Tác Giả Tích Bỉ Lan Hoa

Đương Ma Vương Biến Thân Nam Xứng Xuyên Nhanh

Đương Ma Vương Biến Thân Nam Xứng Xuyên Nhanh

7.5/10
9577

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 272
Hoa Hồng Đoàn Tàu

Hoa Hồng Đoàn Tàu

7.4/10
7118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 128
Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã

Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã

7.3/10
4373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 37
Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

6.7/10
9248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 35
Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo

Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo

7.5/10
50103

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng

Chương 69
Quan Sách

Quan Sách

7.5/10
472563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường

Chương 1318
Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

7.5/10
7853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 24
Về Bên Anh

Về Bên Anh

7.5/10
48393

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

7.5/10
3878

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 4
Tình Yêu Bảy Năm

Tình Yêu Bảy Năm

7.5/10
33707

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

7.5/10
13483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 47
Bình An Của Anh

Bình An Của Anh

7.5/10
78019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

7.5/10
510268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Quan Trường

Chương 1303
Đương Ma Vương Biến Thân Nam Xứng Xuyên Nhanh
7.5/10
9577

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hoa Hồng Đoàn Tàu
7.4/10
7118

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã
7.3/10
4373

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi
6.7/10
9248

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo
7.5/10
50103

Thể loại: Truyện Sủng

Quan Sách
7.5/10
472563

Thể loại: Quan Trường

Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)
7.5/10
7853

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Về Bên Anh
7.5/10
48393

Thể loại: Ngôn Tình

Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi
7.5/10
3878

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình Yêu Bảy Năm
7.5/10
33707

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công
7.5/10
13483

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Bình An Của Anh
7.5/10
78019

Thể loại: Ngôn Tình

Bố Y Quan Đạo
7.5/10
510268

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Quan Trường