Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư

HIỆN NAY, MỊ ĐÃ VIẾT XONG CÁI TRUYỆN XÀM XÍ NÀY. MỊ ĐÃ CHO RA LÒ MỘT VÀI EM MỚI. MONG CÁC READER ĐÓN NHẬN. LỜI VĂN TRONG TRUYỆN CŨNG NỮA NẠC NỮA MỠ NHƯ TRUYỆN NÀY THÔI NHƯNG ĐÃ CẢI THIỆN ĐƯỢC NHIỀU RỒI. READER ƠI, ĐỪNG BỎ MỊ MÀ! MỊ HUÔNG MẤY ĐỨA LẮM!
MỊ HUÔNG MẤY ĐỨA NÊN MẤY ĐỨA HUÔNG LẠI MỊ ĐI. PHÓNG, CHUI, LẦN MÒ, LEO QUA TƯỜNG NHÀ MỊ ĐI, MỊ ĐÃ ĐĂNG TRUYỆN LÊN ĐÓ RỒI ĐÓ. THƯƠNG MẤY ĐỨA! MOAZZ...

THÂN GỬI CÁC READER CUTEPHOMAIQUE

KÍ TÊN
LÃI LĂNG QUĂNG


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận