Cuộc Sống Có Thể Vớ Vẩn Hơn Nữa Không!?
Nguyên tác: Chu Tiểu Man (Phi Thiên Tiểu Phong Trư)


Minh họa: Bất Hội (Lưu Quang Phường)

Dịch: miakatama05


Trang 5


HẾT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận