Tác Giả Tiểu Long Thức Tỉnh

Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chiến Đấu Cho Ước Mơ

7.1/10
2978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 103
Ta Từ Tiểu Long Đến Đại Chúa Tể

Ta Từ Tiểu Long Đến Đại Chúa Tể

7.3/10
1245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Hài Hước, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 5
Ma Lâm Thiên Hạ

Ma Lâm Thiên Hạ

7/10
10821

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 120
Đế Cuồng

Đế Cuồng

7.1/10
12999

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 422
Cuồng Long Ở Rể

Cuồng Long Ở Rể

7.2/10
7930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 40
Phát Thanh Khủng Bố

Phát Thanh Khủng Bố

7.3/10
2072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 29
Hắn Đến Từ Địa Ngục

Hắn Đến Từ Địa Ngục

7.9/10
12756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 55
Trở Về Từ Địa Ngục

Trở Về Từ Địa Ngục

7.6/10
2991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 13
Phượng Hí Cửu Thiên

Phượng Hí Cửu Thiên

6.8/10
23474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 137
Cương Thi Dị Truyện

Cương Thi Dị Truyện

7.5/10
11841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 61
Mê Loạn Tình Dục

Mê Loạn Tình Dục

7.5/10
368802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 35
Số Trời Cay Nghiệt

Số Trời Cay Nghiệt

7.5/10
7044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 34
Ác Linh

Ác Linh

7.5/10
3274

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Chương 12
Thâm Dạ Thư Ốc

Thâm Dạ Thư Ốc

7.7/10
8337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Chương 42
Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

7.5/10
6060

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 35
Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

7.5/10
12156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 61
Thi Vương Cuối Cùng

Thi Vương Cuối Cùng

7.5/10
6803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 42
Cuồng Long Chưởng

Cuồng Long Chưởng

7.5/10
11049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đoản Văn, Kiếm Hiệp

Chương 23
Khủng Bố Phát Thanh

Khủng Bố Phát Thanh

7.5/10
1574

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 3
Chú, Đừng Như Vậy

Chú, Đừng Như Vậy

7.5/10
1648

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Dĩ Ác Chế Ác

Dĩ Ác Chế Ác

7.5/10
12282

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 41
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

7.5/10
4810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương, Đô Thị

Chương 23
Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

7.5/10
6636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Chương 9
Chiến Đấu Cho Ước Mơ
7.1/10
2978

Thể loại: Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Ta Từ Tiểu Long Đến Đại Chúa Tể
7.3/10
1245

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Hài Hước, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Ma Lâm Thiên Hạ
7/10
10821

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Linh Dị, Huyền Huyễn

Đế Cuồng
7.1/10
12999

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cuồng Long Ở Rể
7.2/10
7930

Thể loại: Đô Thị

Phát Thanh Khủng Bố
7.3/10
2072

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Hắn Đến Từ Địa Ngục
7.9/10
12756

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Trở Về Từ Địa Ngục
7.6/10
2991

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Phượng Hí Cửu Thiên
6.8/10
23474

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cương Thi Dị Truyện
7.5/10
11841

Thể loại: Xuyên Không, Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Mê Loạn Tình Dục
7.5/10
368802

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Số Trời Cay Nghiệt
7.5/10
7044

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền Huyễn

Ác Linh
7.5/10
3274

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Thâm Dạ Thư Ốc
7.7/10
8337

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Thiên Hà Đại Lục Ký
7.5/10
6060

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
7.5/10
12156

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Thi Vương Cuối Cùng
7.5/10
6803

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Huyền Huyễn

Cuồng Long Chưởng
7.5/10
11049

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đoản Văn, Kiếm Hiệp

Khủng Bố Phát Thanh
7.5/10
1574

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chú, Đừng Như Vậy
7.5/10
1648

Thể loại: Ngôn Tình

Dĩ Ác Chế Ác
7.5/10
12282

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Thông Điệp Cuối Cùng
7.5/10
4810

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương, Đô Thị

Thần Thương Vô Địch
7.5/10
6636

Thể loại: Truyện Sắc, Kiếm Hiệp