Thôn Thiên

"Thái Hành uy áp!"

"Vương Ốc uy áp!"

Hai kiện thượng phẩm Tiên Khí, đều phóng ra hàng ức quang hoa, hung hăng bao phủ xuống, tỏa định sát tinh. Bốn trăm danh Tiên Tôn, hoàn toàn phát huy ra lực lượng Tiên Khí, thậm chí, đem lực lượng Tiên Khí phát huy vượt xa bình thường.

Một cổ hủy thiên diệt địa đại lực lượng, định trụ lấy sát tinh, trong đó Thanh Dương Tiên Tôn cũng cảm thụ được cổ lực lượng đáng sợ này, sắc mặt hắn khẽ biến, quát lên: "Lao ra!"

"Ông!"

Sát tinh chấn động, muốn phá tan ràng buộc, nhưng hai kiện thượng phẩm Tiên Khí, tại dưới bốn trăm Tiên Tôn toàn lực thôi động, lực lượng cường đại bất khả tư nghị, cư nhiên vô pháp giãy dụa!

"Không tốt! Trong vòng mười hơi thở, phải ly khai nơi đây!" Thanh Dương đạo nhân rốt cục giật mình, ý thức được muốn thoáng cái tiêu diệt tu sĩ Cửu Tiêu, cũng không phải là dễ vậy.

Mới vừa rồi dưới một kích, đánh chết đại lượng Cửu Tiêu tu sĩ. Người chết đi, cùng với tu sĩ trong hai núi Thái Hành, Vương Ốc hiện tại, có thiên ti vạn lũ quan hệ, người người cùng chung mối thù, sinh ra ý niệm liều chết.

Vì thế, khi Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn bộc phát ra uy lực, ngay cả Thái Hành Tiên Tôn cùng Vương Ốc Tiên Tôn cũng hơi bị giật mình, hai kiện Tiên Khí đều "Ong ong" rung động, tựa hồ đã không thể thừa thụ hơn bốn trăm vị Tiên Tôn sản sinh ra lực lượng cường đại.

Bốn trăm vị Tiên Tôn, thêm hai kiện thượng phẩm Tiên Khí, đã bộc phát ra lực lượng, vượt lên trên hơn một nghìn ức đấu! Coi như dù là sát tinh, cũng muốn bị tỏa định.

Người trong Sát tinh, đều cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, sát tinh phóng ra quang hoa càng lui càng nhỏ, tối hậu lui thành cở nắm tay.

"Chưởng giáo! Đây là Trấn Áp Thuật, thời gian càng lâu, lực lượng càng lớn, không thể đợi được!" Một vị Tiên Tôn nhìn ra cửa nói, khiếp sợ mà kêu lên.

Trấn Áp Thuật này, thời gian càng lâu, lực lượng càng mạnh. Lực lượng trước một khắc, sẽ chồng tới một khắc sau, lực lượng không ngừng tăng, một phần lực lượng biến thành hai phần lực lượng, hai phần lực lượng lại biến thành bốn phần lực lượng, tới tối hậu rồi, sát tinh cũng vô pháp chống đỡ.


Thanh Dương đạo nhân đã sớm nhìn ra điểm này, trầm giọng nói: "Nếu không thể chạy ra, thì chúng ta đều phải ngã xuống, hôm nay chỉ có thi triển ‘ Đại Hủy Diệt Thức ’. Mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn lực một kích!"

"Ông!" Sát tinh tại dưới thôi động của mười vị Tiên Tôn đột nhiên bạo phát khởi lên, một chút rồi một chút, mỗi một chút rung động, liền sản sinh lực lượng sóng cuồng bạo, chấn đến Thái Hành, Vương Ốc hai Tiên Khí không chịu được run lên.

"Kiên trì trụ lại cho ta! Chỉ cần mười cái hô hấp, là có thể sát diệt Thái Huyền Môn!" Thái Hành Tiên Tôn cuồng khiếu, hắn cư nhiên bốc cháy linh đài lực lên. Kế tiếp, là Vương Ốc Tiên Tôn, Đan Dương Tiên Tôn, Tung Dương Tiên Tôn mấy người.

Bốn trăm hơn Tiên Tôn, mỗi người đều bốc cháy lên linh đài lực. Bởi vì bọn họ minh bạch, đây là lúc sống chết trước mắt, một khi thất bại, người người đều phải chết! Dù là thiêu đốt linh đài lực, có tổn hại tu vi, cũng không có lựa chọn nào khác.

