Tác Giả Lục Vấn Hàn Tư Nhiên

Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn

Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn

7.8/10
1690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Tường Phượng Lược Tình FULL

Tường Phượng Lược Tình FULL

7.6/10
3113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Thương Giang Diễm Sử

Thương Giang Diễm Sử

8.5/10
2659

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 0
Sát Nhân Điện

Sát Nhân Điện

7.4/10
10535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 35
Ủng Bão (Cái Ôm)

Ủng Bão (Cái Ôm)

7.5/10
6764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Tuyệt Luyến - Chức Vân

Tuyệt Luyến - Chức Vân

7.5/10
8242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Tự Thủy Nhu Tình

Tự Thủy Nhu Tình

7.5/10
5695

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 12
[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

7.5/10
4499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 11
Tân Nương Nóng Bỏng

Tân Nương Nóng Bỏng

7.5/10
14426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 32
Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

7.5/10
75785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Phi Đao Túy Nguyệt

Phi Đao Túy Nguyệt

7.5/10
5389

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen

Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen

7.5/10
5737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

7.5/10
6345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn
7.8/10
1690

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Tường Phượng Lược Tình FULL
7.6/10
3113

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thương Giang Diễm Sử
8.5/10
2659

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Nhân Điện
7.4/10
10535

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Ủng Bão (Cái Ôm)
7.5/10
6764

Thể loại: Đam Mỹ

Tuyệt Luyến - Chức Vân
7.5/10
8242

Thể loại: Đam Mỹ

Tự Thủy Nhu Tình
7.5/10
5695

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình
7.5/10
4499

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tân Nương Nóng Bỏng
7.5/10
14426

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu
7.5/10
75785

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Đao Túy Nguyệt
7.5/10
5389

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen
7.5/10
5737

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Hậu Của Ông Chủ
7.5/10
6345

Thể loại: Ngôn Tình