Tác Giả La Bặc Hoa Thỏ Tử

Sa Điêu Pháo Hôi Tự Cứu Chỉ Nam Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Nam Thê

Sa Điêu Pháo Hôi Tự Cứu Chỉ Nam Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Nam Thê

8.3/10
1468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 109
Cực Hạn Sinh Tồn

Cực Hạn Sinh Tồn

7.2/10
1119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 78
Tiểu Đàn

Tiểu Đàn

7.4/10
1051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

7.9/10
1071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 15
Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! FULL

Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! FULL

7.1/10
8997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 111
Thập Niên 80 - Nuôi Vai Ác

Thập Niên 80 - Nuôi Vai Ác

7.6/10
1756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Huyền Huyễn

Chương 44
Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim

Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim

7.5/10
1104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 28
Tam Giác Không Đồng Đều

Tam Giác Không Đồng Đều

7/10
1113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 14
Mộng Chiếu

Mộng Chiếu

7.9/10
1347

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 22
Hương Tóc

Hương Tóc

7.1/10
1215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Chương 12
Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

7.4/10
1829

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 19
Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Nhân Vật Phản Diện Công Lược

7.6/10
2394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 74
Hôm Nay Sư Tôn Rất Thơm Sao

Hôm Nay Sư Tôn Rất Thơm Sao

7.2/10
1097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

7.4/10
9622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 84
Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

7.1/10
2693

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 84
Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

7.7/10
17071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 211
Havana Tôi Không Còn Yêu Người Nữa FULL

Havana Tôi Không Còn Yêu Người Nữa FULL

7.6/10
1319

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 5
Bụi Bặm

Bụi Bặm

7.2/10
1723

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 21
Em Em Em Ghét Anh

Em Em Em Ghét Anh

7.7/10
1644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học Full

Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học Full

8.1/10
4379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 47
Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

7.7/10
1924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Công Lược Vai Phản Diện

Công Lược Vai Phản Diện

7.7/10
1370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 8
Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ]

Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ]

7.4/10
6151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 82
Ánh Trăng Cũ Trong Thời Gian

Ánh Trăng Cũ Trong Thời Gian

7.1/10
1237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

7.1/10
5953

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Thơm Luôn

Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Thơm Luôn

7.9/10
1258

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đông Phương, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 9
Thập Niên 80 Xuyên Về Làm Con Nuôi Của Mẹ Ruột

Thập Niên 80 Xuyên Về Làm Con Nuôi Của Mẹ Ruột

7.7/10
3815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 39
Ám Dạ No1 Ám Dạ Sắp Tới

Ám Dạ No1 Ám Dạ Sắp Tới

7.3/10
1320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 18
Vô Hạ FULL

Vô Hạ FULL

7/10
1377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi Vô Hạn Lưu

Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi Vô Hạn Lưu

7.6/10
1267

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

7.2/10
2668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 50
Cứu Vớt Bạo Quân Tàn Tật

Cứu Vớt Bạo Quân Tàn Tật

7.4/10
1554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 15
Gần Thêm Một Chút

Gần Thêm Một Chút

7.8/10
1456

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi

7/10
1244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đông Phương, Linh Dị

Chương 4
Xuyên Thành Thế Thân Bạch Nguyệt Quang Làm Trời Làm Đất Của Nam Chủ

Xuyên Thành Thế Thân Bạch Nguyệt Quang Làm Trời Làm Đất Của Nam Chủ

7.9/10
1582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 7
Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

7.5/10
2591

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 55
Vợ Chồng Hào Môn Thật Ngọt

Vợ Chồng Hào Môn Thật Ngọt

7.1/10
1468

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Devil Cry Dragon Advanture

Devil Cry Dragon Advanture

7.9/10
1713

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 31
Cô Dâu Âm Môn

Cô Dâu Âm Môn

7.8/10
1659

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Xuyên Truyện Xong Tôi Thành Mèo Cưng Của Sư Tôn Phản Diện

Xuyên Truyện Xong Tôi Thành Mèo Cưng Của Sư Tôn Phản Diện

7.4/10
1304

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 5
[vtđd]_ánh dương rực rỡ

[vtđd]_ánh dương rực rỡ

8.5/10
4116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 92
Bosshunter Fisrt Version

Bosshunter Fisrt Version

7.1/10
1169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Việt Nam

Chương 6
Thị Vệ

Thị Vệ

7.1/10
1247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Kim Đồng FULL

Kim Đồng FULL

7.8/10
6128

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 75
Giả Trang Thành Quốc Bảo Mang Tân Sờ Cá

Giả Trang Thành Quốc Bảo Mang Tân Sờ Cá

7.1/10
1141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 4
Thái Dương Rực Rỡ

Thái Dương Rực Rỡ

7.8/10
1312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn

Chương 12
Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

7/10
4263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 46
Mỹ Nhân Trà Xanh Quá Mê Người

Mỹ Nhân Trà Xanh Quá Mê Người

7.3/10
1189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!

Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!

7.2/10
8239

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 210
Cạm Bẫy Mập Mờ

Cạm Bẫy Mập Mờ

7.8/10
1333

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Phượng Hề Phượng Hề Hồ Sở Y

Phượng Hề Phượng Hề Hồ Sở Y

7.9/10
2327

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 58
Bạn Cún A Giả O Cùng Bàn Cắn Tôi

Bạn Cún A Giả O Cùng Bàn Cắn Tôi

7.8/10
1624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 9
Hắc Hoá Nam Thần Thô Bạo Hôn

Hắc Hoá Nam Thần Thô Bạo Hôn

7.9/10
6809

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 30
Drahar Thay Đổi Vì Tình Yêu FULL

Drahar Thay Đổi Vì Tình Yêu FULL

7.9/10
1988

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 8
Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

7.2/10
3493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 16
Thập Niên 70 Bá Chủ Mỹ Thực Nuôi Con Ký

Thập Niên 70 Bá Chủ Mỹ Thực Nuôi Con Ký

7.5/10
14222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão

Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão

7.9/10
11686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 45
Thoắt Đã Vạn Năm

Thoắt Đã Vạn Năm

7.4/10
1253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 4
Bàn Luận Thần Tượng Bẻ Cong Tôi Cần Mấy Bước FULL

Bàn Luận Thần Tượng Bẻ Cong Tôi Cần Mấy Bước FULL

7.7/10
1835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi

Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi

7.9/10
1908

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Trêu Chọc Chồng Cũ

Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Trêu Chọc Chồng Cũ

7.8/10
2536

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Thập Niên 70 Tiểu Bánh Bao Pk Mẹ Kế

Thập Niên 70 Tiểu Bánh Bao Pk Mẹ Kế

7.3/10
2256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

7.5/10
16438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 100
S2 Yêu Tựa Hơi Say FULL

S2 Yêu Tựa Hơi Say FULL

7.4/10
7703

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 64
Đại Nhị X Tiểu Thốn Chẳng Gặp Tài Tử

Đại Nhị X Tiểu Thốn Chẳng Gặp Tài Tử

7.3/10
1291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 11
Sủng Thần Của Quân Vương FULL

Sủng Thần Của Quân Vương FULL

7.9/10
11061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Yêu Bạn Trai Nữ Nhi

Yêu Bạn Trai Nữ Nhi

7.8/10
6313

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế FULL

Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế FULL

7.3/10
12080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 69
Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

7/10
2684

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 23
Bàn Luận Về Cách Tu Dưỡng Của Một Tên Alpha Thích Diễn Sâu FULL

Bàn Luận Về Cách Tu Dưỡng Của Một Tên Alpha Thích Diễn Sâu FULL

7.1/10
2927

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 10
Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

7.3/10
4417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 66
Vai Ác Hắc Hoá Cưng Chiều Lên Trời

Vai Ác Hắc Hoá Cưng Chiều Lên Trời

7.7/10
1527

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 4
Đồng Bệnh Tương Liên FULL

Đồng Bệnh Tương Liên FULL

7.3/10
5076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Ngốc Phu Chồng Ngốc

Ngốc Phu Chồng Ngốc

7.3/10
1388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Đồng Học Không Làm Yêu

Đồng Học Không Làm Yêu

7.6/10
14796

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 124
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

7.5/10
1834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 14
Toả Phương Ký

Toả Phương Ký

7.1/10
1715

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 29
Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

7.5/10
4558

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

7.5/10
8272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 76
Cưng Chiều Em Vô Hạn

Cưng Chiều Em Vô Hạn

7.8/10
3086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Thượng Vị Giới Giải Trí

Thượng Vị Giới Giải Trí

7/10
5294

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 54
Bjyx Giao Tiêu Thấu

Bjyx Giao Tiêu Thấu

7.9/10
1394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Trở Về Lúc Bắt Đầu FULL

