Tác Giả Tửu Tiểu Thất

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào FULL

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào FULL

7/10
16969

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Cười Ta Quá Đa Tình

Cười Ta Quá Đa Tình

7.9/10
7450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 66
Hoàng Hậu Hoàng Hậu Vô Đức​ FULL

Hoàng Hậu Hoàng Hậu Vô Đức​ FULL

7.1/10
36935

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

7.9/10
155783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 104
Thời Gian Ngòn Ngọt

Thời Gian Ngòn Ngọt

7.5/10
7456

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Gian Thương Võng Du

Gian Thương Võng Du

8.5/10
8798

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 8
Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

8.5/10
44024

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

8.5/10
100982

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Bà xã, Theo anh về nhà đi !

Bà xã, Theo anh về nhà đi !

8.5/10
36032

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Điều Tiếu Lệnh

Điều Tiếu Lệnh

7.5/10
2009

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 3
Lê Hấp Đường Phèn

Lê Hấp Đường Phèn

7.5/10
400835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 115
Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

7.5/10
488612

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 101
Tiểu Béo

Tiểu Béo

7.5/10
5360

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

7.5/10
14592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Bước Vào Lòng Em

Bước Vào Lòng Em

7.5/10
10689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Thời Gian Có Chút Ngọt

Thời Gian Có Chút Ngọt

7.5/10
1894

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 3
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

7.5/10
217985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Sư Gia Pk Huyện Lệnh

7.5/10
49576

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 80
Từng Đóa Bọt Sóng

Từng Đóa Bọt Sóng

7.5/10
73933

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà

Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà

7.5/10
96037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục?

7.5/10
15598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Xuyên Qua Thành Cỏ Dại

Xuyên Qua Thành Cỏ Dại

7.5/10
22940

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 44
Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

7.5/10
24271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

7.5/10
34782

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Xuyên Không Thành Cỏ Dại

Xuyên Không Thành Cỏ Dại

7.5/10
12064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Chương 45
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

7.5/10
59005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

7.5/10
30051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào FULL
7/10
16969

Thể loại: Ngôn Tình

Cười Ta Quá Đa Tình
7.9/10
7450

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoàng Hậu Hoàng Hậu Vô Đức​ FULL
7.1/10
36935

Thể loại: Ngôn Tình

Bệ Hạ Xin Tự Trọng
7.9/10
155783

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Thời Gian Ngòn Ngọt
7.5/10
7456

Thể loại: Ngôn Tình

Gian Thương Võng Du
8.5/10
8798

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
8.5/10
44024

Thể loại: Ngôn Tình

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
8.5/10
100982

Thể loại: Ngôn Tình

Bà xã, Theo anh về nhà đi !
8.5/10
36032

Thể loại: Ngôn Tình

Điều Tiếu Lệnh
7.5/10
2009

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Lê Hấp Đường Phèn
7.5/10
400835

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hoàng Hậu Vô Đức
7.5/10
488612

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tiểu Béo
7.5/10
5360

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Gặp Sắc Nảy Lòng Tham
7.5/10
14592

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Bước Vào Lòng Em
7.5/10
10689

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Có Chút Ngọt
7.5/10
1894

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Võng Du

Cái Thùng Cơm Sát Vách
7.5/10
217985

Thể loại: Ngôn Tình

Sư Gia Pk Huyện Lệnh
7.5/10
49576

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Từng Đóa Bọt Sóng
7.5/10
73933

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
7.5/10
96037

Thể loại: Ngôn Tình

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục?
7.5/10
15598

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua Thành Cỏ Dại
7.5/10
22940

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi
7.5/10
24271

Thể loại: Ngôn Tình

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào
7.5/10
34782

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Không Thành Cỏ Dại
7.5/10
12064

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Khẩu Vị Nặng
7.5/10
59005

Thể loại: Ngôn Tình

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi
7.5/10
30051

Thể loại: Ngôn Tình