Tác Giả Tống Tượng Bạch

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

7.8/10
1064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

7.9/10
1107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Vai Ác Mạt Thế Yêu Thầm Tôi

Vai Ác Mạt Thế Yêu Thầm Tôi

7/10
1256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 6
Ngõ Ngô Đồng

Ngõ Ngô Đồng

7.9/10
1295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Trở Thành Cá Chép Hình Người Ở Tận Thế

Trở Thành Cá Chép Hình Người Ở Tận Thế

7.4/10
1138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Chương 6
Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt

Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt

7.4/10
1458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 20
Ngoại Trừ Ta Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Ngoại Trừ Ta Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

7.5/10
16836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 58
Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Cứu Rỗi Kịch Bản

Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Cứu Rỗi Kịch Bản

7.1/10
19909

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 139
Cô Dâu Mới

Cô Dâu Mới

7.4/10
7238

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 37
Khâu Lại Hạnh Phúc FULL

Khâu Lại Hạnh Phúc FULL

7.5/10
5909

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 28
Nàng Không Phụng Bồi Bạch Nguyệt Quang

Nàng Không Phụng Bồi Bạch Nguyệt Quang

7.4/10
1852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi

Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi

7.8/10
51829

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 150
Hắc Hoàng Hậu

Hắc Hoàng Hậu

7.7/10
7502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Lọ Kẹo FULL

Lọ Kẹo FULL

7.1/10
20607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 47
Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu FULL

Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu FULL

7/10
199081

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 102
Bán Đời

Bán Đời

7.5/10
17902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 29
Vị Của Gió

Vị Của Gió

7.5/10
5832

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 16
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

8.5/10
178280

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 70
Theo Đuổi Nữ Thần

Theo Đuổi Nữ Thần

7.5/10
2646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Thao Khóc Lão Sư

Thao Khóc Lão Sư

7.5/10
20150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 6
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

8.9/10
108028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 70
Quán Rượu Cát Tường

Quán Rượu Cát Tường

7.5/10
13409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 21
Chồng Lưu Manh

Chồng Lưu Manh

7.5/10
8497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

7.5/10
9742

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tái Thế Làm Phi

Tái Thế Làm Phi

7.5/10
257170

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế

Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế

7.5/10
18346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 59
Tìm Kiếm Nam Chính

Tìm Kiếm Nam Chính

7.5/10
96154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 78
Cô Vợ Ăn Xin

Cô Vợ Ăn Xin

7.5/10
8500

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

7.5/10
2080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

7.5/10
2305

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

7.5/10
24819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 100
Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

7.5/10
94286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 52
Vương Gia Tha Mạng

Vương Gia Tha Mạng

7.5/10
6680

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Người Tốt Kẻ Xấu

Người Tốt Kẻ Xấu

7.5/10
12062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Hòe Viên

Hòe Viên

7.5/10
27234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 53
Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

7.5/10
9133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thư Ký Không Lên Giường

Thư Ký Không Lên Giường

7.5/10
12375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tình Nhân Ngầm

Tình Nhân Ngầm

7.5/10
7776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

7.5/10
58417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác
7.8/10
1064

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác
7.9/10
1107

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vai Ác Mạt Thế Yêu Thầm Tôi
7/10
1256

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Ngõ Ngô Đồng
7.9/10
1295

Thể loại: Ngôn Tình

Trở Thành Cá Chép Hình Người Ở Tận Thế
7.4/10
1138

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt
7.4/10
1458

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ngoại Trừ Ta Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính
7.5/10
16836

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Cứu Rỗi Kịch Bản
7.1/10
19909

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Cô Dâu Mới
7.4/10
7238

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Khâu Lại Hạnh Phúc FULL
7.5/10
5909

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Nàng Không Phụng Bồi Bạch Nguyệt Quang
7.4/10
1852

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi
7.8/10
51829

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hắc Hoàng Hậu
7.7/10
7502

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Lọ Kẹo FULL
7.1/10
20607

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu FULL
7/10
199081

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bán Đời
7.5/10
17902

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Vị Của Gió
7.5/10
5832

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Mẹ Kế Zombie
8.5/10
178280

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Theo Đuổi Nữ Thần
7.5/10
2646

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thao Khóc Lão Sư
7.5/10
20150

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Mẹ Kế Zombie
8.9/10
108028

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Quán Rượu Cát Tường
7.5/10
13409

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chồng Lưu Manh
7.5/10
8497

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Vợ Xung Hỉ
7.5/10
9742

Thể loại: Ngôn Tình

Tái Thế Làm Phi
7.5/10
257170

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
7.5/10
18346

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Tìm Kiếm Nam Chính
7.5/10
96154

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Cô Vợ Ăn Xin
7.5/10
8500

Thể loại: Ngôn Tình

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
7.5/10
2080

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ
7.5/10
2305

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Khủng Bố Cao Hiệu
7.5/10
24819

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Khoa Huyễn, Võng Du

Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)
7.5/10
94286

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Vương Gia Tha Mạng
7.5/10
6680

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Người Tốt Kẻ Xấu
7.5/10
12062

Thể loại: Ngôn Tình

Hòe Viên
7.5/10
27234

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê
7.5/10
9133

Thể loại: Ngôn Tình

Thư Ký Không Lên Giường
7.5/10
12375

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Nhân Ngầm
7.5/10
7776

Thể loại: Ngôn Tình

Khống Chế Dục
7.5/10
58417

Thể loại: Ngôn Tình