Tác Giả Trần Thanh Vân

Vạn Độc Quỹ Môn FULL

Vạn Độc Quỹ Môn FULL

7.7/10
21124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 188
Vong Mệnh Thiên Nhai

Vong Mệnh Thiên Nhai

8.5/10
12586

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Đoạt Hồn Tuyệt Cung

Đoạt Hồn Tuyệt Cung

8.5/10
19797

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Xích Bát Vô Tình

Xích Bát Vô Tình

8.5/10
21079

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
U Vương Quỷ Điện

U Vương Quỷ Điện

8.5/10
17000

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Tàng Long Đỉnh

Tàng Long Đỉnh

8.5/10
38936

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 96
Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)

Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)

8.5/10
32705

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 89
Thiết Thư Trúc Kiếm

Thiết Thư Trúc Kiếm

7.5/10
29175

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 87
Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

7.5/10
21964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Thủy Tinh Cầu

Thủy Tinh Cầu

7.5/10
20116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 110
Thái Dương Huyền Công

Thái Dương Huyền Công

7.5/10
12102

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Trường Kiếm Tương Tư

Trường Kiếm Tương Tư

7.5/10
23247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 74
Thất Sát Lệnh

Thất Sát Lệnh

7.5/10
10130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Quỷ Kiếm Vương

Quỷ Kiếm Vương

7.5/10
12648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Sanh Tử Kiều

Sanh Tử Kiều

7.5/10
11035

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 57
Ngũ Long Tuyệt Mệnh

Ngũ Long Tuyệt Mệnh

7.5/10
10869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Lư Sơn Kỳ Nữ

Lư Sơn Kỳ Nữ

7.5/10
12468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 53
Kim Bút Thần Hiệp

Kim Bút Thần Hiệp

7.5/10
6348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

7.5/10
21212

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 51
Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Kim Bài Sách Hồn Lệnh

7.5/10
13267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

7.5/10
9108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

7.5/10
26341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Huyết Thù Sát Lệnh

Huyết Thù Sát Lệnh

7.5/10
10253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Huyết Ảnh Ma Tôn

Huyết Ảnh Ma Tôn

7.5/10
11720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Hắc Nho

Hắc Nho

7.5/10
41552

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 116
Hóa Huyết Thần Công

Hóa Huyết Thần Công

7.5/10
25668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 115
Đề Ấn Giang Hồ

Đề Ấn Giang Hồ

7.5/10
23238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 95
Đoạt Hồn Chung

Đoạt Hồn Chung

7.5/10
11299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 38
Đạo Ma Nhị Đế

Đạo Ma Nhị Đế

7.5/10
30200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 117
Độc Hồ Điệp

Độc Hồ Điệp

7.5/10
9794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Độc Thủ Phật Tâm

Độc Thủ Phật Tâm

7.5/10
13135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Cữu U Ma Động

Cữu U Ma Động

7.5/10
16638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Thần Long Cửu Chuyển

Thần Long Cửu Chuyển

7.5/10
10875

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Bạch Các Môn

Bạch Các Môn

7.5/10
8068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 23
Bạch Cốt U Linh

Bạch Cốt U Linh

7.5/10
12056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Ảo Ma Bộ Pháp

Ảo Ma Bộ Pháp

7.5/10
17049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Càn Khôn Tuyệt Pháp

Càn Khôn Tuyệt Pháp

7.5/10
11905

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Án Trì Truy Xứ

Án Trì Truy Xứ

7.5/10
16769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 54
Bí Thư Tiên Kiếm

Bí Thư Tiên Kiếm

7.5/10
5279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Âm Dương Quái Diện

Âm Dương Quái Diện

7.5/10
12926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Âm Dương Thần Chưởng

Âm Dương Thần Chưởng

7.5/10
7516

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Huyết Y Kỳ Thư

Huyết Y Kỳ Thư

7.5/10
35164

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 94
Vạn Độc Quỹ Môn FULL
7.7/10
21124

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vong Mệnh Thiên Nhai
8.5/10
12586

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Tuyệt Cung
8.5/10
19797

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xích Bát Vô Tình
8.5/10
21079

Thể loại: Kiếm Hiệp

U Vương Quỷ Điện
8.5/10
17000

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tàng Long Đỉnh
8.5/10
38936

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)
8.5/10
32705

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết Thư Trúc Kiếm
7.5/10
29175

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký
7.5/10
21964

Thể loại: Ngôn Tình

Thủy Tinh Cầu
7.5/10
20116

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Dương Huyền Công
7.5/10
12102

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trường Kiếm Tương Tư
7.5/10
23247

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Sát Lệnh
7.5/10
10130

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Kiếm Vương
7.5/10
12648

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sanh Tử Kiều
7.5/10
11035

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngũ Long Tuyệt Mệnh
7.5/10
10869

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lư Sơn Kỳ Nữ
7.5/10
12468

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Bút Thần Hiệp
7.5/10
6348

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng
7.5/10
21212

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Bài Sách Hồn Lệnh
7.5/10
13267

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi
7.5/10
9108

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
7.5/10
26341

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Thù Sát Lệnh
7.5/10
10253

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Ảnh Ma Tôn
7.5/10
11720

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hắc Nho
7.5/10
41552

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hóa Huyết Thần Công
7.5/10
25668

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đề Ấn Giang Hồ
7.5/10
23238

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Chung
7.5/10
11299

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đạo Ma Nhị Đế
7.5/10
30200

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Hồ Điệp
7.5/10
9794

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Thủ Phật Tâm
7.5/10
13135

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cữu U Ma Động
7.5/10
16638

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Long Cửu Chuyển
7.5/10
10875

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Các Môn
7.5/10
8068

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Cốt U Linh
7.5/10
12056

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Ma Bộ Pháp
7.5/10
17049

Thể loại: Kiếm Hiệp

Càn Khôn Tuyệt Pháp
7.5/10
11905

Thể loại: Kiếm Hiệp

Án Trì Truy Xứ
7.5/10
16769

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Bí Thư Tiên Kiếm
7.5/10
5279

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Quái Diện
7.5/10
12926

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Thần Chưởng
7.5/10
7516

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Y Kỳ Thư
7.5/10
35164

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Kiếm Hiệp