Thôn Thiên

Dương Lăng cũng không cần ép hỏi, chỉ đem Kim Quang nhất tẩy, hai Đạo Tôn sợ đến có hỏi tất đáp. Cảnh công tử, tên là Cảnh Thái, con trai Đông Hải Lưỡng Cực đảo chủ. Lưỡng Cực đảo chủ, tức Lưỡng Cực Tiên Tôn là Đông Hải nhất phách, không người dám chọc.

Tiêu Hàn còn lại là con trai Chân Không Đảo chủ, Chân Không Đảo chủ cũng là một vị Linh Đài Cảnh nhân vật lợi hại, cùng lân cận Lưỡng Cực đảo chủ, Vô Cực đảo chủ, được xưng là Tam Tiên.

Hỏi qua tình huống, Dương Lăng cười nói: "Các ngươi có thể nhìn thấy Kim Quang này chứ? Chỉ cần nó khẽ động, ngươi hai người lập tức biến thành vài tỷ đan dược."

Tiêu Hàn cả người lạnh lẽo, vội vã cầu xin nói: "Lý đạo hữu tha mạng! Hôm nay là chúng ta hữu nhãn vô châu, trêu chọc Lý đạo hữu, xin Lý đạo hữu tha tại hạ!"

Dương Lăng: "Không giết ngươi, có thể, cho ta một cái lý do chính đáng không giết ngươi." Từ khi bắt đầu nắm hai người, hắn đã không tính thế nào lưu mệnh hai người được.

Tiêu Hàn lập tức nói: "Lý đạo hữu nếu không giết ta, tại hạ nguyện ý nói cho đạo hữu một việc đại bí mật!" Sau đó đưa tay chỉ Cảnh công tử, "Đại bí mật này cùng Cảnh Thái có liên quan!"

Cảnh Thái ngẩn ra, lập tức giận dữ: "Tiêu Hàn! Ngươi thật vô sỉ, bí mật của ta làm sao cho ngươi nói?" Sau đó đối với Dương Lăng nói, "Lý đạo hữu, tại hạ đang muốn nói việc này, vậy mà bị Tiêu Hàn giành trước."

Dương Lăng thú vị nhìn, hỏi: "Các ngươi từng người từng người nói, Tiêu Hàn, ngươi nói trước." Sau đó Kim Quang quyển một cái, phong bế ngũ thức Cảnh Thái, để hắn không thể nghe được Tiêu Hàn nói.

Tiêu Hàn trong lòng run sợ, nói rằng: "Lý đạo hữu có biết, Bách Hoa Đảo hải vực phụ cận, một khối địa phương bằng bàn tay, vì sao có Vô Cực Đảo, Chân Không Đảo, Lưỡng Cực Đảo tam phương thế lực, ba vị Tiên Tôn không?"

"Vì sao?" Dương Lăng cười hỏi.

"Chỉ vì phía dưới hải vực nơi đây, chôn dấu một kiện chí bảo." Tiêu Hàn này rất sợ nói lậu ra cái gì, triệt để, một hơi toàn bộ nói ra.


Sau đó, Dương Lăng lại hỏi Cảnh Thái một lần nữa, Cảnh Thái cũng sợ nói thiếu cái gì, Dương Lăng sẽ đem hắn luyện thành đan dược, nói so với Tiêu Hàn còn muốn tường tận hơn. Cứ như vậy, Dương Lăng đối với sự kiện này hiểu rỏ một cách tường tận.

Lưỡng Cực Tiên Tôn ngày trước mở linh đài thế giới, tới định cư trên Lưỡng Cực Đảo, tuyển nhận đệ tử, còn có thê nhi. Ước năm trăm năm trước, Lưỡng Cực Tiên Tôn phát hiện một chuyện tình kỳ quái. Lưỡng Cực đảo phụ cận dân tộc trong Thuỷ Tộc, so với các hải vực khác Thuỷ Tộc, càng dễ tu luyện thành tinh. Phải, Thuỷ Tộc thành tinh, so với nhân loại tu luyện khó khăn gấp trăm lần. Chúng nó phải gặp được cơ duyên, mới có như vậy một đường cơ hội. Thuỷ Tộc trong hải vực thành tinh như vậy nhiều, thật thập phần dị thường.

Lưỡng Cực Tiên Tôn cẩn thận kiểm tra, nhưng chưa phát hiện cái gì. Thẳng đến vài thập niên sau, ngoài khơi Lưỡng Cực Đảo phương tây ước trăm dặm, có một đạo kỳ quang phóng lên cao. Kỳ quang này chợt lóe mà thôi, nhưng vẫn kinh động đến Lưỡng Cực Tiên Tôn.

Lưỡng Cực Tiên Tôn lập tức đi tới kiểm tra, phát hiện dưới đáy biển, xuất hiện một cái động khẩu âm u đen thui, sâu không thấy đáy. Lưỡng Cực Tiên Tôn cảm giác cái động khẩu này như đi thông một cái thế giới khác, hắn không dám mạo hiểm xông vào, mà là thủ ở một bên quan sát.

Cái động khẩu mở ra ba ngày, liền đóng lại. Lại qua ba tháng thời gian, động thiên tái hiện, hộc ra đại lượng Thuỷ Tộc. Lưỡng Cực Tiên Tôn khiếp sợ phát hiện, những ... Thuỷ Tộc này đều đã thành tinh.

Phổ thông Thủy Tộc, nhập động lúc trở ra, lại thành tinh, việc này tuyệt không tầm thường. Vì vậy đợi hắc động lần thứ hai tiêu thất, Lưỡng Cực Tiên Tôn thông qua các loại phương pháp, tiêu hao hơn trăm năm, rốt cục tìm ra manh mối.

Nguyên lai, đáy biển đi xuống chỗ sâu nhất, chôn dấu một mai Tiên Thiên Phù, chưa xuất thế, cũng đã thông linh. Phù này, cũng không biết là làm sao hình thành, uẩn tàng chí đạo, mở ra môn hộ, phàm sinh linh tiến nhập trong đó, đều có thể bằng cơ duyên, đắc đạo tu chân.

Lưỡng Cực Tiên Tôn lúc phát hiện phù loại này, lật xem lại đại lượng tiên môn điển tịch, biết được phù loại này một khi thành hình, gọi là Thiên Phù. Hắn mơ hồ biết, thái cổ thời đại Thiên Hoàng Phục Hy đại đế, đột phá Bàn Cổ Giới, đi tới trong hư không xa xôi vô bờ. Thiên Hoàng đi nơi nào không biết được, nhưng Thiên Hoàng đi rồi ba nghìn năm sau, tám đạo phù loại rơi vào nhân gian. Gọi là phù loại, là vì Thiên Phù trạng thái chưa hình thành, lúc này, bất luận kẻ nào cũng không có thể phát giác ra phù loại tồn tại.

Người có duyện nếu có thể đi vào Thiên Phù, liền đắc đạo tu chân.

Lưỡng Cực Tiên Tôn, đối với Thiên Phù mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng là biết vật ấy không phải chuyện đùa, vì vậy lập tức đem nơi đây bảo vệ. Nhưng thiên hạ không có gì không lậu ra ngoài, Lưỡng Cực làm vậy tương đương với "Giấu đầu lòi đuôi" . Tại không lâu sau, Vô Cực, Chân Không nhị Tiên Tôn ngửi được vị đạo, cũng đều định cư ở đây.


Mà theo Lưỡng Cực Tiên Tôn mấy trăm năm quan sát suy tính, phù loại cách tiếp theo mở ra, còn có không đầy nửa năm thời gian. Lưỡng Cực Tiên Tôn quyết định, khi phù loại mở ra lần nữa là trốn vào trong đó, hi vọng có thể mượn nó đột phá bản thân tu vi.

Nghe qua kể lại, Thiên Cực đại thánh nói: "Thái cổ thời đại xác thực có hiện ra tám đạo phù truyền thuyết, nhưng bản đại thánh cũng không có thể gặp qua. Nhưng nghe cố lão tương truyền, Tiên, Phật, Ma ba đạo chi tổ, cùng với Thiên Phù có liên quan." "Đại thánh cũng không rõ ràng lắm việc này, xem ra bát phù nói đến, vị tất là thật." Dương Lăng nói.

Thiên Cực đại thánh : "Thà rằng tin rằng có, không thể tin là không. Có thể, việc này là chí cao cơ mật của các đại năng, bởi vậy ngoại nhân không được biết. Nếu thực sự là như vậy, trong thái cổ bát phù, tất nhiên chất chứa kinh thiên cơ mật. Dương Lăng, cơ hội này không thể bỏ qua, cho dù vật đó không phải phù loại, cũng phải tra cho rõ ràng."

Dương Lăng suy nghĩ một chút, cười nói: "Còn có nửa năm thời gian, cũng không gấp, trước tìm một chỗ, an tâm tu luyện một đoạn thời gian." Dứt lời, hắn thi triển Di Quang Đồ, trong sát na đi tới Trung Nguyên Châu.

Trung Nguyên Châu, Động Huyền Phái, một đạo tinh tế quang hoa bắn vào trong Thuần Dương Đỉnh.

Dương Lăng về tới Động Huyền Phái, nhưng không kinh động bất luận kẻ nào, Thuần Dương Đỉnh vốn chính là hắn tế luyện, tự nhiên cũng không phản ứng.

Vừa tới không lâu, Cửu Dương đồng tử liền kêu lên: "Chủ nhân, Bách Hoa Đảo có một kiện gì đó."

Dương Lăng ngẩn ra, vội hỏi: "Vật gì vậy?"

"Là kiện Đạo Khí, có thể hóa vận Âm Dương Nhị Khí." Cửu Dương đồng tử nói, hắn nhiếp đi Bách Hoa Đảo, trên đảo đệ tử cùng đông đảo hoa nô, tự nhiên cũng thành thuộc hạ của hắn, phụ trách chăm sóc linh dược trong Nhất Nguyên Cảnh.

Trong Nhất Nguyên Cảnh là thiên hạ của Cửu Dương đồng tử, chuyện gì cũng không thể gạt được hắn, rất nhanh liền phát hiện bí mật của Bách Hoa Đảo. Bách Hoa Đảo toàn bộ bị luyện thành một kiện pháp khí, trong pháp khí này, còn có một kiện Đạo Khí. Đạo Khí này thập phần kỳ diệu, có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, thậm chí nước biển, sinh linh, sau đó hoá sinh ra Âm Dương Nhị Khí.


Trong bụng đảo, hơn một vạn phụ nữ có thai bị giam ở trong đó, ngâm ở trong thuần âm khí tức. Kể từ đó, những phụ nữ có thai một khi sinh ra nữ nhi, đều là tư sắc bất phàm, có thể một phần mười có thể là thuần âm nữ thể. Mà một khi sinh hạ trẻ con, không phải thuần âm nữ thể, đều bị đầu nhập trong Âm Dương Đạo Khí luyện thành linh khí.

Chính là thông qua loại thủ đoạn này, Bách Hoa Đạo Tôn mới có thể cung cấp nhiều như vậy thuần âm thể chất thiếu nữ để bán đứng.

Khi phát hiện ra bí mật này, Dương Lăng thập phần giật mình, lệnh Cửu Dương đồng tử chiếu cố đám phụ nữ có thai này, chờ các nàng sinh ra hài tử, sau đó hỏi rõ địa chỉ, nhất nhất đưa trở về nhà.

Riêng kiện có thể hoá sinh Âm Dương Đạo Khí bị thu hút vào Kim Quang, Dương Lăng liếc mắt nhìn, đã biết tên gọi vật ấy. Đây là Thượng Phẩm Đạo Khí, tên là Âm Dương Tạo Hóa Trì, có thể hóa vạn vật ra Âm Dương Nhị Khí, ngoại trừ nuôi trồng linh dược ra, ngược lại cũng không có trọng dụng gì.

Dương Lăng tới Thuần Dương Đỉnh, bắt đầu xử lý ba mươi sáu cái Cực Sát đạo binh. Hắn đã hỏi Tiêu Hàn, Cực Sát đạo binh này, là Chân Không Tiên Tôn năm đó được bảo bối, lai lịch bất minh, nhưng uy lực thập phần cường đại.

Bằng vào đạo binh này, Chân Không Tiên Tôn chém giết không ít cường địch. Lúc này, Kim Quang một quyển, bắt đầu luyện hóa Cực Sát chân binh, chỉ chốc lát liền thành. Mỗi một cái Cực Sát đạo binh, đều luyện ra ba vạn sáu nghìn khối Cực Sát chân kim, tổng cộng hơn một trăm vạn khối, hoàn toàn cũng đủ để Dương Lăng viên mãn ba tòa kiếm trận.

Kinh Sơn, Huyền Lôi, Liệt Hỏa ba tòa kiếm trận, lục tục bỏ thêm vào Cực Sát chân kim, chỉ hao đi hơn một tháng thời gian.

Khi ba tòa kiếm trận hoàn toàn viên mãn, Dương Lăng cảm giác tám đạo kiếm trận đồng thời rung động, Thiên Hành, Địa Ngưng, Khinh Phong, Huyền Lôi, Kinh Sơn, U Trạch, Liệt Hỏa, Nhu Thủy, bát kiếm trận dung hợp nhất thể, hóa thành một tòa phù trận, kinh thiên kiếm khí tại trong phù trận lưu chuyển.

Phù trận này vừa thành, Dương Lăng quanh thân tản mát ra cường liệt túc sát chi khí, Thuần Dương Đỉnh cũng ông ông kịch chấn, kinh động đến Động Huyền Phái.

Long Vô Song cùng nhau tụ tập tới chung quanh Thuần Dương Đỉnh, chợt thấy trên đỉnh xuất ra một đạo kinh thiên kiếm quang, kiếm quang này biến huyễn mạc trắc, uy thế vô cùng, dài đến mấy nghìn dặm, đi ra ngoài.

Kiếm quang này như thiểm điện, thỉnh thoảng phân hoá thành vô cùng kiếm quang, nắm lấy bất định.

Bỗng nhiên trong lúc đó, kiếm quang thật dài thoáng cái lui thành tế ti. Từ thô biến tế, từ trường biến đoản quá trình chỉ ở một phần nghìn cái sát na, làm cho thị giác người ta trùng kích kỳ dị.


Kiếm ti kia, chỉ có trăm trượng dài, nhỏ như sợi tóc, khắp bầu trời loạn vũ. Kiếm ti phát sinh thanh âm dễ nghe, leng keng có lực, chấn phách nhân tâm.

"Dương đại ca đã trở về!" Long Vô Song sắc mặt vẻ vui mừng, ngơ ngác nhìn kiếm quang kia.

Động Huyền Phái các cao tầng trong lòng hiểu rõ, biết Dương Lăng tại trong Thuần Dương Đỉnh, nhưng ai cũng không nói cái gì, đi làm công việc của mình.

Kiếm quang kia tại không trung bay lượn một đoạn thời gian, cuối cùng rơi vào Thuần Dương Đỉnh.

Khi Dương Lăng bát kiếm hợp nhất, phát ra một kiếm kinh thiên, Vạn Kiếm sơn trang, Vạn Kiếm Tiên Tôn chợt có cảm giác, cười nói: "Trở về thật khéo." Một bước bước ra, người đã đến bầu trời Thuần Dương Đỉnh.

Dương Lăng vừa thu kiếm quang, nét mặt vui vẻ, quát lên: "Vạn Kiếm đạo hữu, mời nhập đỉnh gặp mặt."

Trong Đỉnh bắn ra một đạo quang hoa, Vạn Kiếm Tiên Tôn tiến nhập Thuần Dương Đỉnh. Vạn Kiếm Tiên Tôn vừa đến, nhất thời có vài tên tú lệ thiếu nữ, bưng tới rượu ngon quả tươi mọng nước. Nguyên lai là Cửu Dương đồng tử vuốt mông ngựa, đem trong Cửu Dương Đỉnh thuần âm thiếu nữ, lấy ra mấy người hầu hạ Dương Lăng, những ... thiếu nữ này thập phần nghe lời, đem làm nha đầu ngược lại cũng công dụng.

Vạn Kiếm Tiên Tôn "Ha hả" cười: "Dương lão đệ, kiếm thuật của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả ta cũng muốn đố kị a."

Dương Lăng cười nói: "Ngươi đã là nhất phẩm linh đài, kiếm thuật hèn mọn này, sao lại để trong mắt?"

Vạn Kiếm Tiên Tôn lắc đầu: "Một kiếm này, hầu như đạt được kiếm thuật cực hạn, đợi Dương lão đệ mở ra linh đài, khi đó kiếm thuật mới gọi là đáng sợ, ta đây Vạn Kiếm xưng hào, cũng không dám tại trước mặt ngươi lên mặt."

Chuyện phiếm vài câu, Vạn Kiếm Tiên Tôn xuất ra năm mai bạch sắc kim hoàn, cười nói: "Kiếm Hoàn này, là dùng Vạn Kiếm phân thân luyện thành pháp khí, uy lực rất lớn."

Dương Lăng tiếp nhận Kiếm Hoàn, hướng khoảng không ném ra, nhất thời bắn ra một đạo kinh thiên kiếm khí, mặc dù không bằng Dương Lăng mới vừa rồi thi triển một kiếm, nhưng là cực kỳ kinh người. Hắn trong lòng hơi giật mình, nói: "Chỉ dựa vào lực lượng Kiếm Hoàn này tựa như cường đại vậy, nếu do người thi triển, uy lực càng thêm khó lường, quả nhiên là kiện lợi khí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận