Thôn Thiên

Thế gian tu sĩ, đa số tuyển chọn thanh cương. Tiểu bộ phân tu sĩ tìm không được thanh cương, thì chỉ có thể tuyển chọn trọc cương. Chỉ có rất ít có thể được tinh khiết cương. Về phần huyền cương, bởi vì số lượng vô cùng thưa thớt, trong Cửu Châu tu sĩ có thể sử dụng huyền cương hợp luyện nguyên cương, cũng chỉ có như vậy mấy người.

Dương Lăng lúc này bỗng nhiên xuất ra bài danh tiền thập bất tử huyền cương, không phải là Bạch Liên không thích. Phải biết trong thiên địa có ba mươi chín loại huyền cương, hơn nữa đại bộ phận trong đó sớm đã bị người dùng hết, hậu nhân không bao giờ ... có thể tới tay mà dùng.

Dương cương có đủ loại hình thái, chứa đựng bất luận chỗ nào. Cũng có thể ở vào trong biển rộng, cũng có khả năng tại trong cửu tiêu, còn có khả năng ở vào trong tinh thần, ai cũng không biết dương cương nào đó rốt cuộc nấp trong địa phương nào.

Vì thế, phàm là tu sĩ có được huyền cương, không có chỗ nào mà không phải là hạng người đại cơ duyên, vận khí cho phép. Bạch Liên có thể được bất tử huyền cương, cũng là cơ vận của nàng. . . Dương Lăng luôn mãi kiên trì, Bạch Liên rốt cục cũng nhận lấy, chuẩn bị dùng để luyện thành chân cương.

Ba ngày sau, Long Vô Song chính thức xuất quan. Lúc này, nàng khí chất đại biến, chính là nhân vật đã thành Địa Tiên Cảnh. Đến đây, Dương Lăng cũng không còn tâm sự gì, hơn nữa Động Huyền Phái tất cả ngay ngắn rõ ràng, tiến triển rất nhiều, đã không có gì phải lo lắng, liền tại ba ngày sau cùng Bảo Bảo ly khai, đi tới Cửu Châu, đi tìm kiếm Hỗn Loạn Đạo Tôn.

Dương Lăng xuất hiện tại phụ cận Thái Dịch Sơn Mạch, hắn hôm nay, muốn lấy thân phận khách nhân bái phỏng nhiều lão hữu trong Thái Dịch Môn. Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Nhất Đạo Tôn, Xích Viêm Đạo Quân, Thiên Long Đạo Quân v…v…, cùng Dương Lăng đều có thâm giao.

Trên Quần Tiên Hội, Dương Lăng cùng Bạch Dật Phi đánh một trận, đã có tư cách, trực diện tất cả địch nhân. Hắn hôm nay mặc dù không phải Cửu Châu nhất đẳng nhất cấp nhân vật, nhưng người khác muốn giết hắn, cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí phải nỗ lực trầm trọng đại giới. . .

Khi Dương Lăng phi lâm trên khoảng không Thái Dịch Môn, lập tức có bốn đạo quang hoa bay lên, ngăn Dương Lăng lại. Trong độn quang hiện ra bốn gã tu sĩ, trong đó một người quát hỏi: "Người tới là người phương nào? Sao dám xông loạn Thái Dịch Môn "

Bốn gã tu sĩ này, đều kết thành Pháp Đan, nhìn qua tất cả đều là người mới, Dương Lăng chẳng bao giờ gặp qua, hắn trong lòng nghĩ: "Chẳng lẽ bốn người này đều là trong tán tu mới gia nhập Thái Dịch Môn?" Hắn "Ha hả" cười, củng chắp tay: "Bản nhân Dương Lăng, đến đây bái phỏng Thái Dịch Môn mấy lão hữu, làm phiền mấy sư huynh thông báo."

Dương Lăng vừa báo ra danh tự, bốn người đều là cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Cửu Tiêu Cảnh cùng trong Cửu Châu, thường xuyên có linh đài cảnh tu sĩ qua lại, trên Quần Tiên Hội, việc Dương Lăng cùng Bạch Dật Phi đánh một trận, trong một đêm đã truyền khắp đại giang nam bắc, Cửu Châu Tứ Hải. . .

Bốn tu sĩ này gặp phải kỳ nhân Dương Lăng đều cảm giác bất khả tư nghị.

"Hắn tu vi rõ ràng mới là Pháp Sư cảnh, chỉ so với ta cao hơn một bậc, thế nào có khả năng danh khí như sấm hạ mùa xuân lớn như vậy?" Bốn gã tu sĩ trong lòng nói thầm, nhưng người có tên như cây có bóng, ai cũng không dám làm chậm trễ vị hung thần này, đều nói: "Dương đạo hữu chờ chút, chúng ta lập tức thông báo "


Hai gã tu sĩ lưu lại tiếp khách, hai người khác vội vã đi thông tri.

Lúc này, Dương Lăng cười hỏi: "Nhị vị sư huynh, nghe nói Thái Dịch Môn lại ra hai vị kỳ tài, chẳng biết có chuyện lạ gì không?"

Hai người được Dương Lăng gọi sư huynh, thầm nghĩ thụ sủng nhược kinh, bất quá, khi bọn hắn nghe hỏi Thái Dịch Môn hai đại kỳ tài, nét mặt đều lộ ra vẻ không cam lòng, một tu sĩ thở dài lên, hươi tay nói: "Dương đạo hữu mấy năm nay không ở bên trong môn, nên chẳng biết hai người này tự tung tự tác. . . Bọn họ dựa vào tư chất siêu quần, chưa bao giờ đem người khác đặt ở trong mắt, khiến người người oán trách."

Dương Lăng nghe được ngẩn ra, tại sao có thể như vậy?

Một ... danh tu sĩ khác nói: "Dương đạo hữu khi còn ở Thái Dịch môn thì, cùng Thiên Long Đạo Quân là bằng hữu vô cùng tốt, nhưng bọn hắn cư nhiên đi vũ nhục Thiên Long Đạo Quân."

Dương Lăng thần sắc bất biến, vẫn chưa hiển lộ ra thần sắc phẫn nộ, chỉ là ngữ khí bình thản hỏi: "Hắn hai người tên gọi là gì, cái gì tu vi?"

"Hai người này, một người tên là Tần Bắc Đẩu, một người tên là Bách Tông, đều là hai gã đệ tử Khúc Trực Đạo Tôn thu ở bên ngoài, hai năm gần đây mới trở về bản môn, lúc đến thì cũng đạt được Pháp Sư tu vi, lúc này mới sản sinh ra nguyên cương."

Đang nói, bốn đạo độn quang chạy như bay đến. . . Nội môn tứ đại trưởng lão, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, đồng thời đi ra nghênh tiếp, Chu Tước đại trưởng lão "Ha ha" cười: "Dương Lăng, ngươi thật lớn mật, lúc này còn dám minh mục trương đảm mà chạy loạn chung quanh?"

Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu, tiến lên thi lễ: "Tham kiến bốn vị trưởng lão." Hắn mặc dù đã không còn ở Thái Dịch Môn, nhưng vẫn lấy thân phận Thái Dịch đệ tử thi lễ.

Chu Tước đại trường vừa kéo Dương Lăng vừa nói: "Thật lâu không gặp, chúng ta hảo hảo nhờ một chút." Bốn vị đại trưởng lão, cùng Dương Lăng trực tiếp trở về Chu Tước Cung.

Mà bốn gã đệ tử lúc này vẻ mặt đều là hưng phấn, một người nói: "Tần Bắc Đẩu, Bách Tông khắp nơi đắc tội với người, bốn vị đại trưởng lão cũng chịu không ít hắn khinh thường, các ngươi nói Dương Lăng tới, hai người hỗn trướng này có dám hay không xúc phạm vị sát tinh này?"


Một gã tu sĩ ánh mắt như thiểm điện: "Tin tức Dương Lăng tới, chúng ta tạm thời không nên hướng ra phía ngoài tiết lộ, hai người này đều là hạng người mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại, nếu như chúng ta tìm một cơ hội thích hợp, tạo ra một ít xung đột thích hợp hắc hắc, các ngươi nghĩ sẽ thế nào?"

Mấy tên tu sĩ này, rõ ràng đều mười phần oán hận Tần Bắc Đẩu, Bách Tông, nên bắt đầu thương nghị âm mưu quỷ kế. . .

Dương Lăng hôm nay đã không phải là Thái Dịch đệ tử, nên tới là khách, vì thế khi tiến nhập Chu Tước Điện, hắn xuất ra bốn phần lễ vật, phân biệt biếu tặng tứ đại trưởng lão.

"Đệ tử không có vật gì xuất ra, trong túi chỉ có chín nghìn khối Vô Tướng chân kim, thỉnh bốn vị trưởng lão xin vui lòng nhận cho."

Xuất thủ là mỗi người chín nghìn khối Vô Tướng chân kim, bốn vị đại trưởng lão đều là ngẩn ra, Chu Tước trưởng lão cười khổ nói: "Dương Lăng, ngươi muốn chúng ta bán mạng cho ngươi sao hả? Lễ quá nặng, không thể thu. . ."

Dương Lăng cười nói: "Ngày trước, bốn vị trưởng lão đối với Dương Lăng thập phần chiếu cố, hôm nay tặng chút lễ vật, thì tính cái gì? Bốn vị trưởng lão nếu là không thu, đó là coi thường Dương Lăng này, ngày sau Dương Lăng không bao giờ ... quay về Thái Dịch Môn nữa."

Dương Lăng nói như vậy, bốn vị đại trưởng lão không thể chối từ, chỉ có thể nhận lấy quà tặng, bọn họ trong nội tâm cũng thập phần vui vẻ. Dương Lăng hôm nay danh khí cùng địa vị, đã trên xa bọn họ, nhưng hắn vẫn không bởi vì thực lực cùng danh khí tăng trưởng mà xem thấp trưởng bối trước đây, thập phần khó có được.

Còn nữa, Vô Tướng chân kim vạn phần trân quý, bốn vị đại trưởng lão đều tu luyện đạo kiếm, ngày trước bởi không chiếm được chân kim, chỉ có thể lấy hậu thiên chi kim để luyện kiếm, hiện hôm nay, bọn họ đã có thể một lần nữa tu luyện đạo kiếm, khi đó đạo kiếm sẽ uy lực tăng lên.

Hai bên nói về tình huống ngày gần đây, nói lên việc Thái Dịch Môn, Dương Lăng nghe xong có chút vui mừng. . .

Từ khi Dương Lăng đem Thái Dịch Tam Bảo trả cho Thái Dịch Môn, Thái Dịch Môn lập tức thành lập một cái tổ chức đặc biệt, gọi là "Thiên Nhân Các" .

Trong Thiên Nhân Các, chỉ tuyển nhận trong Thái Dịch Môn đệ tử tư chất tốt nhất, số lượng hạn chế tại ba trăm người. Ba trăm người này, Thái Dịch Môn cường điệu bồi dưỡng, người trong các hưởng thụ tối cao đãi ngộ.


Thái Dịch Tam Bảo, Thái Dịch Đỉnh, Thái Dịch Đồ, Thái Dịch Kiếm, trong đó Thái Dịch Đỉnh có thể luyện chế ra Thái Dịch Chân Nhân Đan, đan này là tuyệt phẩm Thần Đan, có thể khiến cho bích chướng huyền khiếu của tu sĩ mỏng lại. Mà Thái Dịch Đồ, gọi là Thái Dịch Linh Cảm Đồ, có thể kích phát huyền khiếu, tiến thêm một bước gia tốc đả thông huyền khiếu.

Ngày trước Thái Huyền Môn mặc dù được Thái Dịch Đỉnh, lại không biết Thái Dịch Chân Nhân Đan đan phương, nên chỉ có thể đem nó làm dược điền.

Nhị bảo này, có cơ suất gia tăng thật to môn hạ đệ tử thành tài, chính là bằng vào điểm này, ngày trước Thái Dịch Môn mới trở thành Cửu Châu đệ nhất đại phái. . . Sau này, Thái Huyền Môn Thái Dịch Môn hai đại Tiên Tôn, có thể khiến Thái Dịch Môn tổn thất Thái Dịch Tam Bảo, từ đó về sau không gượng dậy nổi.

Bất quá, hôm nay Thái Dịch Tam Bảo vật quy nguyên chủ, Thái Dịch Môn cũng lập tức khôi phục sức sống, thực lực mới từ từ lớn mạnh.

Thiên Nhân Các thành lập, ngắn ngủi vài năm thời gian, hiệu quả rõ rệt, trong vòng trăm năm, có thể cực đại đề thăng lực lượng Thái Dịch Môn.

Dương Lăng thỉnh thoảng nhắc tới Tần Bắc Đẩu cùng Bách Tông, bốn vị đại trưởng lão đều lộ ra cười khổ bất đắc dĩ, Thanh Long đại trưởng lão khoát khoát tay: "Hai người này tư chất siêu tuyệt không giả, nhưng tính tình cổ quái, mắt cao hơn đầu, thật sự là..."

Bạch Hổ đại trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Tu vi tư chất, chú trọng tâm tính, thể chất đứng thứ hai, hai người hắn tính cách cực đoan, khó thành người tài. . ."

Huyền Vũ đại trưởng lão thản nhiên nói: "Nhị tử này đều là đệ tử Khúc Trực Đạo Tôn thu nhận sử dụng, lại được chưởng giáo coi trọng, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, nếu là có người có thể mài dủa nhuệ khí hai người này, có thể khiến cho hai người này chuyển tính."

Nói đến đây, bốn người đều nhìn về phía Dương Lăng, Chu Tước đại trưởng lão cười nói: "Đáng tiếc Dương Lăng ngươi đã sớm rời đi, bằng không, ngươi cũng có thể giáo huấn hai người hỗn trướng này một chút a."

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Nếu có vốn để cuồng ngạo, cũng có thể để cho bọn họ cuồng, Thái Dịch Môn ra hai người cuồng nhân, cũng không phải người xấu."

Bốn vị trưởng lão đều gật đầu: "Đúng vậy, Thái Dịch Môn chúng ta những năm gần đây có chút già nua nặng nề, ra hai người này giảo phong giảo vũ, cũng không phải chuyện xấu."

Tiếp đó tứ đại trưởng lão, Chu Tước trưởng lão cùng Dương Lăng tiến nhập Thái Dịch động thiên, bái phỏng các lão hữu khác.

Dương Lăng vốn muốn đi bái phỏng Thiên Nhất Đạo Tôn, ai biết mới vừa tiến vào, Thanh Phong Tiên Tôn cười dài mà xuất hiện, quát lên: "Dương Lăng "


Dương Lăng cả kinh, liền bước lên phía trước thi lễ: "Thanh Phong Tiên Tôn, đệ tử hữu lễ."

Thanh Phong Tiên Tôn có chút vui vẻ, cười nói: "Chưởng giáo cùng mấy thượng trưởng lão, chờ ngươi đã lâu, Dương đạo hữu rất hân hạnh được đón tiếp?"

Dương Lăng cười khổ: "Dương Lăng làm sao dám đảm đương?"

Chu Tước đại trưởng lão tròng mắt vừa chuyển: "Dương Lăng, ta đến bên Thiên Nhất Đạo Tôn kia chờ ngươi." Sau đó hướng Thanh Phong Tiên Tôn thi lễ, liền xin cáo lui.

"Chưởng giáo muốn gặp ta, để làm cái gì?" Dương Lăng dọc theo đường đi đều suy nghĩ Cổ Thương Hải là có ý gì.

Trong Thái Dịch động thiên, có một tòa lầu các, các chân truyền đệ tử đều biết, lầu các này là địa phương chưởng giáo cùng các thượng trưởng lão bình thường nghị sự cùng quản lý sự vụ môn phái, nơi cơ yếu trọng địa, chỉ có số cực ít người có thể đi vào.

Nhưng lúc này, Dương Lăng cư nhiên được thỉnh tới trong lầu các.

Trong lầu các này cư nhiên có động thiên khác, trong một mảnh ngọc trúc lâm kiến tạo một tòa đại đình, bao gồm Chưởng Giáo Chí Tôn ở bên trong, có toàn bộ mười ba danh Tiên Tôn ở đây.

Dương Lăng tiến vào đình này, thấy có rất nhiều linh đài Tiên Tôn, nhưng cũng không chút hoang mang, hắn chậm rãi thi lễ: "Dương Lăng tham kiến chưởng giáo, tham kiến chư vị Tiên Tôn."

Cổ Thương Hải lần đầu tiên hiển lộ ra tướng mạo sẵn có, trước đây, hình tượng hắn luôn luôn mơ hồ không rõ, hôm nay lại làm cho trông thấy rõ ràng.

Cổ Thương Hải hình tượng vẻ bên ngoài hơn ba mươi tuổi, thể trạng cao to, có nhất phái đại gia khí tượng. Hắn người như vậy, sẽ làm cho không ai chú ý đến dung mạo hắn, mà chỉ biết khí chất hắn uy thế rất thuyết phục.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận