Tác Giả Túy Nhiễm Khinh Ca

Đổ Thạch Năng Nguyên Sư Đệ Nhất Tinh Tế

Đổ Thạch Năng Nguyên Sư Đệ Nhất Tinh Tế

7.5/10
1221

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Ta Ở Tương Lai Mở Bệnh Viện Tâm Thần

Ta Ở Tương Lai Mở Bệnh Viện Tâm Thần

7/10
1453

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 9
Âm Hôn Ngủ Cùng Quỷ FULL

Âm Hôn Ngủ Cùng Quỷ FULL

7.6/10
31530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 181
Xuyên Thư 80 Nữ Xứng Phật Hệ Mỹ Thực Chi Lộ

Xuyên Thư 80 Nữ Xứng Phật Hệ Mỹ Thực Chi Lộ

7.1/10
31118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 102
Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

7.8/10
13218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 60
Tinh Tế Đệ Nhất Đổ Thạch Năng Nguyên Sư

Tinh Tế Đệ Nhất Đổ Thạch Năng Nguyên Sư

7.6/10
1810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 5
Dị Giới Chi Thực Linh Sư

Dị Giới Chi Thực Linh Sư

7.9/10
3532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 15
Thập Niên 80 Con Đường Mỹ Thực

Thập Niên 80 Con Đường Mỹ Thực

7.6/10
19417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư

Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư

7.6/10
22066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây

Chương 116
Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

9.2/10
78336

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 125
Bao Lâu Mới Đủ Cho Một Tình Yêu

Bao Lâu Mới Đủ Cho Một Tình Yêu

7.5/10
1691

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Đổ Thạch Năng Nguyên Sư Đệ Nhất Tinh Tế
7.5/10
1221

Thể loại: Đam Mỹ

Ta Ở Tương Lai Mở Bệnh Viện Tâm Thần
7/10
1453

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Âm Hôn Ngủ Cùng Quỷ FULL
7.6/10
31530

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Xuyên Thư 80 Nữ Xứng Phật Hệ Mỹ Thực Chi Lộ
7.1/10
31118

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung
7.8/10
13218

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Tinh Tế Đệ Nhất Đổ Thạch Năng Nguyên Sư
7.6/10
1810

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Dị Giới Chi Thực Linh Sư
7.9/10
3532

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Con Đường Mỹ Thực
7.6/10
19417

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư
7.6/10
22066

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây

Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
9.2/10
78336

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bao Lâu Mới Đủ Cho Một Tình Yêu
7.5/10
1691

Thể loại: Ngôn Tình