Tác Giả Tiểu Đan

Duyên Khởi Duyên Tàn - Duyên Chi Ngộ

Duyên Khởi Duyên Tàn - Duyên Chi Ngộ

7.8/10
1070

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 4
36 Kế Theo Đuổi Lăng Vân Nguyệt

36 Kế Theo Đuổi Lăng Vân Nguyệt

7.8/10
1237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 22
Thập Sinh Ái Mộ FULL

Thập Sinh Ái Mộ FULL

7.2/10
2681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 37
Lục Vân Vô Ưu - Ái Hận Tình Thù

Lục Vân Vô Ưu - Ái Hận Tình Thù

7.9/10
1090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 3
Quốc Sư Xuyên Thành Quý Công Tử Nhà Giàu

Quốc Sư Xuyên Thành Quý Công Tử Nhà Giàu

7.7/10
1314

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương

Chương 6
Duyên Chi Mộng FULL

Duyên Chi Mộng FULL

7.6/10
1659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 11
Tam Sinh Ái Mộ FULL

Tam Sinh Ái Mộ FULL

7.2/10
1546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Hoàng Thượng Ép Ta Cung Đấu

Hoàng Thượng Ép Ta Cung Đấu

7.8/10
3208

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 22
Mặt Manh Tự Cứu Chỉ Nam

Mặt Manh Tự Cứu Chỉ Nam

7.9/10
5762

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Mang Cầu Chạy Sau Đại Mỹ Nhân Hối Hận

Mang Cầu Chạy Sau Đại Mỹ Nhân Hối Hận

7.7/10
5989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 97
Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn FULL

Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn FULL

7.3/10
40359

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 201
Kim Cương Mật Hôn

Kim Cương Mật Hôn

7.8/10
12680

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 337
Nhân Cách Hung Dữ

Nhân Cách Hung Dữ

7.2/10
1808

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 16
Năm Đó Yêu Thầm Cậu

Năm Đó Yêu Thầm Cậu

7.4/10
1898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Bất Dung

Bất Dung

7.8/10
1452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

7.4/10
13492

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Vô Hạn Lưu Song Trọng Nhân Cách

Vô Hạn Lưu Song Trọng Nhân Cách

7.8/10
3789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Khi Gió Lại Thổi

Khi Gió Lại Thổi

7.3/10
6323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 75
Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

6.6/10
66823

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 85
Quỷ Đế Độc Sủng, Nương Tử Thật Mê Người

Quỷ Đế Độc Sủng, Nương Tử Thật Mê Người

8.5/10
11178

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 28
A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

7.5/10
7054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 27
Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

7.5/10
93280

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Không Gian Chi Tù Ái

Không Gian Chi Tù Ái

7.5/10
6950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 30
Ba Định Luật Của Pháp Sư

Ba Định Luật Của Pháp Sư

7.5/10
19123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 111
Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

7.5/10
12787

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 64
Duyên Khởi Duyên Tàn - Duyên Chi Ngộ
7.8/10
1070

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

36 Kế Theo Đuổi Lăng Vân Nguyệt
7.8/10
1237

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Thập Sinh Ái Mộ FULL
7.2/10
2681

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lục Vân Vô Ưu - Ái Hận Tình Thù
7.9/10
1090

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Quốc Sư Xuyên Thành Quý Công Tử Nhà Giàu
7.7/10
1314

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương

Duyên Chi Mộng FULL
7.6/10
1659

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tam Sinh Ái Mộ FULL
7.2/10
1546

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoàng Thượng Ép Ta Cung Đấu
7.8/10
3208

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Mặt Manh Tự Cứu Chỉ Nam
7.9/10
5762

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Mang Cầu Chạy Sau Đại Mỹ Nhân Hối Hận
7.7/10
5989

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn FULL
7.3/10
40359

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Kim Cương Mật Hôn
7.8/10
12680

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nhân Cách Hung Dữ
7.2/10
1808

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Năm Đó Yêu Thầm Cậu
7.4/10
1898

Thể loại: Truyện Teen

Bất Dung
7.8/10
1452

Thể loại: Ngôn Tình

Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
7.4/10
13492

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Hạn Lưu Song Trọng Nhân Cách
7.8/10
3789

Thể loại: Đam Mỹ

Khi Gió Lại Thổi
7.3/10
6323

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Huyền huyễn

Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương
6.6/10
66823

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Quỷ Đế Độc Sủng, Nương Tử Thật Mê Người
8.5/10
11178

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!
7.5/10
7054

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
7.5/10
93280

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Gian Chi Tù Ái
7.5/10
6950

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Ba Định Luật Của Pháp Sư
7.5/10
19123

Thể loại: Đô Thị, Phương Tây, Huyền huyễn

Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
7.5/10
12787

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu