Tác Giả Tiểu Mật Phong Ông Ông Hưởng

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

7.8/10
1817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 17
Quân Đoàn Dị Năng

Quân Đoàn Dị Năng

7.5/10
3296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Việt Nam

Chương 62
Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao

Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao

8.5/10
3142

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 29
Thí Thiên Nhận

Thí Thiên Nhận

8.5/10
4111

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 10
Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài

Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài

8.5/10
31509

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp

Chương 76
Chiến Thần Biến

Chiến Thần Biến

8.5/10
38946

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 716
Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

7.5/10
4697570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 2721
Vô Cương

Vô Cương

7.5/10
14112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 62
[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

7.5/10
2897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 10
Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

7.5/10
21806

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 70
Dâm Thú Chi Quế Hoa

Dâm Thú Chi Quế Hoa

7.5/10
5122

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

7.5/10
17136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức

Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức

7.5/10
8424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Hạnh Phúc Khi Có Anh

Hạnh Phúc Khi Có Anh

7.5/10
1331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Duy Ngã Độc Tôn

Duy Ngã Độc Tôn

7.5/10
538067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 955
Ngạo Kiếm Lăng Vân

Ngạo Kiếm Lăng Vân

7.5/10
283513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 761
Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn
7.8/10
1817

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Quân Đoàn Dị Năng
7.5/10
3296

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Việt Nam

Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao
8.5/10
3142

Thể loại: Truyện Teen

Thí Thiên Nhận
8.5/10
4111

Thể loại: Tiên Hiệp

Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài
8.5/10
31509

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp

Chiến Thần Biến
8.5/10
38946

Thể loại: Khoa Huyễn

Thí Thiên Đao
7.5/10
4697570

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Vô Cương
7.5/10
14112

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!
7.5/10
2897

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
7.5/10
21806

Thể loại: Bách Hợp

Dâm Thú Chi Quế Hoa
7.5/10
5122

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư
7.5/10
17136

Thể loại: Đam Mỹ

Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức
7.5/10
8424

Thể loại: Đam Mỹ

Hạnh Phúc Khi Có Anh
7.5/10
1331

Thể loại: Ngôn Tình

Duy Ngã Độc Tôn
7.5/10
538067

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Ngạo Kiếm Lăng Vân
7.5/10
283513

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn