Tác Giả Thôi Thì Thần Thần Đi

Đại Nhị X Tiểu Thốn Chẳng Gặp Tài Tử

Đại Nhị X Tiểu Thốn Chẳng Gặp Tài Tử

7.3/10
1289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 11
Toả Phương Ký

Toả Phương Ký

7.1/10
1713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 29
Hệ Thống Show Ân Ái FULL

Hệ Thống Show Ân Ái FULL

7.8/10
28844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 100
Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Đưa Hồ Ly Vào Nhà

7.9/10
3131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 47
Hoa Hồng

Hoa Hồng

7.9/10
14966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 71
Sau Khi Bạo Hồng Tôi Cầm Huy Chương Thế Vận Hội Olympic

Sau Khi Bạo Hồng Tôi Cầm Huy Chương Thế Vận Hội Olympic

7.3/10
1683

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 12
Tiễn Tâmtiễn Đinh Chiết Hoa

Tiễn Tâmtiễn Đinh Chiết Hoa

7.6/10
1279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Chu Đường

Chu Đường

7.7/10
4317

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 20
Phật Hệ Nữ Phụ Online Ăn Dưa

Phật Hệ Nữ Phụ Online Ăn Dưa

7.3/10
3077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 11
Rung Động Tuổi Dậy Thì

Rung Động Tuổi Dậy Thì

7.7/10
6641

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Light Novel, Truyện Khác

Chương 46
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

8.5/10
13811

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 61
Tuyệt Đỉnh

Tuyệt Đỉnh

8.5/10
6495

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

9.3/10
148342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Tổng Tài Muốn Đè Tôi

8.2/10
222871

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 20
Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

7.5/10
14420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Tị Tuyết Truyền Kỳ

Tị Tuyết Truyền Kỳ

7.5/10
2828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Toái Không Đao

Toái Không Đao

7.5/10
2521

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 8
Phá Lãng Trùy

Phá Lãng Trùy

7.5/10
2668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Đại Nhị X Tiểu Thốn Chẳng Gặp Tài Tử
7.3/10
1289

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Toả Phương Ký
7.1/10
1713

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hệ Thống Show Ân Ái FULL
7.8/10
28844

Thể loại: Đam Mỹ

Đưa Hồ Ly Vào Nhà
7.9/10
3131

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Hoa Hồng
7.9/10
14966

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Sau Khi Bạo Hồng Tôi Cầm Huy Chương Thế Vận Hội Olympic
7.3/10
1683

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Tiễn Tâmtiễn Đinh Chiết Hoa
7.6/10
1279

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chu Đường
7.7/10
4317

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Phật Hệ Nữ Phụ Online Ăn Dưa
7.3/10
3077

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Rung Động Tuổi Dậy Thì
7.7/10
6641

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Light Novel, Truyện Khác

Hoán Nhật Tiễn
8.5/10
13811

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Tuyệt Đỉnh
8.5/10
6495

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em
9.3/10
148342

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Muốn Đè Tôi
8.2/10
222871

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế
7.5/10
14420

Thể loại: Đam Mỹ

Tị Tuyết Truyền Kỳ
7.5/10
2828

Thể loại: Kiếm Hiệp

Toái Không Đao
7.5/10
2521

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phá Lãng Trùy
7.5/10
2668

Thể loại: Kiếm Hiệp