Tác Giả Vân Tình Cung

Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đến Đứng Dậy - Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đến Đứng Dậy - Hắc Miêu Nghễ Nghễ

8.3/10
25780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 148
Em Là Ánh Sao Duy Nhất Của Anh

Em Là Ánh Sao Duy Nhất Của Anh

7.5/10
2406

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 5
Nghịch Thiên Thần Châm Quỷ Y Độc Vương Phi

Nghịch Thiên Thần Châm Quỷ Y Độc Vương Phi

7.9/10
159876

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 523
Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần

Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần

6.8/10
2883

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 28
Vương Gia Quá Khí Phách Vương Phi Muốn Vùng Lên

Vương Gia Quá Khí Phách Vương Phi Muốn Vùng Lên

8.5/10
19785

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 134
Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

7.5/10
33516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 110
Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

7.5/10
23805

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

7.5/10
16949

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 83
Quân Cưng Sủng Nhàn Thê

Quân Cưng Sủng Nhàn Thê

7.5/10
11081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 53
Tiểu Tỳ Trùng Sinh

Tiểu Tỳ Trùng Sinh

7.5/10
59724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 46
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

7.5/10
10191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 22
Rơi Vào Tay Ác Nam

Rơi Vào Tay Ác Nam

7.5/10
6965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 22
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

7.5/10
59741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 116
Gạt Lệ Cho Em

Gạt Lệ Cho Em

7.5/10
18752

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đến Đứng Dậy - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
8.3/10
25780

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Em Là Ánh Sao Duy Nhất Của Anh
7.5/10
2406

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Nghịch Thiên Thần Châm Quỷ Y Độc Vương Phi
7.9/10
159876

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần
6.8/10
2883

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Vương Gia Quá Khí Phách Vương Phi Muốn Vùng Lên
8.5/10
19785

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
7.5/10
33516

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Đào Hoa Yêu Yêu
7.5/10
23805

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
7.5/10
16949

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Quân Cưng Sủng Nhàn Thê
7.5/10
11081

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Tiểu Tỳ Trùng Sinh
7.5/10
59724

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Hoàng Cung Cẩm Tú
7.5/10
10191

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Rơi Vào Tay Ác Nam
7.5/10
6965

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu
7.5/10
59741

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Gạt Lệ Cho Em
7.5/10
18752

Thể loại: Ngôn Tình