Tác Giả Quỳnh Tương Ngọc Lộ

Mặt Trăng Máu

Mặt Trăng Máu

7.6/10
1458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn

Chương 24
Thiên Chiến

Thiên Chiến

7.3/10
1110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
Xây Dựng Vương Tọa

Xây Dựng Vương Tọa

7.8/10
3692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 101
Đốc Công Thiên Tuế

Đốc Công Thiên Tuế

7.1/10
3486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 37
Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

7.4/10
2853

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Phượng Hoàng Mắc Nạn Hoá Thân Thành Kol

Phượng Hoàng Mắc Nạn Hoá Thân Thành Kol

7.1/10
1758

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 8
Người Yêu Chí Tử

Người Yêu Chí Tử

7.9/10
9152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 130
Giám Ngục Của Cậu FULL

Giám Ngục Của Cậu FULL

7.8/10
5213

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Phương Tây

Chương 15
Loan Phượng Minh

Loan Phượng Minh

7.8/10
7865

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 29
May Mắn Hai Ta Không Buông Bỏ

May Mắn Hai Ta Không Buông Bỏ

7.5/10
2384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

7.5/10
55950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 267
Trùng Sinh Chi Hiền Thê

Trùng Sinh Chi Hiền Thê

7.5/10
2242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 4
Xuyên Qua Ta Trở Thành Pháp Sư Diệt Yêu Trừ Ma

Xuyên Qua Ta Trở Thành Pháp Sư Diệt Yêu Trừ Ma

7.5/10
1663

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 3
Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

7.5/10
9652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 43
Chuyện Tình Lớp Học Võ: Tình Yêu Của Lớp Trưởng

Chuyện Tình Lớp Học Võ: Tình Yêu Của Lớp Trưởng

7.5/10
1326

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 1
Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

7.5/10
27848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 110
Mặt Trăng Máu
7.6/10
1458

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn

Thiên Chiến
7.3/10
1110

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Xây Dựng Vương Tọa
7.8/10
3692

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đốc Công Thiên Tuế
7.1/10
3486

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại
7.4/10
2853

Thể loại: Ngôn Tình

Phượng Hoàng Mắc Nạn Hoá Thân Thành Kol
7.1/10
1758

Thể loại: Bách Hợp

Người Yêu Chí Tử
7.9/10
9152

Thể loại: Ngôn Tình

Giám Ngục Của Cậu FULL
7.8/10
5213

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Phương Tây

Loan Phượng Minh
7.8/10
7865

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

May Mắn Hai Ta Không Buông Bỏ
7.5/10
2384

Thể loại: Đam Mỹ

Khí Phi Không Dễ Làm
7.5/10
55950

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Chi Hiền Thê
7.5/10
2242

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Xuyên Qua Ta Trở Thành Pháp Sư Diệt Yêu Trừ Ma
7.5/10
1663

Thể loại: Truyện Teen, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không

Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch
7.5/10
9652

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chuyện Tình Lớp Học Võ: Tình Yêu Của Lớp Trưởng
7.5/10
1326

Thể loại: Truyện Teen

Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên
7.5/10
27848

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình