Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Bị Lãnh Dạ Cẩn hù cho một vố, sau đó được nha hoàn vương phủ giúp nàng tắm rửa thay y phục xong thì Sở Băng Nghiên ngủ một phát đến tận lúc gần ăn cơm mới tỉnh dậy.

Sau khi nàng ngủ, Bình Nhi và An Nhi cũng nhận được thông báo đến Yến vương phủ chăm sóc nàng.


Vậy là khi Sở Băng Nghiên vừa tỉnh dậy đã thấy Bình Nhi và An Nhi gần mình.

Ngủ cả một ngày, Sở Băng Nghiên cũng đã sắp đói chết rồi nên nàng liền bảo Bình Nhi đi chuẩn bị đồ ăn để lấp đầy cái bụng.


Đồ ăn vừa dọn lên, nàng vừa cầm đũa lên ăn cơm thì Lãnh Dạ Cẩn lại đến.

Lãnh Dạ Cẩn đến, Bình Nhi và An Nhi chắn trước mặt nàng để bảo vệ Sở...Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận