Tác Giả Đam Bất Diệt

Ai Đáng Thương Hơn

Ai Đáng Thương Hơn

7.2/10
3310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 27
Cả Đời Đều Là Người

Cả Đời Đều Là Người

7.7/10
1487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 5
Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

7.5/10
2660

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 22
Abo Cẩm Nang Tấn Công Beta

Abo Cẩm Nang Tấn Công Beta

7.9/10
1658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 4
Người Gây Họa FULL

Người Gây Họa FULL

7.8/10
2881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 14
Sống Lại Để Yêu Anh

Sống Lại Để Yêu Anh

7.5/10
12941

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

7.5/10
47700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 208
Mặc Nhiễm Kinh Niên

Mặc Nhiễm Kinh Niên

7.5/10
18720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 61
Mộ Khuynh Cuồng Kiêu

Mộ Khuynh Cuồng Kiêu

7.5/10
16229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 61
Đế Nghiệp Vô Thường

Đế Nghiệp Vô Thường

7.5/10
20153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 84
Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

7.5/10
31729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 174
Dục Mãn Hạnh Lâm

Dục Mãn Hạnh Lâm

7.5/10
18361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 63
Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

7.5/10
20120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
Siêu Sao

Siêu Sao

7.5/10
147766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 295
Cửu Thiên Liên Sinh

Cửu Thiên Liên Sinh

7.5/10
91546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 295
Ai Đáng Thương Hơn
7.2/10
3310

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cả Đời Đều Là Người
7.7/10
1487

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông
7.5/10
2660

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Abo Cẩm Nang Tấn Công Beta
7.9/10
1658

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Người Gây Họa FULL
7.8/10
2881

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Sống Lại Để Yêu Anh
7.5/10
12941

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
7.5/10
47700

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Mặc Nhiễm Kinh Niên
7.5/10
18720

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Mộ Khuynh Cuồng Kiêu
7.5/10
16229

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Đế Nghiệp Vô Thường
7.5/10
20153

Thể loại: Đam Mỹ

Đại Nịnh Thần
7.5/10
31729

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Dục Mãn Hạnh Lâm
7.5/10
18361

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
7.5/10
20120

Thể loại: Đam Mỹ

Siêu Sao
7.5/10
147766

Thể loại: Đam Mỹ

Cửu Thiên Liên Sinh
7.5/10
91546

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn