Tác Giả Mộng Vũ Thần Phong

Kỳ Dao Lục

Kỳ Dao Lục

7/10
2159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 34
Thần Ma Đạo Tôn

Thần Ma Đạo Tôn

7.4/10
1310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 7
Nam Chủ Luôn Là Đối Ta Mưu Đồ Gây Rối Xuyên Nhanh

Nam Chủ Luôn Là Đối Ta Mưu Đồ Gây Rối Xuyên Nhanh

8.3/10
6789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 181
Nhóc Khóc Nhè Thật Thơm

Nhóc Khóc Nhè Thật Thơm

7.4/10
1565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 12
Ông lớn khom lưng vì tôi

Ông lớn khom lưng vì tôi

8.5/10
3113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 45
Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

7.7/10
9411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 178
Thập Niên 70 Mật Nha

Thập Niên 70 Mật Nha

7.1/10
12391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

7.7/10
12957

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Z Nhật Ký Sự Kiện FULL

Z Nhật Ký Sự Kiện FULL

7/10
8168

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 51
Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL

Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL

7.3/10
6753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Trở thành mẹ của năm vị lão đại

Trở thành mẹ của năm vị lão đại

8.5/10
24942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 110
Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch

Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch

7/10
2058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 10
Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

8/10
6901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10
24997

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
App Địa Ngục

App Địa Ngục

7.7/10
5781

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 17
Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

9.2/10
33609

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 242
Diện Thủ

Diện Thủ

7.5/10
89372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Vũ Thần Thiên Hạ

Vũ Thần Thiên Hạ

7.5/10
6104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 20
Chồng Tôi Ngoại Tình

Chồng Tôi Ngoại Tình

7.5/10
7080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 6
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

7.5/10
13974065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4707
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10
136660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 184
Người Ẩn Hình

Người Ẩn Hình

7.5/10
60753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 71
Mê Cung

Mê Cung

7.5/10
7227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 33
Thiên Tài Ngục Phi

Thiên Tài Ngục Phi

7.5/10
21212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 99
Ngự Mạt Thế

Ngự Mạt Thế

7.5/10
7224

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 32
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

7.5/10
8316

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

7.5/10
3116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

7.5/10
10439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 16
Kẻ Tình Nghi Số 1

Kẻ Tình Nghi Số 1

7.5/10
1623

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 4
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10
69478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10
24386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10
248883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 89
Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10
86209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 74
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
95561

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

7.5/10
974060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1341
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10
28625

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Tình Chi Luyến

Tình Chi Luyến

7.5/10
4254

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Kỳ Dao Lục
7/10
2159

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền huyễn

Thần Ma Đạo Tôn
7.4/10
1310

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Nam Chủ Luôn Là Đối Ta Mưu Đồ Gây Rối Xuyên Nhanh
8.3/10
6789

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nhóc Khóc Nhè Thật Thơm
7.4/10
1565

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ông lớn khom lưng vì tôi
8.5/10
3113

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối
7.7/10
9411

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Niên 70 Mật Nha
7.1/10
12391

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
7.7/10
12957

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Z Nhật Ký Sự Kiện FULL
7/10
8168

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL
7.3/10
6753

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trở thành mẹ của năm vị lão đại
8.5/10
24942

Thể loại: Truyện Khác

Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch
7/10
2058

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Huyền huyễn

Diệp Diệp Có Kim Tiêu
8/10
6901

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Mệnh Hoàng Hậu
8.7/10
24997

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

App Địa Ngục
7.7/10
5781

Thể loại: Linh Dị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
9.2/10
33609

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Diện Thủ
7.5/10
89372

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Vũ Thần Thiên Hạ
7.5/10
6104

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chồng Tôi Ngoại Tình
7.5/10
7080

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Linh Vũ Thiên Hạ
7.5/10
13974065

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
7.5/10
136660

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Ẩn Hình
7.5/10
60753

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mê Cung
7.5/10
7227

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiên Tài Ngục Phi
7.5/10
21212

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Ngự Mạt Thế
7.5/10
7224

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Nhàn Vân Công Tử
7.5/10
8316

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia
7.5/10
3116

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chỉ Là Hoàng Hậu
7.5/10
10439

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Kẻ Tình Nghi Số 1
7.5/10
1623

Thể loại: Trinh Thám

Anh, Đã Lâu Không Gặp!
7.5/10
69478

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu
7.5/10
24386

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn
7.5/10
248883

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Một Nhà Dưới Chân Núi
7.5/10
86209

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
95561

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Tu Chân Giả Tại Dị Thế
7.5/10
974060

Thể loại: Tiên Hiệp

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
7.5/10
28625

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Chi Luyến
7.5/10
4254

Thể loại: Ngôn Tình