Thôn Thiên

Đối với lo lắng của Phá Diệt Tiên Tôn, Bạch Dật Phi chỉ cười nhạt: "Gia phụ đã dùng ‘ Hợp Tế Thuật ’, trợ giúp ta đem Tuyệt Tiên Trận Đồ tế luyện thành công, có trận đồ này nơi tay, dù là gặp gỡ nhất phẩm Tiên Tôn cũng phải bị hại. Bất quá ngươi nói cũng không có sai, cần phải có hảo hảo kế hoạch, lúc này đây nói cái gì cũng không có thể để Dương Lăng chạy thoát "

Lúc này, một gã tu sĩ đi vào đại điện, hướng Bạch Dật Phi cung kính hành lễ, mở miệng nói: "Đại công tử, đã xác định, Dương Lăng ở ngay trong Vạn Pháp Môn, hơn nữa trở thành Vạn Pháp Môn khách khanh trưởng lão."

Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Bạch Dật Phi thoáng cái đứng lên, mí mắt máy động: "Ngươi nói cái gì? Dương Lăng là Vạn Pháp Môn khách khanh trưởng lão? Hắn thế nào lại cùng Vạn Pháp Môn có quan hệ "

Tu sĩ này giải thích nói: "Hồi bẫm đại công tử, đứa con thứ tám của Vạn Pháp Môn chưởng giáo Trầm Khắc đi tới sòng bạc Đại Vận, gặp Dương Lăng, hai người một phen đổ đấu, Dương Lăng thắng. . . Khi lúc hai người nuốt Sinh Tử đan hoàn, Trầm Khắc thân trúng kịch độc, được Dương Lăng cứu."

"Sau đó, Dương Lăng cùng Trầm Khắc tìm kiếm người con thứ hai của Trầm Thiên Quân là Trầm Cường, triển khai báo thù. Trầm Khắc, Trầm Cường mỗi người mang một người, tiến nhập Vạn Pháp Môn Vương Khấu Đàn quyết đấu. Trong quá trình tranh đấu, Dương Lăng cùng Trầm Khắc thắng, Trầm Cường tử vong. Ngay sau khi Trầm Khắc thắng lợi, tuyên bố Dương Lăng trở thành Vạn Pháp Môn khách khanh trưởng lão."

Bạch Dật Phi tức giận, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi: "Dương Lăng cùng Trầm Khắc quan hệ thế nào?"

"Hôm nay Dương Lăng vẫn còn ở trong Đại Thế Điện của Trầm Khắc, đã mấy ngày chưa ra. Trong cơ thiếp Trầm Khắc, có một người là cơ sở ngầm tin tức, nàng truyền đến tin tức nói, Dương Lăng tựa hồ cùng Trầm Khắc trao đổi công pháp." Tu sĩ này không hoảng hốt không vội mà trả lời.

Bạch Dật Phi nghe xong, nhãn tình sáng lên, cười nói: "Cái gã chết tiệt này ngay cả Vạn Pháp Môn công pháp hắn cũng dám học?" Sau đó hỏi cái danh tu sĩ này, "Vạn Pháp Môn khách khanh trưởng lão, có hay không có thể tu luyện Vạn Pháp Môn công pháp?"

Tu sĩ này lập tức nói: "Nếu chưa được toàn bộ thượng trưởng lão đồng ý hoặc chưởng giáo ban thưởng công pháp, khách khanh trưởng lão cũng không được tu luyện công pháp, nếu có người tự mình tu luyện, Vạn Pháp Môn lập tức kích sát . . ."

"Trầm Khắc tư thụ công pháp, là có tội gì?" Bạch Dật Phi cười hỏi.


"Trầm Khắc tư thụ công pháp, phải tại trên Vạn Pháp Hình Thai nhốt năm trăm năm, nhận chịu cực hình" tu sĩ cư này nhiên thập phần hiểu rỏ tất cả quy củ Vạn Pháp Môn, đối đáp trôi chảy.

Bạch Dật Phi dáng tươi cười càng xán lạn: "Nói như vậy, chúng ta tạm thời không cần xuất thủ, để Vạn Pháp Môn đối phó hắn "

Không ngờ tu sĩ này nói: "Đại công tử, trong Vạn Pháp Môn có rất nhiều thế lực. . . Truyền thụ công pháp rõ ràng mặc dù bị mệnh lệnh cấm, nhưng Trầm Khắc là con trai chưởng giáo, các thượng trưởng lão sẽ không làm khó hắn. Bất quá Trầm Thiên Quân tổng cộng có mười một người con, trong đó người con thứ nhất Trầm Phóng, con thứ chín Trầm Tích, tu vi cũng không kém gì Trầm Khắc, hơn nữa phía sau số lượng thượng trưởng lão ủng hộ cũng rất nhiều."

Bạch Dật Phi là hạng người thông tuệ, vừa nghe xong, liền hỏi: "Ngươi có biện pháp nào không?"

"Có thể mượn đao giết người, khiến Trầm Phóng, Trầm Tích hai người liên thủ. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, Trầm Khắc là trọng tội, Vạn Pháp Môn cũng nhất định sẽ diệt trừ Dương Lăng việc này cứ do tiểu nhân an bài, có thập thành nắm chắt thành công."

Bạch Dật Phi thoả mãn mà gật đầu: "Rất tốt, ngươi đồng thời phải nghĩ một cái biện pháp xảo diệu, đem việc thang trời xuất hiện báo cho Dương Lăng biết. . . Vạn Pháp Môn nếu như có thể giết hắn, chúng ta sẽ yên tỉnh giữ khí lực, nếu như giết không chết, hắn tất sẽ đi tới thang trời, chúng ta là ở chỗ này chờ hắn "

"Công tử thánh minh tiểu nhân đi làm cái này " tu sĩ xin cáo lui.

Tu sĩ này đi rồi, Phá Diệt Tiên Tôn nét mặt cũng xuất hiện tiếu ý: "Vạn Pháp Môn khống chế toàn bộ Thiên Nguyên Châu, dù là giết không chết Dương Lăng, cũng sẽ hung hăng đưa hắn giáo huấn một phen "

Bạch Dật Phi thần sắc tiếc hận: "Đáng tiếc không thể cùng Vạn Pháp Môn hợp tác, bằng không song phương liên thủ, Dương Lăng hẳn phải chết." Hắn suy nghĩ một chút, "Vạn Pháp Môn động tác, chắc sẽ rất nhanh, chúng ta phải sớm chuẩn bị, ngày mai sẽ đi tìm thang trời, sớm ngày mai phục. Mà hôm nay, chúng ta mười lăm người, hợp luyện một loại trận thức, đến lúc đó dùng để cầm sát Dương Lăng. . ."

Dương Lăng cùng Trầm Khắc cùng nhau luận bàn, bất tri bất giác quá hơn mười ngày, song song đều ở trong điện tu luyện tìm hiểu. Dương Lăng được Đại Thế Đạo cùng Hỗn Nguyên Đạo, hai đạo này, mặc dù không giống Hủy Diệt Thiên Phù tam đại đạo, nhưng có uy lực khác, đối với Dương Lăng cực có dẫn dắt.


Tỷ như Đại Thế Đạo, cùng trong Thiên Xạ bí quyết Tá Thế tương thông, Dương Lăng cùng nhau tham chiếu, được lợi không ít. Mà Hỗn Nguyên Đạo thì càng thêm ảo diệu, có thể tu luyện ra Hỗn Nguyên Lực. Hỗn Nguyên Lực này, không phải đạo lực mà là tự do lực, giống thật mà là giả, như đúng mà là sai, Vạn Pháp Môn khai tông lập phái tới nay, chỉ có đời thứ nhất Vạn Pháp tổ sư tu luyện thành công. Người đời sau đều có rất nhiều người tu luyện, nhưng không có ai có thể thành công.

Lúc này, Dương Lăng đang tìm hiểu Đại Thế Đạo, hắn có Thiên Xạ bí quyết cùng tam đại đạo làm mồi, bản thân đối với đạo lĩnh ngộ có thập phần bất phàm, vì thế tu luyện thập phần cấp tốc, không mấy ngày công phu, đã thăm dò ra phương pháp. . .

Tu luyện Đại Thế Đạo, cũng không dễ dàng, cho dù có người có thể có được công pháp, cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Mỗi một loại đạo thuật, đều cần Tu Luyện Giả có ngộ tính nhất định, ngộ tính không đủ, vĩnh viễn cũng không có khả năng tu luyện.

Mà tu luyện bước đầu tiên, chính là phải ngưng tụ ra đạo loại. Muốn ngưng tụ đạo loại, thì phải có tư chất tuệ căn, gọi là tư chất, tức là năng lực lĩnh ngộ đạo.

Kinh văn nhất biến tại trong đầu Dương Lăng lưu chuyển, mỗi khi lưu chuyển một lần, Dương Lăng đối với Đại Thế Đạo lĩnh ngộ lại tăng một ít. Dùng bảy ngày công phu, đầu ngón tay Dương Lăng lao ra vài đạo nguyên cương, cương khí không ngừng biến ảo, diễn biến Đại Thế Đạo.

Một lần không có thành công thì lần thứ hai, hai lần không thành công thì ba lần, như vậy, vừa qua ba ngày, lũ cương khí này rốt cục lóe ra vài cái, ngưng tụ thành từng cái từng cái phù văn. . . Mỗi khi ngưng tụ ra một cái phù văn, đều tiêu hao của Dương Lăng nửa canh giờ.

Cuối cùng, vừa tròn tám mươi mốt mai phù văn dùng nguyên cương ngưng tụ đi ra, tám mươi mốt cái phù văn này, dùng đủ loại phương thức không ngừng sắp hàng tổ hợp, ngưng tụ ra một cái rồi lại một cái huyền ảo pháp trận. Như vậy, vừa qua ba ngày nữa.

Rốt cục, tám mươi mốt mai phù văn, dùng một loại phương thức huyền diệu hợp lý nhất sắp hàng lên, cấu thành một tòa phù trận. Phù trận này vừa thành, thiên địa trong lúc đó, trong minh minh hư không một cổ Đại Thế, hướng Dương Lăng tụ lại mà đến.

Lập tức, trong sát na phù trận co rút lại, kết thành một quả mầm móng, chính là Đại Thế đạo loại. Mai đạo loại này lòe lòe nhấp nháy, trong suốt trong sáng một đoàn quang khí, như một cây nho a. . .

Mai đạo loại này vừa ra, trong đạo thai Dương Lăng, bỗng nhiên lao ra một lũ quang khí. Quang khí này, chính là Thân, Ý, Vận ba đạo trong vận đạo. Một lũ vận đạo quang khí, thoáng cái nhảy vào trong Đại Thế đạo loại.


Đại Thế đạo loại lóe ra vài cái, đột nhiên tiêu thất. Đồng thời trong lúc đó, Dương Lăng cảm giác đạo thai trong đoàn linh quang, hơn một tia biến hóa. Hắn biết, Đại Thế đạo loại đã dung nhập trong đạo thai, có thể khiến cho vận đạo càng viên mãn.

"Đại Thế Đạo, có thể cường hoành đoạt khí vận trong thiên địa, loại đạo này không phải chuyện đùa. Vốn vận đạo của ta chỉ có thể cảm ứng cát hung, nhưng từ nay về sau, ta liền có thể lược đoạt thiên hạ khí vận, cho ta sử dụng" Dương Lăng trong lòng vui mừng.

Trầm Khắc tình huống cùng Dương Lăng lại bất đồng, tu luyện Thai Tàng, cũng không nhất định phải cần tư chất cao. . . Bất quá, người tư chất càng cao, tu luyện tốc độ càng nhanh, nhưng tư chất thấp cũng có thể tu luyện, chỉ là tốc độ hơi chậm.

Trầm Khắc dùng đủ nữa tháng thời gian, mới thông qua tìm hiểu Thai Tàng tâm ấn, kết thành một quả đạo loại. Đương nhiên, kế tiếp hắn còn có rất nhiều đường phải đi, cần thông qua không ngừng tinh tu, mới có thể chân chính phát huy Thai Tàng uy lực.

Dương Lăng cùng Trầm Khắc chìm đắm trong tu luyện, Vạn Pháp chưởng giáo Trầm Thiên Quân trưởng tử Trầm Phóng cùng cửu tử Trầm Tích, hai người này tại trong phủ trì Trầm Phóng, trong Tử Anh Điện nói chuyện.

Trong đại điện trống trải, chỉ có Trầm Phóng, Trầm Tích hai người.

Trầm Phóng khuôn mặt hơi béo, để râu ba chòm dài, hình tượng trung niên nhân, hắn lúc này cười tủm tỉm uống nước trà, "Ha hả" cười hỏi: "Cửu đệ a, ngươi nghĩ như thế nào mà đến chỗ đại ca đây ngồi? Nghe nói ngươi vừa được Thiên Nguyên Châu đệ nhất mỹ nhân, chớ không phải là hướng đại ca khoe khoang chứ?"

Trầm Tích vừa nghe, lộ ra tiếu ý. . . Hắn là người dáng dấp thanh niên, ánh mắt linh động, mi thanh mục tú.

Trầm Tích thở dài nói: "Tiểu đệ đến đây, chính là muốn đem Thiên Nguyên Châu đệ nhất mỹ nhân đưa cho đại ca a" sau đó xuất ra một quả thủy tinh cầu, trong thủy tinh châu này có một gốc cây đào. Trên cây đào có vạn điểm phấn hồng, cánh hoa theo gió vũ động.

Dưới cây đào giắt một cái đu dây, một bạch y thiếu nữ, nhẹ nhàng đu đưa. Thần tình của nàng thập phần cô độc cô đơn, tựa hồ đang như thất thần. Nữ tử này dung mạo vẻ đẹp, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung.

Bất luận một người nam tử nào mà thấy nàng, đều phải động tâm, cho dù là hạng người tâm tình viên mãn, cũng không có thể chống đối vẽ mỹ lệ của nàng.


Trầm Phóng ánh mắt bắn vào trong thủy tinh, rất hiển nhiên, trong thủy tinh thiếu nữ không biết bên ngoài có người đang nhìn nàng, dù là biết, nàng có thể làm gì được chứ?

"Thiên hạ mỹ nhân, chắc chỉ có nữ tử này, thật danh bất hư truyền" Trầm Phóng tuy rằng ca ngợi, nhưng cũng không có ý tứ tiếp thu lễ vật Trầm Tích.

Trầm Tích chậm rãi xoay tròn thủy tinh cầu: "Hương nhị thật đẹp, có thể từ xa nhìn mà không thể tiết ngoạn, vì thế ta đem nàng phong nhập trong thủy tinh kết giới, mỗi ngày đều nhìn. Đại ca, Hương Tâm là tinh linh trong vạn năm đào mộc dựng dục, thể cụ hương thơm, ngươi thật không động tâm sao?"

Trầm Phóng mí mắt mở ra, nhãn thần hắn thập phần sáng sủa, ánh mắt chiếu xạ qua, Trầm Tích cư nhiên nghĩ có chút gai mắt, hắn trái lại nheo con mắt lại, tiếp tục nói: "Đại ca muốn chứ?"

Trầm Phóng thần sắc, lúc này nghiêm túc thần kỳ: "Ý đồ của ngươi đến đây, ta đã biết."

Trầm Tích nở nụ cười: "Xem ra, tin tức của đại ca, so với tiểu đệ còn muốn linh thông a, bội phục "

Trầm Phóng "Hắc hắc" cười gượng một tiếng: "Cửu đệ a, huynh đệ mười một người, đã chết một người. Trong mười người còn lại, chỉ có lão Bát, còn có ngươi ta tu vi cao nhất, đều là thất phẩm linh đài. Tiếp theo tiến nhập thang trời, trong ba người chúng ta, chỉ có thể có hai người đi."

"Ba chọn hai, không biết ai sẽ bỏ lở cơ hội?" Trầm Tích cũng thu liễm lại dáng tươi cười, chậm rãi tự hỏi, năm ngón tay xiết chặt thủy tinh cầu.

Trầm Phóng: "Không phải ngươi, hay ta, cũng không phải lão Bát "

"Cho nên chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường bằng không, chậm mất" Trầm Tích thân thể đứng thẳng, mục bắn hàn quang, "Bên người lão Bát có tên tu sĩ kia không giống tiểu ca, ngay cả Khương Thượng người như vậy cũng ăn không nỗi. Ngày sau có hắn tương trợ lão Bát, ngươi ta huynh đệ lại làm trò đùa "

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận