Thôn Thiên

Nghe được thanh niên Đạo Tôn nói, Dương Lăng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ: "Người này ở Vạn Kiếm giới, Vạn Kiếm Tiên Tôn là chủ tể vạn loại. Bàn Cổ giới có đúng hay không cũng có vị chủ tể? Nếu có, người nọ là ai? Bàn Cổ Chân Nhân? Hay là có một kỳ nhân khác?"

Tâm tình của hắn bỗng nhiên có vài phần trầm trọng, người tu chân cầu chính là tiêu dao. Như thế nào là tiêu dao? Vô câu vô thúc, thọ mệnh vô hạn. Nhưng hiện nay xem ra, hắn tự thân còn xa chưa đạt được trạng thái tiêu dao.

"Ngươi nói đúng! Sẽ có một ngày, ngươi ta sẽ biết!" Sau đó mỉm cười, Dương Lăng từ trong Kim Quang nhiếp ra một trăm vạn mai Cửu Chuyển Huyết Quang Đan: "Gặp mặt tức có duyên, đây là lễ mọn, xin vui lòng nhận cho."

Thanh niên Đạo Tôn cũng là người hào hiệp, thu đan dược, cười nói: "Đa tạ!"

Dương Lăng trên người quang hoa chợt lóe, tiêu thất vô tung, lưu lại cho thanh niên Đạo Tôn có chút suy nghĩ.

Khi Dương Lăng đi ra Linh Đài tiểu thế giới, mới biết qua một ngày thời gian, mà trong Linh Đài lại vượt qua mười ngày thời gian.

Vạn Kiếm Tiên Tôn giải thích nói: "Một ngày trong Nhất Phẩm Linh Đài, bên ngoài là mười ngày. Nguyên nhân chính là như vậy, Nhất Phẩm Linh Đài Tiên Tôn, có thể đem thọ mệnh còn lại kéo dài chín lần. Nhị phẩm Linh Đài, có thể kéo dài tám lần, cứ vậy mà tính, cửu phẩm Linh Đài, chỉ có thể kéo dài gấp đôi."

Dương Lăng bừng tĩnh, Đạo Tôn có vạn năm thọ mệnh, nhưng vạn năm thọ mệnh là đã chiết khấu, bỏ đi tiêu hao, còn lại bất quá mấy nghìn năm. Mà mấy nghìn năm thọ mệnh này, còn phải lần lượt kinh lịch từ cửu phẩm tới bát phẩm Linh Đài tiêu hao, đợi được thành tựu Nhất Phẩm Linh Đài, thọ mệnh còn dư lại cũng không nhiều, càng thêm không nhiều lắm.

Nghĩ thông suốt các mắc xích, Dương Lăng nghĩ thầm: "Ta là Thái Cổ Chân Nhân thân thể, thọ mệnh tự nhiên kéo dài, ngày sau mở Linh Đài, có đúng hay không có điều bất đồng, có thể vượt lên tới nhất nguyên chi sổ hạn chế?"

Lập tức, Dương Lăng cùng Vạn Kiếm Tiên Tôn cùng nhau, phản hồi Huyết Hải Kiếm Phủ. Vạn Kiếm Tiên Tôn vừa xuất hiện, toàn bộ Kiếm Phủ đều hoảng loạn lên. Phải biết Vạn Kiếm Tiên Tôn lại là Nhất Phẩm Linh Đài, hơn nữa trong Linh Đài hắn có thập ức con dân, Linh Đài lực cường hãn vô cùng, trong Huyết Hải các ma tu nhất thời hoảng sợ không biết làm sao.

Thiên Nhãn Ma Thần đi ra, lập tức hướng Vạn Kiếm Tiên Tôn hành lễ: "Cung nghênh Tiên Tôn đại giá!"


Nhất Phẩm Linh Đài thực lực, tương đương với chí tôn chí quý tương trong Ma Thần cửu trọng cửu tương, đệ nhị trọng Yên vân Cảnh. Có thể đồng với Tiên Tôn cấp số, hai cái thực lực chênh lệch không thể nói lộ trình được. Bởi vậy, nhị trọng cảnh giới Thiên Nhãn Ma Thần biểu hiện đến thập phần thông minh.

Vạn Kiếm Tiên Tôn "Ân" một tiếng: "Ngươi là một bên Dương lão đệ, không cần đa lễ, đứng lên đi."

Bên kia, Vô Niệm Thánh Nữ cũng quỳ lạy xuống đất, nghe nói, mới đi tới nâng Thiên Nhãn Ma Thần dậy.

Thiên Nhãn Ma Thần trong lòng chấn kinh không gì sánh được: "Người này là ai? Uy năng mạnh, thấy những điều chưa hề thấy, sợ rằng trong nhất chiêu là có thể đem Tam Quang, Nguyên Huyết nhị Ma Thần đánh bại! Lợi hại! Quá lợi hại!"

Thiên Nhãn Ma Thần đi vào Ma Thần nhị trọng nhị tương, Linh Châu cảm ứng linh mẫn, lập tức đối với thực lực Vạn Kiếm Tiên Tôn có vài phần lý giải, nội tâm chấn động.

"Mà thôi! Dương Lăng có một người lợi hại như thế làm chỗ dựa, ta làm sao còn có thể xoay người? Trái lại vì hắn làm việc, có thể còn có một con đường sống." Suy nghĩ xong, Thiên Nhãn Ma Thần cung kính mà đối Dương Lăng nói: "Dương đạo hữu, có Tiên Tôn xuất thủ, hành động lần này tất nhiên thành công! Bản Ma Thần tất toàn lực xuất thủ, tương trợ Tiên Tôn cùng Dương đạo hữu."

Dương Lăng thản nhiên nói: "Như vậy là hay nhất!" Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi Vô Niệm: "Ngày ấy, Kiếm Phủ xuất ra rất nhiều tài liệu, để ta luyện chế Cửu Chuyển Huyết Quang Đan. Nói là dùng nó để xưng bá Huyết Hải, hôm nay, trong Kiếm Phủ còn có bao nhiêu tài liệu?"

Thiên Nhãn Ma Thần chẳng biết Dương Lăng vì sao hỏi việc này, nghĩ thầm: "Không tốt! Lẽ nào hắn ham tài liệu của Kiếm Phủ, cái gì cũng muốn lấy?" Tuy rằng trong lòng đau lòng, nhưng Thiên Nhãn Ma Thần không dám ngắt lời.

Vô Niệm Thánh Nữ bẩm: "Hồi bẫm chủ nhân, tài liệu trong Kiếm Phủ, còn có thể luyện chế hai ức tám nghìn vạn mai Cửu Chuyển Huyết Quang Đan. Nếu là chủ nhân cần, ta cái này lấy ra."

Dương Lăng nhìn chằm chằm Thiên Nhãn Ma Thần, lạnh lùng nói: "Thiên Nhãn, ngươi giúp ta làm việc, ta tất không bạc đãi ngươi. Các ngươi đem tài liệu đến đây, ta giúp các ngươi luyện thành Cửu Chuyển Huyết Quang Đan."

Thiên Nhãn Ma Thần cùng Vô Niệm Thánh Nữ đều ngây dại, kinh ngạc hỏi: "Toàn bộ đều phải luyện thành Cửu Chuyển Huyết Quang Đan sao?"


"Không sai, toàn bộ luyện thành Cửu Chuyển Huyết Quang Đan, hơn nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian." Dương Lăng cười nói.

Phụ tử hai người nhìn nhau, Vô Niệm Thánh Nữ hoảng quá đi lấy tài liệu, Thiên Nhãn Ma Thần trong lòng chấn động mãnh liệt, thầm nghĩ: "Người này rốt cuộc có cái bảo bối gì, cư nhiên có thể như vậy luyện đan! Kiếm Phủ nếu thật có thể thoáng cái được hai ức tám nghìn vạn mai Cửu Chuyển Huyết Quang Đan, ngày sau phát triển tất nhiên cấp tốc, nói không chừng thật có thể đủ nhất thống Huyết Hải. Cái thời gian kia, ta cũng là nhất phương bá chủ!"

Vừa suy nghĩ vậy, Thiên Nhãn Ma Thần đối với Dương Lăng càng thêm kính nể, quyết định chuyên tâm làm việc.

Như vậy, Dương Lăng cùng Vạn Kiếm Tiên Tôn liền ở tại Kiếm Phủ. Mỗi ngày, Dương Lăng dùng Kim Quang luyện chế Cửu Chuyển Huyết Quang Đan.

Đối với việc luyện chế Cửu Chuyển Huyết Quang Đan, hắn có phong phú kinh nghiệm, thủ đoạn càng thêm cao minh. Tiền tiền hậu hậu, không đầy một tháng thời gian, đã đem hai ức tám nghìn vạn mai Cửu Chuyển Huyết Quang Đan luyện chế thành công.

Nghe được thanh niên Đạo Tôn nói, Dương Lăng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ: "Người này ở Vạn Kiếm giới, Vạn Kiếm Tiên Tôn chủ tể vạn loại. Na Bàn Cổ giới có đúng hay không cũng có chủ tể? Nếu có, người nọ là ai? Bàn Cổ Chân Nhân? Hay là có khác một thân?"

Kim Quang luyện ra Cửu Chuyển Huyết Quang Đan, phẩm chất cực cao, mơ hồ có đột phá tuyệt phẩm linh đan, xu thế trở thành hạ phẩm Thần Đan, khiến cho Thiên Nhãn phụ tử vạn phần kinh hỉ, lập tức lại phái ra toàn bộ nhân mã trong Kiếm Phủ, ra ngoài sưu tập tài liệu, cần phải luyện chế một ít Huyết Quang Đan.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, ngoại trừ luyện đan ra, Dương Lăng đối với Kiếm Phủ có rất nhiều lý giải. Huyết Hải Kiếm Phủ thực lực mặc dù không bằng Thái Dịch Môn thật lớn, nhưng là không thể coi thường. Trong Kiếm Phủ, ngoài Thiên Nhãn Ma Thần cùng Vô Niệm Thánh Nữ ra, có Ma Tôn cấp số hộ pháp trưởng lão hai người, Ma Quân cấp số Thần Kiếm trưởng lão sáu gã.

Ngoài ra, còn có Ma Chủ chín mươi sáu gã, Ma Vương hơn một nghìn tám trăm người. Toàn bộ Kiếm Phủ chỉnh thể thực lực, đã tương đương khả quan, hoàn toàn có vốn để xưng bá Huyết Hải.

Một ngày, Thiên Nhãn Ma Thần bỗng nhiên báo lại: "Dương đạo hữu, mới vừa rồi bản Ma Thần ra ngoài tuần sát, phát hiện Tam Quang Ma Thần, Nguyên Huyết Ma Thần song song hiện thân, chắc là Huyết Hải thần thai gần xuất thế."


Dương Lăng cười nói: "Chúng ta không vội xuất thủ, có Thần Kinh Thiên xung phong, chúng ta trước xem náo nhiệt."

Trên mang mang Huyết Hải, phong vân biến huyễn, Tam Quang Ma Thần, Nguyên Huyết Ma Thần biểu tình ngưng trọng nhìn chăm chú ra ngoài khơi bình tĩnh. Tam Quang Ma Thần là một gã cẩm bào nam tử, dáng vẻ tiêu sái, chậm rãi nói: "Nguyên Huyết, thần thai không phải chuyện đùa, chỉ cần phương pháp thích hợp, có thể đem nó luyện thành Huyết Thần. Huyết Thần uy lực, xa trên cả ngươi ta, nếu là đem nó luyện thành phân thân, tất có thể xứng bá Huyết Hải."

Nguyên Huyết Ma Thần, là một đạo toàn phong bạch trung thấu hồng, toàn phong này chỉ có bằng ngón tay thô, không ngừng mà xoay tròn, để lộ ra sát khí kinh nhân.

Nghe vậy, Nguyên Huyết Ma Thần "Hanh" một tiếng: "Thần thai tuy rằng khó đối phó, nhưng ngươi ta liên thủ, tất nhiên có thể thành công. Nhưng thật ra Huyết Tổ, chắc là hắn không cam lòng, tất nhiên sẽ đến đây cướp giật."

Tam Quang Ma Thần cười quái một tiếng: "Huyết Tổ sớm bị chúng ta đánh thành trọng thương, Linh Châu nghiền nát. Bất quá nghe nói, lúc lão bất tử chạy ra, cư nhiên tu luyện được Huyết Thần chân kinh. Phải bội phục sự chịu đựng của lão bất tử này. Nhưng lão bất tử dù sao tu vi có hạn, cho dù hắn tới, có thể làm nên sóng gió gì chứ?"

Đang khi nói chuyện, phía dưới Huyết Hải bỗng nhiên nỗi lên sóng biển thật lớn. Sóng lớn huyết sắc, cao tới mấy vạn trượng, cuộn trào mãnh liệt không ngừng, từng đợt lại từng đợt, phát ra tiếng nổ rung trời. Huyết Hải trung ương, một cái suối chảy thật lớn dần dần hình thành, trung ương suối chảy này xuất hiện một cái khí khổng u ám, trong đó thẳng tắp bắn ra một đạo huyết quang, thẳng vọt tới bầu trời, tản mát ra sát khí kinh người.

Nhị Ma Thần thần sắc càng ngưng trọng, Tam Quang Ma Thần quát lên: "Cẩn thận! Thần thai muốn đi ra, trăm triệu lần không để nó đào tẩu!"

"Ha ha..."

Bỗng nhiên, xa xa truyền đến âm thanh cười to, Thần Kinh Thiên cùng một nhóm người trống rỗng xuất hiện. Nhóm người này vừa xuất hiện, phát ra kinh khủng uy thế, cư nhiên có ba gã Tiên Tôn đứng trong đó.

Ba gã Tiên Tôn, phân biệt là Hắc Sát Tiên Tôn, Ngọc Quan Tiên Tôn, cùng với Kinh Đào sơn trang lão trang chủ, Vô Ưu Tiên Tôn. Ngoài ra, Huyết Tổ, Khô Mộc Thần Mỗ, Tử Yên Đạo Tôn, Thanh Diễm Đạo Tôn v…v…, đều đến đông đủ.

Nhìn thấy đại trận đối phương, Tam Quang Ma Thần trong mắt sát khí cuồng thiểm, âm hiễm xót xa mà nói: "Lão già kia, xem ra ngươi thực sự là chán sống, cư nhiên còn dám đến!"

Huyết Tổ mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Tam Quang! Nguyên Huyết! Ngày trước mấy người ngươi liên thủ, ám hại lão tổ ta, cừu này, ta có thể nào không báo?" Đưa tay chỉ Thần Kinh Thiên, "Hôm nay lão tổ ta tìm được minh chủ, ngày sau đi theo tả hữu, sớm muộn gì cũng đem ngươi những ... ma đầu này đuổi tận giết tuyệt!"


Nguyên Huyết Ma Thần một tiếng cuồng tiếu: "Lão già kia, ngươi cho ngươi là ai chứ, kêu lên ba gã Tiên Tôn, là có thể cùng ta hai người chống lại sao? Ngươi cũng hơi coi khinh chúng ta!"

Huyết Tổ cười quái một tiếng: "Tam Quang, Nguyên Huyết, không phải lão tổ muốn gặp các ngươi, mà là lão tổ ta sớm có diệu kế!" Vung tay lên, "Huyết quang Đại Chú! Khải!"

Trong sát na, mọi người bao gồm Thần Kinh Thiên ở bên trong, bỗng nhiên đều bắt đầu cao giọng ngâm tụng, một âm thanh cổ quái quỷ dị âm tiết tản mát ra, chấn động hư không. Hầu như song song khi phát ra tiếng, Nguyên Huyết Ma Thần cùng Tam Quang Ma Thần đều cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng không thể chống đỡ đem tự thân ràng buộc lại.

Cổ lực lượng này, có thể khiến nhị vị Ma Thần không thể thi triển thủ đoạn, thậm chí không thể nhúc nhích một tí.

Huyết Tổ "Ha ha" cuồng tiếu: "Các ngươi cho rằng, ta Huyết Tổ không có nắm chắc, sẽ ba ba chạy đến Huyết Hải đây sao? Các ngươi có thể chẳng biết, ngày trước lúc bản tổ xưng bá Huyết Hải, đã sớm lấy kẻ phản bội các ngươi một tia nguyên thần. Ba gã Tiên Tôn, bảy tên Đạo Tôn, còn có mười mấy tên Đạo Quân, nhiều lực lượng như vậy sản sinh chú lực, các ngươi chịu nổi sao?"

Nguyên Huyết Ma Thần cùng Tam Quang Ma Thần sắc mặt đại biến, Tam Quang Ma Thần quát lên: "Lão quỷ! Dù là chế trụ ta hai người lại có ích lợi gì? Ngươi Huyết Quang Đại Chú tuy rằng lợi hại, nhưng đừng mơ tưởng chân chính xúc phạm tới chúng ta hai người!"

Huyết Tổ "Hanh" một tiếng: "Hai người đồ ngu, lão tổ hà tất phải giết các ngươi? Chờ lấy được Huyết Hải thần thai, chủ nhân có thể đem nó luyện thành Huyết Hải Thần Kiếm, đến lúc đó, các ngươi đều là tử lộ một đường. Lão tổ ta có được là tính nhẫn nại, có thời gian đợi được ngày đó."

"Hơn nữa các ngươi há biết huyết quang đại chú uy lực? Loại chú này chỉ cần thi triển trên ba ngày, có thể dẫn phát tâm ma chi hỏa trong Linh Châu ngươi hai người, đến lúc đó, ngươi hai người tự bảo vệ mình cũng khó, làm sao còn có thể cùng lão tổ ta tranh đoạt?"

Nguyên Huyết Ma Thần, Tam Quang Ma Thần giận dữ, toàn lực vận chuyển Linh Châu lực, thông qua Huyết Quang Đại Chú phản kích. Huyết Quang Đại Chú này uy lực tuy lớn, nhưng nguy hiểm cũng lớn, nếu là người thi chú bị thực lực quá mạnh mẽ, sẽ phản phệ trở về.

Nhị Ma Thần càng phát lực, Huyết Tổ nhất phương nhất thời đều có cảm giác cật lực, toàn lực chống đỡ.

Đúng lúc này, trong Huyết Hải bắn ra đạo huyết khí nhất thời liền thu lại, rồi bắn ra một đạo huyết quang nồng nặc không gì sánh được, trong huyết quang này, mơ hồ bao vây một cái trứng thật lớn.

Trứng này vừa ra, nhất phương Thần Kinh Thiên tất cả mọi người mở to hai mắt, lập tức hiện ra một trăm lẻ tám danh pháp sư, kết thành một tòa "Võng La Đại Trận" . Đại trận này vừa ra, khắp bầu trời xuất hiện tinh mịn quang ti, thoáng cái đem huyết đản vây lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận