Tổng Tài Truy Thê Ngoài Cô Ba Cháu Không Thiếu Gì

Trở về nhà, nhìn thấy Hạ Tuấn Thiên, Mộc Tử Niên mới nhớ tới việc ở công ty đang gặp chuyện. Hôm nay cô mải lo cho Lệ Lệ quá quên mất không gọi điện hỏi thăm Hạ Tuấn Thiên. Tự nhiên Mộc Tử Niên cảm thấy mình thật là vô tâm.

- Hạ tổng, chuyện của công ty, anh giải quyết sao rồi?


- Tôi tìm được bằng chứng chứng minh Vương Tuấn Khang sao chép sản phẩm rồi. Đợi luật sư của chúng ta gửi giấy mời cho hắn rồi ra toà giải quyết nữa thôi.


Thấy mọi việc được giải quyết êm đẹp, Mộc Tử Niên mới an tâm nằm xuống giường. Không hiểu sao ngày hôm nay cô thấy mệt mỏi thật đấy. Nhìn gương mặt tiều tuỵ, thiếu sứ...

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận