Thôn Thiên

Nguyên lai ngày ấy lúc Dương Lăng cùng Kim Huyền Bạch ước đấu, Kim Huyền Bạch đem việc này báo lên Thái Huyền Môn chưởng giáo. Thái Huyền Môn cao tầng thầm cho rằng sỉ nhục, quyết định gắng sức vạch ra kế hoạch, nói cái gì cũng muốn mượn cơ hội tốt này đem Dương Lăng diệt trừ. Một khi giết chết Dương Lăng, Thái Huyền Môn chẳng khác nào hung hăng trấn áp Thái Dịch Môn một hồi, vãn hồi rồi ngày ấy tại trước "Vô Hồi Bích" tổn thất thể diện.

Vậy mà việc này chẳng biết bị người nào tiết lộ đi ra ngoài, thoáng cái tại toàn bộ Cửu Châu râm ran ra, Thái Dịch Môn rất nhanh nhận được tin tức.

Đối với Dương Lăng muốn ước đấu chân cương Đạo Quân, Thái Dịch Môn vạn phần coi trọng, lúc chưởng giáo cùng các Tiên Tôn khác thương nghị, lập tức áp dụng phương sách ứng đối. Bước đầu tiên phóng xuất tin tức, Thái Dịch Môn Chân Nhân Dương Lăng, muốn cùng Thái Huyền Môn Đạo Quân Kim Huyền Bạch đấu pháp, khiến người biết việc này càng nhiều.

Bước thứ hai, mời Tiên Đạo Cửu Môn, Ma Môn Ngũ Tông, người tài ba trong tán tu các nơi đi tới quan chiến. Thái Dịch Môn tạo thế như vậy, vô hình chung cấp cho Thái Huyền Môn gây ra áp lực rất lớn. Một gã Đạo Quân cùng một danh Chân Nhân đấu pháp, loại chuyện này nói ra, Thái Huyền Môn trên mặt vô quang, cho dù thắng, cũng không có gì hay để tuyên dương.

Thái Dịch Môn thì bất đồng, một gã Chân Nhân cư nhiên dám khiêu chiến Đạo Quân, thắng, Dương Lăng nhất định có thể leo lên Nhân Tiên Bảng. Thua, Dương Lăng cũng là dũng khí khả gia, Thái Dịch trên danh tiếng tuyệt không có hại.

Thái Dịch Môn cử động, khiến Thái Huyền Môn trở tay không kịp, ba ngày sau mới làm ra điều chỉnh. Giống như Thái Dịch Môn, Thái Huyền Môn cũng mời tân khách quan chiến, đồng thời đối ngoại công bố người Thái Dịch Môn không biết tốt xấu, cuồng vọng tự đại, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, người không có hình dạng tu hành vân vân...

Lưỡng đại môn phái đang lúc đánh tạo thế chiến, lập tức khua chuông gõ mỏ mà cũng đồng thời tiến hành chuẩn bị kín đáo, đều muốn bảo đảm mình mới có thể thắng lợi.

Đối với Thái Dịch Môn mà nói, Dương Lăng không chỉ có là một vị tu chân kỳ tài, hơn nữa Dương Lăng còn thu phục Chúng Sinh Luân, ngày sau có trọng dụng, tuyệt không có thể để Dương Lăng gặp chuyện không may.

Đối với Thái Huyền Môn mà nói, đồng dạng cũng muốn giết chết Dương Lăng, đoạt Chúng Sinh Luân, đồng thời ngoan áp Thái Dịch Môn, khiến cho môn phái cổ lão này vĩnh viễn không có ngày xuất đầu.

Sự tình tiến triển, càng ngày càng không thể vãn hồi, rất nhiều tu sĩ thậm chí chủ động chạy đến Thái Dịch Môn, Thái Huyền Môn, yêu cầu đi tới Trung Nguyên Châu quan chiến. Người người đều muốn biết, Chân Nhân rốt cuộc làm thế nào đối kháng chân cương Đạo Quân.

Người chủ động đến đây trong Thái Dịch Môn, Cô Tinh Nguyệt là một trong số đó.

Vì vậy, cuối cùng xảy ra như hôm nay Dương Lăng thấy được một màn này, đông đảo tu sĩ mượn Thái Dịch Môn thiết hạ truyện tống trận tập hợp tới Trung Nguyên Châu, đều là vì chứng kiến Dương Lăng cùng Kim Huyền Bạch đấu pháp.

Nói xong nguyên do, Thiên Nhất Đạo Tôn nói: "Sư đệ nếu có thể chiến thắng, Thái Huyền Môn bộ mặt sẽ mất hết! Vì thế Kim Huyền Bạch liều mạng cũng sẽ không thua, sư đệ nhất định phải cẩn thận."


Dương Lăng gật đầu: "Sư huynh nói vậy, tiểu đệ minh bạch, chỉ cần ta không thua, là thắng."

Thiên Nhất Đạo Tôn tán thưởng mà gật đầu: "Tốt! Chỉ nghe sư đệ vừa nói như thế, vi huynh an tâm. Trận chiến này, kết cục có thể bất phân thắng bại là điều kiện tốt nhất. Một gã chân cương Đạo Quân, cho dù ta xuất thủ, cũng phải nỗ lực đại giới mới có thể hoàn toàn chiến thắng đối phương."

Sau đó, Dương Lăng đi qua cùng Cô Tinh Nguyệt nói chuyện.

Cô Tinh Nguyệt đối Dương Lăng giơ ngón tay cái lên: "Bội phục! Vạn phần bội phục!"

Dương Lăng vừa nháy mắt: "Không dám nhận! Cô huynh có thể đến Thái Dịch Môn là vẻ vang cho kẻ hèn này."

Cô Tinh Nguyệt liền cười một tiếng: "Không dám nhận! Dương huynh dũng khí, kinh thiên động địa, cổ kim ít có. Lúc tại hạ nghe được tin tức, đêm không ngũ được, lập tức muốn tới trợ uy cho Dương huynh."

Dương Lăng nói: "Cô huynh có tình ý, tại hạ xin đa tạ."

Cô Tinh Nguyệt bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Họ Dương kia, ngươi không điên chứ?"

Dương Lăng cười hỏi: "Ngươi xem ta giống người điên sao?"

"Nếu không điên, ngươi làm sao dám khiêu chiến Kim Huyền Bạch?" Cô Tinh Nguyệt không nhịn được lắc đầu, "Ngày trước huynh đệ lòng cao khí ngạo, nghĩ Địa Tiên cũng không có gì. Nhưng sư tôn ta có một câu nói, khiến ta biết Nhân Tiên Cảnh cùng Địa Tiên Cảnh chênh lệch."

"Ah? Có thể nói nghe một chút không?" Dương Lăng mặt mang mỉm cười hỏi.

"Sư tôn ta nói, Nhân Tiên là đồng tử đi học vỡ lòng, Địa Tiên là đầy bụng thi thư, xuất khẩu thành thơ đại gia." Cô Tinh Nguyệt kế tục thở dài, "Cho nên, tuy rằng bội phục dũng khí của ngươi, nhưng mười phần không xem trọng ngươi."

Dương Lăng biết rõ Cô Tinh Nguyệt nói cũng không có khoa trương, Nhân Tiên Cảnh, Địa Tiên cảnh, là hai cái đẳng cấp hoàn toàn bất đồng. Nhân Tiên còn chưa có lĩnh ngộ "Đạo ", mà Địa Tiên thì lĩnh ngộ được "Đạo" . Nhân Tiên Cảnh tu sĩ có thể thi triển pháp thuật, thần thông, nhưng Địa Tiên Cảnh tu sĩ lại có thể thi triển đạo thuật.


Mặc dù tại trên thi triển pháp khí, Địa Tiên có thể thi triển tuyệt phẩm Đạo Khí thậm chí Tiên Khí, mà Nhân Tiên tối đa có thể thi triển thượng phẩm Đạo Khí, như vậy, chí ít thua một cái đẳng cấp.

Cho nên tính tới tính lui, dưới tình huống bình thường, Nhân Tiên tu sĩ không có bất luận cái cơ hội gì hơn một gã tu sĩ Địa Tiên.

Dương Lăng cười cười: "Đa tạ quan tâm, nhưng tên đã trên dây, phải bắn thôi!"

Cô Tinh Nguyệt thần sắc nghiêm chỉnh, trầm giọng nói: "Ngươi chớ để quên, ta còn thiếu ngươi Trảm Tiên Phi Đao, ngươi nếu như chết đi, đã có thể không công mà tiện nghi cho ta." Cô Tinh Nguyệt từng dùng Trảm Tiên Phi Đao đổi lấy Thái Ất Chân Kim của Dương Lăng, hiện nay Trảm Tiên Phi Đao còn chưa tới tay, vì thế hắn thiếu nợ Dương Lăng.

Dương Lăng biết Cô Tinh Nguyệt lời này mặc dù nghe không ỗn, nhưng vì quan tâm mới nói như vậy, cười cười: "Ngươi có thể yên tâm, vụ này, ngươi muốn cũng không xong."

Hai người nhìn nhau cười.

Khi Dương Lăng cùng mọi người quen biết chào hỏi đôi câu, Thanh Phong Tiên Tôn đem Dương Lăng gọi đến trước người, đem một cái bách bảo nang giao cho Dương Lăng, truyền âm nói: "Trận chiến này hung hiểm, trong túi có mười hai đạo Tiên Phù, hai kiện pháp khí." Sau đó, đem phương pháp sử dụng truyền thụ cho Dương Lăng.

Thái Dịch Môn xuất thủ là mười hai đạo Tiên Phù, Dương Lăng cũng lấy làm kinh hãi.

Mười hai đạo Tiên Phù, đều là hạ phẩm Tiên Phù, uy lực cùng Dương Lăng ngày trước thi triển ba đạo Tiên Phù tương đương. Trong đó có ba đạo "Thiên Băng Phù ", ba đạo "Địa Liệt Phù ", sáu đạo "Tự Tại Thiên Hành Phù" . Thiên Băng Phù cùng Địa Liệt Phù, đều là công kích phù. Tự Tại Thiên Hành Phù còn lại là hộ thể phù kiêm độn phù, càng trân quý.

Mà hai kiện Đạo Khí, đều là thượng phẩm Đạo Khí. Một kiện là "Thiên Ngự Thuẫn ", một kiện là "Cuồng Lôi Tán" . Hai kiện Đạo Khí đều có khí linh, có thể tự hành công phòng.

Ngoài ra, Thanh Phong Tiên Tôn lại đem một quả đan dược giao cho trong tay Dương Lăng, nói: "Đây là bí truyện chí bảo hộ thân của chưởng giáo Thái Dịch Môn ta, tên là ‘ Hoành Hành Tiên Đan ’. Nếu thật tới lúc nguy cấp, ngươi lập tức đem nó nuốt vào. Đan này tự nhiên có thể sản sinh một cổ hộ thể tiên lực, hơn nữa tăng cường thực lực của ngươi lên thập bội, Tiên Tôn ăn nó cũng có kỳ hiệu."

Dương Lăng thoáng cái ngây dại, thầm nghĩ: "Như vậy, đây còn là đấu pháp sao?"


Dương Lăng bỗng nhiên ý thức được, trận đấu pháp này, căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Thái Dịch Môn như thế chẳng tíếc vốn, chắc là Thái Huyền Môn cũng vậy mà thôi, không biết đem bao nhiêu bảo bối áp đáy hòm giao cho Kim Huyền Bạch.

Nghĩ vậy xong, Dương Lăng lại nghĩ tiếp, nếu như phía sau không có Thái Dịch Môn, chỉ bằng vào lực bản thân cùng Kim Huyền Bạch đấu, sợ rằng không chết cũng tróc đầu lột da.

"Nguy hiểm thật! Là ta sơ ý! Đánh giá thấp Thái Huyền Môn quyết tâm muốn diệt trừ ta, đồng thời cũng đánh giá cao mình rồi!" Lúc này, Dương Lăng trong lòng tỉnh táo lại, bắt đầu hồi tưởng lại các loại sự việc làm gần đây.

Dương Lăng tự xuất đạo tới nay, ngoại trừ vài lần nguy cơ ra, vẫn xuôi gió xuôi nước, tu hành tiến bộ phi tốc. Trong có Kim Quang chi lợi, ngoại có Thái Dịch Môn chi trợ, hơn nữa vận khí không tệ, có thể nói là một bước lên mây, lên như diều gặp gió.

Loại thuận lợi này, khiến Dương Lăng hành sự không khỏi hết sức lông bông sơ ý. Huyết Hải nguy cơ cũng tốt, Trung Nguyên Châu phát sinh mọi chuyện cũng tốt.

"Ta Dương Lăng tính là cái gì? Cho dù tu thành Thái Cổ Chân Nhân thân thể, nhưng dù sao vẫn chỉ là một gã Chân Nhân, ngay cả Kim Đan đều chưa thông linh. Trên Kim Đan còn có Pháp Đan, trên Pháp Đan còn có Pháp Thai, con đường phía sau, còn rất dài a!"

"Dương Lăng a Dương Lăng! Ngươi quên tình cảnh mẫu thân bị hại rồi sao, ngươi khi đó bất lực, mắt mở trừng trừng nhìn bà bị hại. Vì sao? Chỉ vì lực lượng của ngươi quá yếu ớt, ngươi không thể nắm giữ số phận mẫu thân, ngươi chỉ là một nhược giả! Mẫu thân đã bị hại, người chết không có thể sống lại, như vậy bất đắc dĩ, ngươi có thể cải biến được sao?"

"Ta phải biến cường!" Dương Lăng suy tư, bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh không gì sánh được, phảng phất như đã rời khỏi chính bản thân, đứng ở trên cao thiên, thờ ơ lạnh nhạt tự thân sở tác sở vi, lý trí mà lãnh tĩnh.

Rất nhiều ý niệm trong đầu, trong nháy mắt tại trong đầu Dương Lăng hiện lên, hắn hít vào một hơi, trầm giọng nói: "Đệ tử tạ ơn chưởng giáo, tạ ơn Tiên Tôn."

"Dương Lăng, chắc là ngươi cũng nhìn ra, lần này đấu pháp, không có thắng bại, chỉ có quá trình. Cho nên Kim Huyền Bạch nếu như không ra đòn sát thủ, ngươi cũng không tất thực sự hạ ngoan thủ, cùng hắn bất phân thắng bại là hay nhất. Nếu như Kim Huyền Bạch ngu xuẩn đến liều mạng, vậy ngươi cũng không tất bảo lưu thực lực."

"Đệ tử minh bạch." Dương Lăng nói.

"Tốt, vị Vạn Kiếm Tiên Tôn kia tu vi thâm bất khả trắc, ngươi kết giao cho tốt, ngày sau, có cơ hội có thể mời hắn đi tới Thái Dịch Môn làm khách." Thanh Phong Tiên Tôn lại bổ sung một câu.

Dương Lăng minh bạch đây là thủ đoạn Thái Dịch Môn mượn hơi thế lực Trung Nguyên Châu, tự nhiên sảng khoái mà đáp ứng.

Thời gian đợi đấu pháp Dương Lăng thử thi triển Ngự Thiên Thuẫn, Cuồng Lôi Tán, đồng thời quen thuộc mười hai đạo Tiên Phù. Thời gian, bất tri bất giác trôi qua, ngày đấu pháp tới rồi.


Ngày hôm nay, hướng đông, mười hai đầu hoàng kim cự long, lôi một con thuyền vạn trượng bay tới, xuất hiện tại trên cao. Cửu đầu cự long, mỗi con dài đến trăm trượng, long lân như cái bàn, cự nhãn lóe ra tử sắc thần quang, khí thế ngập trời.

Trên phi phảng, kiến tạo tầng tầng cung điện, cao nhất có mười hai tầng, phục trang đẹp đẽ, tiên khí dày đặt, hơn mười cổ khí thế cường đại trong phi phảng phát ra.

"Thái Huyền Môn khí phái thật lớn!" Phía dưới, không ít tu sĩ chưa thấy như vậy một màn phát ra sợ hãi than.

"Đó là! Cửu Châu đệ nhất đại phái, đi tới Trung Nguyên Châu, xuất tràng há có thể không lay động bộ mặt a?"

Phi phảng vừa đến, Thanh Phong Tiên Tôn mấy người ra động phủ. Chỉ nghe trên phảng truyền đến một tiếng cười dài: "Thanh Phong đạo hữu, chờ lâu a."

Dương Lăng vừa nghe, liền biết đối phương là Liên Hoa Tiên Tôn, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Liên Hoa Tiên Tôn này, ngày ấy cùng Dương Lăng tại Vô Hồi Bích ngoại kết hạ đại cừu. Dương Lăng dùng Tiên Phù trảm bị thương pháp thân Liên Hoa Tiên Tôn, mà Liên Hoa Tiên Tôn thì đem Dương Lăng bức tiến vào Chúng Sinh Luân, phát hạ chí tôn đại nguyện gian khổ không gì sánh được.

Thanh Phong Tiên Tôn "Ha hả" cười: "Còn tưởng rằng Thái Huyền Môn không dám tới chứ, xem ra là đa tâm rồi."

"Hanh!" Lại một thanh âm vang lên, "Không cần nhiều lời, đấu pháp có thể bắt đầu rồi."

Dứt lời, một đạo hư ảnh xuất hiện tại trên cao, tay phải hoa một cái, một đạo lưu ly bích chướng trong suốt kéo dài đi ra ngoài, dường như một đạo mặt nước bình phô bầu trời. Sau đó, lại đưa cánh tay dựng thẳng lên, lại có lưỡng đạo tứ phương lưu ly bích chướng xuất hiện.

"Diệt Thuật!" Thanh Phong Tiên Tôn ánh mắt chợt lóe, cười nói: "Phá Diệt Tiên Tôn, không nghĩ tới ngươi cũng tới!"

Nãy giờ vẫn không nói gì Vạn Kiếm Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt tả bắn ra một đạo kiếm khí, kiếm khí kia chia ra làm ba, đồng dạng hình thành ba đạo lưu ly bích chướng. Như vậy, lục diện bích chướng, tại giữa không trung cách ra một cái không gian ngăn nắp.

Đây là một cái không gian, cao ba nghìn trượng, rông ba nghìn trượng, dài ba nghìn trượng, chỉnh chỉnh tề tề.

Vạn Kiếm Tiên Tôn vừa ra tay, Thái Huyền Môn mọi người trong lòng đều là trầm xuống, Phá Diệt Tiên Tôn "Hắc hắc" cười: "Hảo nhất thủ kiếm thuật! Các hạ kiếm thuật quả thực độc bộ thiên hạ, có thể cho biết tôn hào không?"

Vạn Kiếm Tiên Tôn lạnh lùng nói: "Bản tôn Vạn Kiếm Môn truyền nhân, chắc là các ngươi ở Cửu Châu mọi người nghe nói qua Vạn Kiếm đạo nhân, đó là Gia sư."

"Cái gì? Vạn Kiếm đạo nhân!" Trên phi phảng, truyền xuống một tiếng thét kinh hãi không ngừng, đầu hoàng kim cự long, tựa hồ cũng run run một chút.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận