Tác Giả Thục Linh

Chung Cư Quỷ Dị

Chung Cư Quỷ Dị

7.4/10
4300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 32
Tử Huyết Tóc Full

Tử Huyết Tóc Full

8.5/10
7596

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 22
Tập Thể 0910 FULL

Tập Thể 0910 FULL

7.2/10
4279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 22
Độc Trùng Phong

Độc Trùng Phong

7/10
3013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 20
Ngôi Làng Cổ Mộ FULL

Ngôi Làng Cổ Mộ FULL

7.9/10
5706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Cầu Vong Phách FULL

Cầu Vong Phách FULL

7.3/10
5861

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam

Chương 23
Âm Trung Quỷ

Âm Trung Quỷ

7.5/10
11180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 22
Bóng Trăng Trắng Ngà

Bóng Trăng Trắng Ngà

7.5/10
9696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 24
Cầu Vong Khách

Cầu Vong Khách

7.5/10
7611

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 23
Nhục Hồng Ngải

Nhục Hồng Ngải

7.5/10
10648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 27
Tráo Huyết

Tráo Huyết

7.5/10
8504

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 25