Sát na trong lúc đó, cường độ lực trấn áp, tăng lên gấp mười lần!

Toàn bộ không gian Thái Tiêu Cảnh, đều uốn khúc lên, tựa hồ không gian này tùy thời đều có thể đổ nát. Mà sát tinh này, cũng đã bộc phát ra lực lượng cực mạnh.

"Đại hủy diệt! Phá cho ta!" Thanh Dương Tiên Tôn cuồng khiếu.

"Ầm ầm long!"

Song phương lực lượng cuồng bạo toàn lực đánh ra, sản sinh hủy diệt lực lượng, hoàn toàn vượt qua hạn độ Thái Tiêu Cảnh chịu đựng. Trong một sát na, Thái Tiêu Cảnh phát sinh đổ nát, sản sinh lực phá hoại càng thêm cường liệt.

Vô cùng điện hỏa, vô thượng cương phong, vô thượng toái diệt lực, khó lường sinh tử huyễn diệt, đều tại trong nháy mắt phát sinh.

Thái Hành Sơn! Vương Ốc Sơn! Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, trong nháy mắt bị hủy diệt, trong đó Tiên Tôn, hơn bốn trăm danh Tiên Tôn, chỉ có ba người mượn Tiên Khí trên người, miễn cưỡng xé rách không gian, bỏ chạy đi.

Mà sát tinh, cũng bị lực lượng kinh khủng nghiền nát, chỉ có Thanh Dương đạo nhân tốn hao Hủy Diệt Thái Huyền Chung, mới chạy ra khỏi được, chật vật rời đi.

Thái Huyền Môn, tổn thất ngọc phẩm linh đài một cái, tổn thất mười chín tên Tiên Tôn.


Cửu Tiêu Cảnh, tổn thất hơn bốn trăm vị Tiên Tôn, còn lại tu sĩ vô số kể, Cửu Tiêu tu sĩ, trừ số ít người, tất cả đều ngã xuống!

Cửu Tiêu Cảnh tan vỡ chỉ giằng co một phần nghìn sát na, khoảnh khắc trong lúc đó, Cửu Tiêu Cảnh lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ bất quá, trong Thái Tiêu Cảnh, toàn bộ tinh thần đều tiêu thất không gặp, hóa thành bụi bậm một chút cũng không có.

Bàn Cổ Giới là cường đại như vậy, phá hư kinh khủng như vậy, trong nháy mắt liền được chữa trị. Bàn Cổ Giới, vẫn như cũ là Bàn Cổ Giới, mà những Tiên Tôn này, lại thân tử đạo tiêu.

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!

Thái Tiêu Cảnh nỗ tung thật lớn, liên quan đến toàn bộ Bàn Cổ Giới, người người đều cảm thụ được rung động. Thậm chí, ngay cả nhân gian phàm nhân, cũng đều cảm thụ được đại địa hơi chấn động, bọn họ cũng không biết, đang ở dưới cơn chấn động này, có rất nhiều tu sĩ chết.

Cửu Tiêu bị diệt, tin tức Thái Huyền tổn thất thảm trọng, như làng gió truyền bá ra, Bàn Cổ Giới hơi bị khiếp sợ!

Vạn Pháp Môn, nghị sự đại điện.

Trầm Khắc ngồi ở giữa mà, Vạn Pháp Môn chư vị Tiên Tôn đều đã có mặt. Hiện trường một mảnh trầm mặc, trầm mặc đến đáng sợ. Mấy trăm vị Tiên Tôn, trên trăm vạn tu sĩ, khoảnh khắc trong lúc đó đã hôi phi yên diệt! Đây là đại kiếp nạn lực lượng sao? Đây là số mệnh của tu sĩ sao?

Mỗi người trong lòng đều một mảnh lạnh lẽo, gặp nạn kế tiếp, có thể hay không là Vạn Pháp Môn? Còn mình, có thể hay không tránh thoát kiếp nạn này?

Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng như ngày hôm nay vậy, cảm thụ được kinh khủng của đại kiếp nạn.

Trầm Khắc một mực suy tư, hắn rốt cục mở miệng, dùng đích ngữ khí sâu đậm trầm giọng, gằn từng chữ: "Cửu Tiêu bị diệt! Thái Huyền thắng thảm!"

"Bốn trăm hơn Tiên Tôn, mấy trăm vạn tu sĩ, mười vạn năm tích lũy, cứ như thế hủy hoại chỉ trong chốc lát! Vạn Pháp Môn cùng toàn bộ Cửu Tiêu so sánh với thì thế nào? Vạn Pháp Môn lực lượng, tuyệt sẽ không so với Cửu Tiêu mạnh hơn! Nếu như Thái Huyền Môn đối phó chính là Vạn Pháp Môn, chư vị cho rằng, Vạn Pháp Môn có thể có mấy người sống sót?"


Không có người nào nói chuyện, bọn họ trên mặt đều lộ ra nồng đậm sợ hãi. Người tu chân, thọ mệnh đã lâu, nhưng đối mặt loại đại kiếp nạn này, nội tâm rất sợ hãi, so với người bình thường còn mãnh liệt hơn trăm nghìn lần.

"Ma Vực có vô thượng Niễn Luân! Thái Huyền Môn có sát tinh! Cửu Tiêu có Thái Hành, Vương Ốc, mà Vạn Pháp Môn chúng ta, cũng có bốn mươi tám tôn thiên tiên khôi lỗi! Chư vị đang ngồi đây, đều phải ý thức được, Vạn Pháp Môn tùy thời cũng có thể bị diệt, vạn kiếp bất phục! Hôm nay bắt đầu, Vạn Pháp Môn khởi động ‘ Thiên Tiên Thủ Hộ ’!"

"Thiên Tiên Thủ Hộ?" Rất nhiều người Vạn Pháp Môn, không rõ Trầm Khắc đang nói cái gì.

Trầm Khắc trầm giọng nói: "Thiên Tiên Thủ Hộ, chính là tối cao cơ mật của Vạn Pháp Môn ta! Mọi người chỉ biết là có Vạn Pháp Thiên Cung, nhưng các ngươi không biết, Vạn Pháp Tiên Cung từ đâu mà đến?"

Không ai biết, Trầm Khắc kế tục nói: "Vạn Pháp Thiên Cung, chính là dùng ngọc phẩm linh đài luyện chế mà thành thượng phẩm Tiên Khí! Loại Tiên Khí này, có thể phối hợp bốn mươi tám tôn thiên tiên khôi lỗi, sẽ có lực phòng ngự cường đại không gì sánh được. Thủ đoạn phòng ngự này, gọi là ‘ Thiên Tiên Thủ Hộ ’."

"Thiên Tiên Thủ Hộ, có lực lượng phòng ngự thiên tiên cấp bậc, vì thế chư vị cũng không nên lo lắng, trong Bàn Cổ Giới, không có thế lực gì có thể dễ dàng đánh được Vạn Pháp Môn!"

Dương Lăng cũng là mới biết được việc này, nghe xong, trong lòng thầm giật mình: "Xem ra, mỗi một cái môn phái đều có lực lượng ẩn dấu. Thái Huyền Môn có ngọc phẩm linh đài, Thái Dịch Môn có Tiên Cơ Pháo, Vạn Pháp Môn có Thiên Tiên Thủ Hộ. Mà ngay cả Cửu Tiêu tu sĩ, cũng có hai kiện thượng phẩm Tiên Khí!"

Một cái môn phái, có thể sừng sững hơn mấy vạn năm, thậm chí thời gian càng lâu hơn, nếu không có trấn môn chung cực sát khí, liền không có khả năng lưu truyền tới nay, từ trong dòng lịch sử sẽ bị người sát diệt.

"Nhưng chư vị không thể bởi vì Thiên Tiên Thủ Hộ, mà thả lỏng cảnh giác! Nhất nguyên đại kiếp nạn, chỉ có một nghìn vị linh đài cấp bậc tu sĩ có thể tồn tại! Hi vọng một nghìn cái danh ngạch này, có thể bao gồm cả những người ở đây!" Trầm Khắc ngữ khí nghiêm khắc, "Từ nay đến ngày sau, Vạn Pháp Môn phong bế môn hộ, không có mệnh lệnh bản chưởng giáo, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài!"

"Vâng! Cẩn tuân lệnh của chưởng giáo!" Vô luận là đại trưởng lão, hay thượng trưởng lão, thậm chí bốn vị đại hộ pháp, đều cung kính mà lĩnh mệnh.

Khi nguy cấp tồn vong này, mọi người Vạn Pháp Môn phải toàn lực hợp tác, cộng kháng đại kiếp nạn!

Sau hội nghị, bốn mươi tám vị thiên tiên khôi lỗi được an trí trong Vạn Pháp Thiên Cung, bốn mươi tám vị Tiên Tôn, kể cả bốn vị đại hộ pháp, cũng bắt đầu chủ trì Thiên Cung. Trầm Khắc ra lệnh một tiếng, nhất thời, toàn bộ ở ngoài Vạn Pháp Thiên Cung, đằng khởi một tầng quang hoa tuyết trắng.

Quang hoa này, chất chứa lực lượng lớn lao, coi như là hạt bụi mà đến gần, cũng phải nát bấy. Đây là thiên tiên phòng ngự, Vạn Pháp Môn thực có đại sát khí!

Tất cả sắp xếp xong, Dương Lăng cùng Trầm Khắc trở lại trong điện.


"Ngươi có đúng hay không đối với Thiên Tiên Thủ Hộ rất ngoài ý muốn?" Trầm Khắc cười hỏi, đâu còn có thần tình nghiêm túc trước đây.

Dương Lăng thản nhiên nói: "Nếu như Vạn Pháp Môn không có thủ đoạn ẩn dấu, là mới làm cho kỳ quái."

Trầm Khắc gật đầu, nói rằng: "Vạn Pháp Môn có thể tồn tại đến nay, cũng không phải là may mắn, mà là bản thân thực lực. Thiên Tiên Thủ Hộ bí mật, chỉ có đại hộ pháp cùng chưởng giáo mới biết."

Dương Lăng: "Thái Huyền Môn đã không có sát tinh, còn có thể kiến tạo cái sát tinh thứ hai, vẫn như cũ rất cường đại."

Trầm Khắc thở dài một tiếng: "Thái Huyền Môn quá cường đại, có thiên đình ủng hộ, cường đại cũng là lẽ đương nhiên. Cửu Tiêu tu sĩ, cư nhiên đều bị chém giết hết, ta hôm nay nghĩ đến, cũng là cực sợ!"

Dương Lăng: "Thái Huyền Môn trước kích Ma Vực, sau diệt Cửu Tiêu, nhìn như tổn thất thảm trọng, không được chỗ tốt, kỳ thực đã cấp cho người ta tạo thành một loại ấn tượng. Đó là bất luận cái gì đắc tội với Thái Huyền Môn, cũng không có kết cục tốt."

Trầm Khắc thầm chấp nhận: "Đúng vậy! Chí ít, Thái Huyền Môn muốn đánh nhau với ai, liền đánh người đó, mặc kệ thành công hay không. Hiện tại lo lắng nhất, chắc là Thái Dịch Môn a?"

Dương Lăng cười nhạt: "Ngươi muốn đánh chủ ý tới Thái Dịch Môn?"

Trầm Khắc liền cười một tiếng: "Thái Dịch Môn tuy rằng nội tình thâm hậu, nhưng có thể chỉ lần này thôi. Nếu Thái Huyền Môn tới đánh một hồi, ngươi cho rằng Thái Dịch Môn có thể chống đở được sao? Một lần đó, Thái Huyền Môn chỉ là vận dụng bảy mươi hai sát thần khôi lỗi. Nếu như nói, lần ấy xuất kích chính là sát tinh, ta nghĩ Thái Dịch Môn đã diệt vong rồi!"

Dương Lăng thản nhiên nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Đơn giản, khiến Thái Dịch Môn đầu nhập vào đây, cùng Vạn Pháp Môn xác nhập!" Trầm Khắc thản nhiên nói.

Dương Lăng nở nụ cười, lắc đầu nói: "Trầm Khắc, ngươi xem thường Thái Dịch Môn rồi."

Trầm Khắc nhíu mày: "Xin chỉ giáo cho? Lẽ nào nói, Thái Dịch Môn còn có cái lực lượng gì ẩn dấu không có hiển lộ ra sao?"

Dương Lăng không có trả lời, chỉ là nói: "Thái Dịch Môn lịch sử cùng Vạn Pháp Môn giống nhau đã lâu, nếu tự biết không thể tự bảo vệ mình, ngươi cho rằng Thái Dịch Môn còn có thể tại địa phương ban đầu trùng kiến môn phái sao?"

Trầm Khắc thở dài một tiếng: "Tình thế này, càng ngày càng rối loạn! Dương huynh, ngươi hãy dạy ta, bước tiếp theo nên làm như thế nào?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận