Thôn Thiên

Thái Huyền Môn rốt cục định ra quyết nghị trọng đại diệt trừ Thái Dịch Môn, đồng thời lập tức bắt đầu bố trí, phải nhất cử thành công. Trong Bàn Cổ Giới, lang yên tiệm khởi (dấu hiệu nổi lên), thế lực khắp nơi rục rịch, đều muốn từ trong Hỗn Loạn tìm cách sinh tồn, phát triển.

Cửu Tiêu Cảnh, từ trên xuống dưới, Thái Tiêu Cảnh, Tử Tiêu Cảnh, Chân Tiêu Cảnh, Ngọc Tiêu Cảnh, Cảnh Tiêu Cảnh, Đan Tiêu Cảnh, Bích Tiêu Cảnh, Thanh Tiêu Cảnh, Thần Tiêu Cảnh. Kỳ thực trong Cửu Tiêu, cũng đều tự có rất nhiều môn phái.

Trong chư phái, có Thái Hành, Vương Ốc hai phái vi tôn.

Lúc này, trong đại điện tiếp khách của Thái Hành Phái, trong Cửu Tiêu Cảnh, cửu đại môn phái tề tụ nơi đây. Cửu đại môn phái, phân biệt là Thái Tiêu Cảnh Thái Hành Phái, Tử Tiêu Cảnh Vương Ốc Phái, Chân Tiêu Cảnh Cửu Hoa Phái, Ngọc Tiêu Cảnh Tung Dương Phái, Cảnh Tiêu Cảnh Bát Cực Phái, Đan Tiêu Cảnh Đan Dương Phái, Bích Tiêu Cảnh Tề Vân Phái, Thanh Tiêu Cảnh Thanh Thành Phái, Thần Tiêu Cảnh Nghiễm Hàn Cung.

Cửu đại môn phái, đại biểu thế lực cực mạnh trong Cửu Tiêu Cảnh, lúc này tề tụ một chỗ. Thái Hành Tiên Tôn cùng Vương Ốc Tiên Tôn ngồi ở trung ương, trong ánh mắt Thái Hành Tiên Tôn, lộ ra một cổ sát phạt khí: "Đoạn thời gian trước, Thái Hành, Vương Ốc, từng phái đệ tử đi tới hạ giới, vào thang trời tìm tòi. Trong thang trời không có thu hoạch, nhưng lại phát hiện một việc."

Vương Ốc Tiên Tôn tiếp lời: "Nhất nguyên đại kiếp nạn, đã bắt đầu rồi."

"Đại kiếp nạn rốt cục bắt đầu rồi sao?" Rất nhiều người tuy rằng có biết, nhưng sắc mặt chỉ hơi đổi mà thôi.

Nghiễm Hàn Tiên Tôn ánh mắt loe lóe: "Thái Hành Tiên Tôn triệu tập chúng ta lại, chẳng biết có gì chỉ bảo?"

Thái Hành Tiên Tôn mắt bắn thần quang: "Nghiễm Hàn Tiên Tôn, hôm nay mời mọi người đến, chính là có một đại sự trọng yếu muốn thương nghị. Việc này, cửu đại môn phái đều phải tham gia!"

Thái Hành Tiên Tôn vừa nói như vậy, lập tức có người không vui ý, phái Thanh Thành Thanh Thành Tiên Tôn quát lên: "Thái Hành lão nhi, ngươi bao giờ trở nên bá đạo như vậy?" Bình thường, các phái trong Cửu Tiêu đây đó vãng lai, kỳ thực rất thân tình, xung đột chỉ là cực nhỏ. Cho dù có xung đột, cũng sẽ có các phái đứng ra điều đình, không cho sự tình tiếp tục phát triển.

Thái Hành Tiên Tôn thần sắc nghiêm nghị, hắn chậm rãi nói: "Việc này, quan hệ số phận các phái Cửu Tiêu, vạn phần trọng đại, vì thế, phải bá đạo!"


Thanh Thành Tiên Tôn an tĩnh lại, ngồi xuống lại tại chỗ, hiển nhiên hắn đồng ý tiếp tục nghe thảo luận.

Vương Ốc Tiên Tôn: "Chư vị chỉ biết nhất nguyên đại kiếp nạn, mà lại không biết nhất nguyên đại kiếp nạn vì sao lại xuất hiện. Kỳ thực, thái cổ thời đại, cũng không có nhất nguyên đại kiếp nạn, khi đó trong Bàn Cổ Giới, có rất nhiều nhân vật lợi hại. Thái Cổ Chân Nhân, Thiên Thần, Thái Cổ Yêu Linh, Thái Cổ Kiếm Tiên v…v..."

"Rồi sau đó, các Thiên Thần ly khai Thần Tiêu Cảnh, mở ra Thần Giới, vào ở trong đó. Việc này dẫn đến toàn bộ Bàn Cổ Giới xảy ra cải biến, từ khi đó bắt đầu, trong Bàn Cổ Giới, chỉ có thể dung nạp một nghìn cái thế giới."

"Nói rõ một chút, là trong Bàn Cổ Giới Linh Châu thế giới, Linh Sơn thế giới, Linh Đài thế giới, thậm chí động thiên có quy tắc hoàn chỉnh, phàm là các loại thế giới này, tối đa chỉ có thể có một nghìn cái. Nếu như số lượng vượt lên trên một nghìn, lực lượng quy tắc của Bàn Cổ Giới sẽ tự hành khởi động, đem thế giới dư thừa gạt bỏ hết. Đây chính là nguyên nhân nhất nguyên đại kiếp nạn xuất hiện."

Lời vừa nói ra, người người hơi bị biến sắc, Nghiễm Hàn Tiên Tôn thở dài một tiếng: "Nói như thế, nhất nguyên đại kiếp nạn không thể tránh, chỉ có thể đối mặt."

Thái Hành Tiên Tôn gật đầu: "Không sai! Chúng ta tu sĩ Cửu Tiêu Cảnh, mỗi một lần đại kiếp nạn, đều là địa phương tổn thất thảm trọng nhất. Kinh qua vài chục năm phát triển, Cửu Tiêu Cảnh một lần nữa phồn vinh lên, nhưng nếu tái diễn đại kiếp nạn, chư vị ngồi đây, trong đó không có thể sống tiếp được mười người?"

Mọi người trong lòng nghiêm nghị, nhất nguyên đại kiếp nạn lần trước, Cửu Tiêu tu sĩ hầu như chết hết! Lúc này đây, có thể sống sót bao nhiêu?

Người người tâm tình trầm trọng, tu chân khó a!

Thanh Thành Tiên Tôn đột nhiên nói: "Thái Hành Tiên Tôn, lẽ nào ngươi có biện pháp ứng đối được đại kiếp nạn?"

Ánh mắt mọi người, đều ném về hướng Thái Hành Tiên Tôn, ánh mắt nóng bỏng.


Thái Hành Tiên Tôn vươn một cây ngón tay: "Bàn Cổ Giới, chỉ cho phép một nghìn danh Tiên Tôn cấp số tu sĩ tồn tại. Vậy là quá ít! Trong hạ giới này Tiên Tôn cấp tu sĩ, số lượng sợ cũng vượt lên trên một nghìn. Ngoài ra, còn có đại lượng Ma Thần trong Ma Vực, còn có đại năng Yêu Linh trong viễn cổ hải dương. Đem so với bọn hắn mà nói, Cửu Tiêu Cảnh thì tính cái gì?"

Vương Ốc Tiên Tôn thở dài một tiếng: "Vì thế, chúng ta mới nghĩ, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chỉ cần là người hạ giới, cùng với người Ma Vực bị chết thật nhiều, chúng ta mới có cơ hội có thể tăng lên sống sót."

Nghiễm Hàn Tiên Tôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng thở dài một tiếng: "Thái Hành, Vương Ốc, các ngươi chẳng lẽ muốn tham dự tranh đấu ở hạ giới sao?"

Thái Hành Tiên Tôn cười nhạt: "Cũng không phải tham dự, mà là tọa sơn quan hổ đấu. Nghiễm Hàn Tiên Tôn, truyền thuyết thuật lại ngươi tới nhiều nơi kỳ lạ, hiểu biết cực lớn, chẳng biết có thể đoán được ra thủ đoạn bản Tiên Tôn cùng Vương Ốc là cái gì không?"

Nghiễm Hàn Tiên Tôn trầm ngâm chốc lát, cười khổ nói: "Nguyên bản Cửu Châu, bị Thiên Đình phân chia thành chín bộ phận, phân biệt là trung ương Cửu Châu, cùng với Thiên Nguyên Châu, Cổ Nguyên Châu, Sâm La Châu, Đại Hoang Châu, Trung Nguyên Châu, Linh Châu, Vu Châu, Doanh Châu."

Thái Hành Tiên Tôn ánh mắt sáng ngời, cười nói: "Nghiễm Hàn Tiên Tôn, quả nhiên danh bất hư truyền, nói đến điểm quan trọng. Không sai, Cửu Châu bị chia làm chín bộ phận, việc này người người đều biết. Nhưng cực ít có người minh bạch, Cửu Châu bị Thiên Đình cắt ra, là dùng chín cái ‘ Côn Lôn Đinh ’ tại trong đỉnh mang mang hải dương. Chỉ cần lấy đi Côn Lôn Đinh, Cửu Châu sẽ hợp làm một!"

Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Cửu Châu chia ra vô số năm rồi, trên các châu không có cùng một sinh linh, bất đồng môn phái, bất đồng đạo thống. Nếu như Cửu Châu xác nhập lại, các thế lực lớn tất khởi tranh chấp, đến lúc đó toàn bộ Cửu Châu loạn thành yếu nhược.

Bọn họ nhất thời minh bạch ý tứ Thái Hành, Vương Ốc nhị vị Tiên Tôn, bọn họ là muốn lấy đi Côn Lôn Đinh, khiến cho Cửu Châu xác nhập lại! Từ đó khiến cho Cửu Châu đại hỗn loạn, sát phạt lẫn nhau!

"Thế nhưng, Côn Lôn Đinh đã được Thiên Đình thiết lập, chúng ta há có thể lấy đi?" Một vị Tiên Tôn đưa ra nghi vấn.

Thái Hành Tiên Tôn đã định liệu trước: "Chín khối châu địa, phân biệt bị một cây Côn Lôn Đinh định tại trong biển, muốn lấy ra Côn Lôn Đinh, kỳ thực không khó, chỉ cần tìm được Địa Hoàng Ấn. Chín cây Côn Lôn Đinh, đều là tụ tập tại nơi linh mạch châu địa. Lợi dụng Địa Hoàng Ấn khống chế linh mạch nơi ấy, liền có thể lấy ra Côn Lôn Đinh."


Nói đến đây, Vương Ốc Tiên Tôn trầm giọng nói: "Hôm nay triệu tập mọi người, chính là muốn hỏi một câu, các ngươi là có nguyện ý cùng Thái Hành, Vương Ốc đồng tâm hiệp lực, cùng nhau thành đại sự này không?"

Mọi người suy nghĩ chốc lát, đều nói: "Chúng ta nguyện ý!"

Chỉ có Nghiễm Hàn Tiên Tôn trầm mặc không nói, ánh mắt mọi người đều phóng đến, Nghiễm Hàn Tiên Tôn bất đắc dĩ, giờ này khắc này, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý, chỉ phải nói: "Nghiễm Hàn Cung cũng nguyện ý, chỉ là, kế hoạch này lại có rất nhiều điểm chưa tốt, nên cẩn thận thương nghị thật kỹ."

"Đây là tự nhiên, hợp lực Cửu Tiêu chúng ta lại, làm thành việc này là rất có nắm chắc. Chỉ là, bước đầu tiên chúng ta phải hạ thủ mục tiêu là Thái Huyền Môn. Địa Hoàng Ấn ngay trong tay Thái Huyền Môn."

"Thái Huyền Môn là đại phái hạ giới gần với Vạn Pháp Môn, thực lực thập phần mạnh mẽ, hơn nữa cùng Thiên Đình có quan hệ, muốn từ Thái Huyền Môn đoạt được Địa Hoàng Ấn, là khó khăn dị thường. Bất quá, gần đây Thái Huyền Môn điên cuồng mở rộng địa bàn, châm lửa chung quanh, chúng ta nhất định có thể đợi được cơ hội!"

##

Trong Ma Vực có Cửu Thiên Thập Địa, trong đó Cửu Thiên không ở trong Bàn Cổ Giới, nhưng lại cùng Ma Vực Thập Địa liên thông. Bởi vậy, Ma Vực là một cái thế giới kỳ lạ, phân nửa ở vào Bàn Cổ Giới, tức Thập Địa. Phân nửa ở vào thời không, tức Cửu Thiên.

Ma Vực Thập Địa, Bạch Cốt Địa, Xích Huyết Địa, Tuyệt Độc Địa, Băng Hoang Địa, U Ám Địa, Ác Thú Địa, Cổ Man Địa, Mê Huyễn Địa, Ác Xú Địa, Viêm Nhiệt Địa. Thập Địa này, có hơn mấy trăm nghìn danh Ma Thần các cấp.

Chỉ có Ma Thần cũng đủ cường đại rồi, đột phá Ma Thần cửu tương, là có thể "Phi thăng" tiến nhập trong Cửu Thiên, hưởng thụ cực lạc. Ma Thần phi thăng, cùng loại với kim phẩm Linh Đài Tiên Tôn phi thăng tiến nhập Tiên Giới. Chỉ bất quá, Ma Vực Cửu Thiên cũng không phải là ở vào Tiên Giới, mà là ở vào trong một cái thế giới kỳ dị, cùng loại với Thần Giới trong Bàn Cổ Giới.