Trở Về Lúc Bắt Đầu FULL

7.2/10
6349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 58
Chẩm Sơn Hà

Chẩm Sơn Hà

7.9/10
1257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Mệnh Danh Thuật Của Đêm

Mệnh Danh Thuật Của Đêm

7.4/10
2768

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 34
Loá Mắt

Loá Mắt

7.1/10
1694

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 14
Tỉnh Rượu FULL

Tỉnh Rượu FULL

7.5/10
4082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

7.9/10
11757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

7.6/10
2707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 26
Con Ta Nhanh Liều Cho Cha FULL

Con Ta Nhanh Liều Cho Cha FULL

7.7/10
9651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 92
Khiêu Khích

Khiêu Khích

7.4/10
1864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Người Đẹp Trong Tay

Người Đẹp Trong Tay

7.5/10
15903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 96
Hệ Thống Show Ân Ái FULL

Hệ Thống Show Ân Ái FULL

7.8/10
28888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 100
Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa

Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa

7.9/10
1666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 6
Trong Bóng Tối

Trong Bóng Tối

7/10
1370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Tâm Thiêu

Tâm Thiêu

7.2/10
1462

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 14
Abo Dấu Hiệu Đặc Biệt

Abo Dấu Hiệu Đặc Biệt

7/10
1276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Em Ghét Tất Cả Những Gì Thuộc Về Anh FULL

Em Ghét Tất Cả Những Gì Thuộc Về Anh FULL

7.3/10
6265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

7.9/10
2670

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 33
Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

7.6/10
8954

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn

Chương 40
Sa Điêu Pháo Hôi Tự Cứu Chỉ Nam Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Nam Thê
8.3/10
1468

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Cực Hạn Sinh Tồn
7.2/10
1119

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn

Tiểu Đàn
7.4/10
1051

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
7.9/10
1071

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! FULL
7.1/10
8997

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thập Niên 80 - Nuôi Vai Ác
7.6/10
1756

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Huyền Huyễn

Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim
7.5/10
1104

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tam Giác Không Đồng Đều
7/10
1113

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Mộng Chiếu
7.9/10
1347

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hương Tóc
7.1/10
1215

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50
7.4/10
1829

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Nhân Vật Phản Diện Công Lược
7.6/10
2394

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Hôm Nay Sư Tôn Rất Thơm Sao
7.2/10
1097

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực FULL
7.4/10
9622

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi
7.1/10
2693

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
7.7/10
17071

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Havana Tôi Không Còn Yêu Người Nữa FULL
7.6/10
1319

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Bụi Bặm
7.2/10
1723

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Em Em Em Ghét Anh
7.7/10
1644

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học Full
8.1/10
4379

Thể loại: Truyện Khác

Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm
7.7/10
1924

Thể loại: Đam Mỹ

Công Lược Vai Phản Diện
7.7/10
1370

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ]
7.4/10
6151

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ánh Trăng Cũ Trong Thời Gian
7.1/10
1237

Thể loại: Ngôn Tình

Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng
7.1/10
5953

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Thơm Luôn
7.9/10
1258

Thể loại: Đam Mỹ, Đông Phương, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Thập Niên 80 Xuyên Về Làm Con Nuôi Của Mẹ Ruột
7.7/10
3815

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Ám Dạ No1 Ám Dạ Sắp Tới
7.3/10
1320

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Phương Tây, Huyền Huyễn

Vô Hạ FULL
7/10
1377

Thể loại: Ngôn Tình

Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi Vô Hạn Lưu
7.6/10
1267

Thể loại: Đam Mỹ

Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng
7.2/10
2668

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Cứu Vớt Bạo Quân Tàn Tật
7.4/10
1554

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Gần Thêm Một Chút
7.8/10
1456

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi
7/10
1244

Thể loại: Đam Mỹ, Đông Phương, Linh Dị

Xuyên Thành Thế Thân Bạch Nguyệt Quang Làm Trời Làm Đất Của Nam Chủ
7.9/10
1582

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
7.5/10
2591

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Vợ Chồng Hào Môn Thật Ngọt
7.1/10
1468

Thể loại: Ngôn Tình

Devil Cry Dragon Advanture
7.9/10
1713

Thể loại: Truyện Khác

Cô Dâu Âm Môn
7.8/10
1659

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Xuyên Truyện Xong Tôi Thành Mèo Cưng Của Sư Tôn Phản Diện
7.4/10
1304

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

[vtđd]_ánh dương rực rỡ
8.5/10
4116

Thể loại: Truyện Khác

Bosshunter Fisrt Version
7.1/10
1169

Thể loại: Đô Thị, Việt Nam

Thị Vệ
7.1/10
1247

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Kim Đồng FULL
7.8/10
6128

Thể loại: Đam Mỹ

Giả Trang Thành Quốc Bảo Mang Tân Sờ Cá
7.1/10
1141

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Thái Dương Rực Rỡ
7.8/10
1312

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
7/10
4263

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Mỹ Nhân Trà Xanh Quá Mê Người
7.3/10
1189

Thể loại: Đam Mỹ

Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!
7.2/10
8239

Thể loại: Ngôn Tình

Cạm Bẫy Mập Mờ
7.8/10
1333

Thể loại: Ngôn Tình

Phượng Hề Phượng Hề Hồ Sở Y
7.9/10
2327

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Bạn Cún A Giả O Cùng Bàn Cắn Tôi
7.8/10
1624

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hắc Hoá Nam Thần Thô Bạo Hôn
7.9/10
6809

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Drahar Thay Đổi Vì Tình Yêu FULL
7.9/10
1988

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi
7.2/10
3493

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Thập Niên 70 Bá Chủ Mỹ Thực Nuôi Con Ký
7.5/10
14222

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão
7.9/10
11686

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Thoắt Đã Vạn Năm
7.4/10
1253

Thể loại: Bách Hợp

Bàn Luận Thần Tượng Bẻ Cong Tôi Cần Mấy Bước FULL
7.7/10
1835

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi
7.9/10
1908

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Trêu Chọc Chồng Cũ
7.8/10
2536

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Niên 70 Tiểu Bánh Bao Pk Mẹ Kế
7.3/10
2256

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện
7.5/10
16438

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

S2 Yêu Tựa Hơi Say FULL
7.4/10
7703

Thể loại: Đam Mỹ

Đại Nhị X Tiểu Thốn Chẳng Gặp Tài Tử
7.3/10
1291

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Sủng Thần Của Quân Vương FULL
7.9/10
11061

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Bạn Trai Nữ Nhi
7.8/10
6313

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế FULL
7.3/10
12080

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ
7/10
2684

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Bàn Luận Về Cách Tu Dưỡng Của Một Tên Alpha Thích Diễn Sâu FULL
7.1/10
2927

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai
7.3/10
4417

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du

Vai Ác Hắc Hoá Cưng Chiều Lên Trời
7.7/10
1527

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác

Đồng Bệnh Tương Liên FULL
7.3/10
5076

Thể loại: Đam Mỹ

Ngốc Phu Chồng Ngốc
7.3/10
1388

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Đồng Học Không Làm Yêu
7.6/10
14796

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Tôi Có Thuật Đọc Tâm
7.5/10
1834

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Toả Phương Ký
7.1/10
1715

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta
7.5/10
4558

Thể loại: Ngôn Tình

Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ
7.5/10
8272

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cưng Chiều Em Vô Hạn
7.8/10
3086

Thể loại: Ngôn Tình

Thượng Vị Giới Giải Trí
7/10
5294

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bjyx Giao Tiêu Thấu
7.9/10
1394

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Trở Về Lúc Bắt Đầu FULL
7.2/10
6349

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chẩm Sơn Hà
7.9/10
1257

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Mệnh Danh Thuật Của Đêm
7.4/10
2768

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Loá Mắt
7.1/10
1694

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước

Tỉnh Rượu FULL
7.5/10
4082

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Bên Em Tháng Đổi Năm Dời
7.9/10
11757

Thể loại: Ngôn Tình

Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư
7.6/10
2707

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Con Ta Nhanh Liều Cho Cha FULL
7.7/10
9651

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Khiêu Khích
7.4/10
1864

Thể loại: Đam Mỹ

Người Đẹp Trong Tay
7.5/10
15903

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Hệ Thống Show Ân Ái FULL
7.8/10
28888

Thể loại: Đam Mỹ

Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa
7.9/10
1666

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Trong Bóng Tối
7/10
1370

Thể loại: Đam Mỹ

Tâm Thiêu
7.2/10
1462

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Abo Dấu Hiệu Đặc Biệt
7/10
1276

Thể loại: Đam Mỹ

Em Ghét Tất Cả Những Gì Thuộc Về Anh FULL
7.3/10
6265

Thể loại: Ngôn Tình

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
7.9/10
2670

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
7.6/10
8954

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn