanh Miêu

7.6/10
15216

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 107
Xuyên Thư Sau Béo Miêu Nhi Ở 80 Làm Đoàn Sủng

Xuyên Thư Sau Béo Miêu Nhi Ở 80 Làm Đoàn Sủng

7.3/10
55519

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 501
Sau Khi Xuyên Sách Mèo Mập Ở Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

Sau Khi Xuyên Sách Mèo Mập Ở Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

7.5/10
10098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 100
Be Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Be Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

7.8/10
12304

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

7.6/10
22523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL

Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL

7.5/10
1665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

7/10
55471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 314
Nịch Tửu FULL

Nịch Tửu FULL

7.4/10
51622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 86
Xuyên Thành Nữ Phụ Đơn Thuần Xinh Đẹp Trong Ngôn Tình

Xuyên Thành Nữ Phụ Đơn Thuần Xinh Đẹp Trong Ngôn Tình

7.4/10
23552

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 38
Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà Chàng Tiên Cá

Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà Chàng Tiên Cá

7.7/10
4698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 29
Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối Cao

Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối Cao

7.5/10
2084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 4
Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư

Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư

7.7/10
21113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 128
Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

7.2/10
31838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên Việt Bắt Đầu Từ Nuôi Rồng

Xuyên Việt Bắt Đầu Từ Nuôi Rồng

7.9/10
14910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Chàng Tà FULL

Chàng Tà FULL

7.8/10
6897

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Trả Nợ

Trả Nợ

7.5/10
54908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 60
Xem Chim Không Anh

Xem Chim Không Anh

7.5/10
72774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 58
Tiểu Vương Tử

Tiểu Vương Tử

8.5/10
19064

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Ngôi Sao Tái Sinh

Ngôi Sao Tái Sinh

7.5/10
10756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

7.5/10
4060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi

Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi

7.5/10
41153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 114
Anh Đến Từ Sao Hỏa

Anh Đến Từ Sao Hỏa

7.5/10
9326

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 43
Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ

Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ

7.5/10
4130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 10
Đồng Hồ Tình Yêu

Đồng Hồ Tình Yêu

7.5/10
6751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 33
Kế Công Tâm Của Vợ Xinh

Kế Công Tâm Của Vợ Xinh

7.5/10
1651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Đậu Trạng Nguyên Ngươi Để Ta Đi Bắt Quỷ Đi Ta Bắt
7.4/10
1224

Thể loại: Đông Phương, Huyền huyễn

Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang
7.3/10
1170

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Dã Đồ
7.9/10
1503

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện
7/10
9030

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Dự Án Gột Rửa Linh Hồn FULL
7.1/10
5699

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui
7.4/10
3137

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn
7.6/10
11839

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Thập Niên 80 Tiểu Bàn Miêu Làm Cục Cưng
7.3/10
1543

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Tôi Làm Mèo Trà Xanh Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài Bá Đạo
7.9/10
1642

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu
7.2/10
11624

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Ta Ở Bá Tổng Tiểu Thuyết Đương Trà Xanh Miêu
7.6/10
15216

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Thư Sau Béo Miêu Nhi Ở 80 Làm Đoàn Sủng
7.3/10
55519

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Xuyên Sách Mèo Mập Ở Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng
7.5/10
10098

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Be Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại
7.8/10
12304

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng
7.6/10
22523

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL
7.5/10
1665

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
7/10
55471

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nịch Tửu FULL
7.4/10
51622

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Thành Nữ Phụ Đơn Thuần Xinh Đẹp Trong Ngôn Tình
7.4/10
23552

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà Chàng Tiên Cá
7.7/10
4698

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối Cao
7.5/10
2084

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư
7.7/10
21113

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan
7.2/10
31838

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Việt Bắt Đầu Từ Nuôi Rồng
7.9/10
14910

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chàng Tà FULL
7.8/10
6897

Thể loại: Đam Mỹ

Trả Nợ
7.5/10
54908

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Xem Chim Không Anh
7.5/10
72774

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Tiểu Vương Tử
8.5/10
19064

Thể loại: Đam Mỹ

Ngôi Sao Tái Sinh
7.5/10
10756

Thể loại: Ngôn Tình

Hộp Âm Nhạc Của Seraphine
7.5/10
4060

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi
7.5/10
41153

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Anh Đến Từ Sao Hỏa
7.5/10
9326

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ
7.5/10
4130

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đồng Hồ Tình Yêu
7.5/10
6751

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Kế Công Tâm Của Vợ Xinh
7.5/10
1651

Thể loại: Ngôn Tình