Tác Giả Vũ Lạc Song Liêm

Thập Niên 60 Sau Khi Làm Mẹ Kế Tôi Chọn Ly Hôn

Thập Niên 60 Sau Khi Làm Mẹ Kế Tôi Chọn Ly Hôn

7.9/10
5983

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 49
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.9/10
2465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
14096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Thập Niên Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Thập Niên Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

7.9/10
10120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Kế Hoạch Trưởng Thành Của Chiến Thần Đế Quốc

Kế Hoạch Trưởng Thành Của Chiến Thần Đế Quốc

7.2/10
2431

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 13
Thập Niên 70 Trở Thành Quần Chúng Ăn Dưa

Thập Niên 70 Trở Thành Quần Chúng Ăn Dưa

7.9/10
6655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry

Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry

7/10
1815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 14
Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Trọng Sinh Chi Tướng Quân

7.2/10
17480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 106
Trọng Sinh 80 Làm Mỹ Thực

Trọng Sinh 80 Làm Mỹ Thực

7.4/10
18139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Xuyên Nhanh Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết

Xuyên Nhanh Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết

7.6/10
6569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 24
Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

7.7/10
6374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 109
Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

7.1/10
5698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 9
Điệu Valse Của Thiên Nga Đen

Điệu Valse Của Thiên Nga Đen

8.3/10
2092

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 4
Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

7.5/10
76152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 120
Ai Là Của Ai

Ai Là Của Ai

7.5/10
61003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất)

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất)

7.5/10
51333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 100
Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây

7.5/10
17047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 35
GV Ký Sự

GV Ký Sự

7.5/10
30499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 117
Ba Bé Bi Là Nam Chính

Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

7.5/10
69514

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 76
Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

7.5/10
2432

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 4
Công Tử, Chờ Ta Với!

Công Tử, Chờ Ta Với!

7.5/10
10477

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Chương 20
Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru

Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru

7.5/10
22252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 83
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

7.5/10
41351

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Thập Niên 60 Sau Khi Làm Mẹ Kế Tôi Chọn Ly Hôn
7.9/10
5983

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.9/10
2465

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
14096

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thập Niên Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi
7.9/10
10120

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Kế Hoạch Trưởng Thành Của Chiến Thần Đế Quốc
7.2/10
2431

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Thập Niên 70 Trở Thành Quần Chúng Ăn Dưa
7.9/10
6655

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry
7/10
1815

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Tướng Quân
7.2/10
17480

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trọng Sinh 80 Làm Mỹ Thực
7.4/10
18139

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết
7.6/10
6569

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh
7.7/10
6374

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền huyễn

Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất
7.1/10
5698

Thể loại: Đô Thị

Điệu Valse Của Thiên Nga Đen
8.3/10
2092

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Khác

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
7.5/10
76152

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Ai Là Của Ai
7.5/10
61003

Thể loại: Ngôn Tình

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất)
7.5/10
51333

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây
7.5/10
17047

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

GV Ký Sự
7.5/10
30499

Thể loại: Đam Mỹ

Ba Bé Bi Là Nam Chính
7.5/10
69514

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu
7.5/10
2432

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Công Tử, Chờ Ta Với!
7.5/10
10477

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
7.5/10
22252

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
7.5/10
41351

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không