Ma Thần trong Thập Địa, lúc này tề tụ ở Bạch Cốt Địa, đại lượng Ma Thần tiến nhập trong một tòa đại điện.

Trong đại điện, có một tôn Ma Thần ngồi ở trung ương, địa vị cao nhất. Ma Thần này có nhất tương tôn quý trong Ma Thần cửu tương, Vô Hình Tương, tương đương với nhất phẩm Linh Đài Tiên Tôn.

Ma Thần này, tên là "Cổ Di ", trong Ma Thần, một vị có thực lực cực mạnh, trong tay có một kiện vô thượng ma khí, tên là "Toái Thiên Chuy ", dưới nhất chuy này, Ma Thần đồng cấp cùng hắn cũng phải bị trọng thương.


Trong Đại điện, tràn ngập một cổ ma khí nồng nặc, muôn hình muôn vẻ Ma Thần, số lượng đông đảo, lúc này đều bảo trì an tĩnh. Cổ Di Ma Thần chỉ là một đoàn quang ảnh hư huyễn, ngồi ngay ngắn ở giữa, thanh âm hắn hư vô phiêu miểu, có chứa một loại ma lực: "Từ khi Ma tộc tiến nhập Bàn Cổ Giới, trải qua vô số năm tháng, mới mở ra Ma Vực Thập Địa, đồng thời liên thông với Cửu Thiên thế giới. Nhưng Thần Giới không hy vọng Ma tộc chúng ta mở rộng, bởi vậy chúng ta bị phong cấm nơi đây."

"Hôm nay, nhất nguyên đại kiếp nạn chết tiệt lại đến. Lần trước nhất nguyên đại kiếp nạn, nhân loại tu sĩ giết vào Ma Vực, đem Thập Địa Ma Thần giết hơn phân nửa. Lúc này đây, bọn họ có thể hay không còn muốn đi vào Ma Vực, giết chúng ta, cũng còn chưa biết. Bất quá, chúng ta không thể ngồi chờ chết, mà phải tự chủ động xuất kích!"

Một gã Ma Thần cung kính hỏi: "Cổ Di Ma Thần, bởi thế giới Ma Vực là phân nửa ở vào Bàn Cổ Giới, vì thế một khi ra ngoài, sẽ bị lực lượng trấn áp, làm sao có thể đi ra ngoài chứ?"

Cổ Di Ma Thần: "Bản Ma Thần trong tay có bảo vật, tên là Thiên Ma Chướng, vật ấy có thể đem phạm vi Ma Vực kéo dài đi ra ngoài. Thậm chí đem toàn bộ Bàn Cổ Giới đều biến thành thế giới Ma Vực. Hanh, ma chướng đến chỗ nào, thì chỗ ấy là Ma Vực thế giới, trừ chỗ không có cổ lực lượng này."

Các Ma Thần đều hưng phấn lên, có Ma Thần nói: "Nhân gian tu sĩ lực lượng phân tán, chúng ta từng người đánh bại, nói không chừng có thể chiếm cả nhân gian!"

Cổ Di Ma Thần "Hắc hắc" cười quái dị: "Không sai, chúng ta cùng nhau có đại chí hướng mới đúng!"

Nửa năm tu luyện, Dương Lăng chỉ rèn luyện non nửa phụ huyền khiếu, muốn hoàn toàn rèn luyện thành công, còn phải cần trên dưới hai năm thời gian. Bất quá, hắn phải dừng lại, bởi vì trong Kim Quang truyền đến tin tức, ngũ đại ma đầu thôn phệ ma ý, đang muốn phát sinh lột xác.

Ngày trước khi Dương Lăng tiến nhập Thái Dịch Môn, bang trợ Cổ Thương Hải đem ma ý trong Thiên Diễm Hoàn luyện hóa, đồng thời thuận lợi cũng đem Thiên Diễm Hoàn tế luyện. Đoàn ma ý này, bị ngũ đại ma đầu kết thành ngũ ma đại trận thôn phệ, mỗi ngày hấp thu, hôm nay đã qua gần hai năm thời gian.

Ma ý này không phải chuyện đùa, lúc ngũ đại ma đầu thu nạp thuần túy ma niệm, lúc này đều đã hóa thành ma thai.

Dương Lăng không dám sơ ý, buông tất cả mọi việc, chuyên tâm quan sát, ngay cả hắn cũng thôi trắc không ra, lúc ngũ ma lần thứ hai tiến giai, sẽ đạt được cái dạng trình độ gì. Là Thánh Ma càng cao cấp, hoặc trực tiếp thành tựu Ma Thần?

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận