Tác Giả Tiểu Mật Phong

Nụ Hôn Chứa Độc

Nụ Hôn Chứa Độc

7.7/10
2380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 19
Nghe Phong Gọi Tình FULL

Nghe Phong Gọi Tình FULL

7.4/10
10550

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Tobirama Có Cái Group Chat

Tobirama Có Cái Group Chat

7.2/10
15082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 361
Thỉnh Quân Nhập Ung

Thỉnh Quân Nhập Ung

7.7/10
2259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 24
Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

7.8/10
12150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 59
Quân Đoàn Dị Năng

Quân Đoàn Dị Năng

7.5/10
7352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Việt Nam

Chương 62
Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao

Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao

8.5/10
4220

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 29
Thí Thiên Nhận

Thí Thiên Nhận

8.5/10
4827

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 10
Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài

Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài

8.5/10
35219

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp

Chương 76
Chiến Thần Biến

Chiến Thần Biến

8.5/10
57357

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 716
Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

7.5/10
5485822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 2721
Vô Cương

Vô Cương

7.5/10
17278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 62
[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

7.5/10
3505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

7.5/10
24793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 70
Dâm Thú Chi Quế Hoa

Dâm Thú Chi Quế Hoa

7.5/10
6497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

7.5/10
21836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức

Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức

7.5/10
10109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Hạnh Phúc Khi Có Anh

Hạnh Phúc Khi Có Anh

7.5/10
1546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Duy Ngã Độc Tôn

Duy Ngã Độc Tôn

7.5/10
638098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 955
Ngạo Kiếm Lăng Vân

Ngạo Kiếm Lăng Vân

7.5/10
325916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 761
Nụ Hôn Chứa Độc
7.7/10
2380

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Nghe Phong Gọi Tình FULL
7.4/10
10550

Thể loại: Ngôn Tình

Tobirama Có Cái Group Chat
7.2/10
15082

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Thỉnh Quân Nhập Ung
7.7/10
2259

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn
7.8/10
12150

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Quân Đoàn Dị Năng
7.5/10
7352

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Việt Nam

Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao
8.5/10
4220

Thể loại: Truyện Teen

Thí Thiên Nhận
8.5/10
4827

Thể loại: Tiên Hiệp

Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài
8.5/10
35219

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp

Chiến Thần Biến
8.5/10
57357

Thể loại: Khoa Huyễn

Thí Thiên Đao
7.5/10
5485822

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Vô Cương
7.5/10
17278

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!
7.5/10
3505

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
7.5/10
24793

Thể loại: Bách Hợp

Dâm Thú Chi Quế Hoa
7.5/10
6497

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư
7.5/10
21836

Thể loại: Đam Mỹ

Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức
7.5/10
10109

Thể loại: Đam Mỹ

Hạnh Phúc Khi Có Anh
7.5/10
1546

Thể loại: Ngôn Tình

Duy Ngã Độc Tôn
7.5/10
638098

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Ngạo Kiếm Lăng Vân
7.5/10
325916

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền huyễn